sobota, 27 września 2014

Kto uaktualni Ceremoniał Parafialny bł. arcybiskupa Nowowiejskiego?

Wielki polski mistrz liturgiki - arcybiskup Julian Nowowiejski -  zostawił nam wspaniałą spuściznę w postaci Ceremoniału Parafialnego, którego reprint niedawno ukazał się w Polsce. Ostatnie wydanie pochodzi jednak z roku 1931. Niektóre rozdziały tego wydania są jednak nieaktualne, gdyż nie uwzględniają zmian w liturgii jakie zaszły do początku lat sześćdziesiątych. Z tego okresu pochodzą księgi liturgiczne obowiązujące obecnie w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego.
Warto, aby dzieło wielkiego biskupa pozostawało nadal w całości używane w parafiach w Polsce. Z tego powodu poszukujemy osobę, która stworzy profesjonalny suplement obecnego wydania Ceremoniału Parafialnego uwzględniający aktualny stan przepisów liturgicznych dla formy nadzwyczajnej. Jest to doskonały temat na ambitną pracę magisterską czy nawet licencjacką lub doktorską z teologii.
Osobom chcącym podjąć się wyzwania, Stowarzyszenie Una Voce Polonia zapewnia pomoc w postaci konsultacji z najlepszymi specjalistami z zakresu liturgiki formy nadzwyczajnej w Polsce a także możliwość kontaktów z ekspertami z organizacji zrzeszonych w międzynarodowej Federacji Una Voce. Chętnych prosimy o kontakt na adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .