niedziela, 23 listopada 2014

Prośba Sióstr Eremitek o wsparcie


O Bonitas! O Dobroci!

Tegoroczny Adwent będzie dla nas czasem szczególnym, ponieważ w naszej Pustelni ma powstać osobna kaplica z ołtarzem do adoracji Najświętszego Sakramentu. Czekamy na święta, w których będziemy wspominać Narodzenie naszego Pana i przygotowujemy nową przestrzeń w klauzurze, w której będziemy Go szczególnie czcić oraz przedstawiać intencje, które inni nam powierzają. Każdy Dobroczyńca, który wpłaci ofiarę na tabernakulum i budowę prostego, tradycyjnego ołtarza, w którym będzie umieszczone, otrzyma od nas w prezencie-podziękowaniu kalendarz św. Rity na rok 2015. Wysyłkę kalendarzy rozpoczniemy wraz z pierwszą niedzielą Adwentu (30.XI).

Ofiary można wpłacać na konto:
Fundacja Biskupa Hugona 
Bank Pocztowy S.A. 
87 1320 1104 3006 5417 2000 0002 
tytułem: tabernakulum

Z serdeczną pamięcią w modlitwie +
ss. Eremitki 
Wspólnota Świętego Brunona z Kolonii 
Pustelnia Matki Bożej Jasnogórskiej 
ul. Mirowska 322, 
42-202 Częstochowa