piątek, 31 października 2014

Polacy w tradycyjnych seminariach

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 


W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii teologię studiuje kl. Jakub podchodzący z diecezji toruńskiej oraz kl. Michał z archidiecezji warszawskiej. Filozofię studiuje w Bawarii dwóch Polaków: kl. Piotr z archidiecezji łódzkiej oraz kl. Wojciech z diecezji bielsko-żywieckiej. W tym roku do seminarium w Wigratzbad wstąpił także Maciej pochodzący z archidiecezji wrocławskiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton na etapie studiów teologicznych jest kl. Krzysztof pochodzący z diecezji bielsko - żywieckiej.
W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji teologię studiuje kl. Michał z archidiecezji warszawskiej. Kolejny kl. Michał z archidiecezji warszawskiej jest na etapie studiów filozoficznych. W tym roku do tego seminarium wstąpił także Rafał pochodzący z diecezji radomskiej. 

W tym roku do seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana (ICRSP) we Włoszech wstąpił Piotr pochodzący z archidiecezji warszawskiej.Dnia 1 listopada 2012 roku, przełożony Instytutu Św. Filipa Neri (ISPN) z siedzibą w Berlinie erygował Akademię kard. Baroniusza. Akademia kształci przyszłych kapłanów Instytutu, ale jej zajęcia są otwarte dla wszystkich. Studia na Akademii trwają 6 lat i są zgodne z wytycznymi rzymskimi w zakresie kształcenia kapłanów z filozofii i teologii. W tym roku studia na Akademii kontynuuje kl. Marcin pochodzący z diecezji rzeszowskiej.


Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!