niedziela, 3 sierpnia 2014

Tradycyjna piesza pielgrzymka do Częstochowy

XX Jubileuszowa
Pielgrzymka Tradycji Katolickiej
"Biało - Czarno - Czerwona"
Warszawa - Jasna Góra
6 - 14 sierpnia 2014

Temat przewodni:

"Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich"

koszt: 250 zł
zapisy: jak co roku w kaplicy Res Sacra Miser (lub w wieczorem w dniu przybycia do pielgrzymki)
bagaże: samochód bagażowy naszej grupy będzie stał na Placu Teatralnym 5 VIII od godz. 18:00. Wyjeżdża 6 VIII ok. godz. 7:00. Kto nie zda swego bagażu będzie go musiał nieść!
wymarsz: po Mszy Świętej o godz. 6:00 w kościele sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu

źródło: http://krzyzowcy.blogspot.com/

Dla przyjezdnych pielgrzymów z wtorku na środę (5 - 6 VIII) możliwy jest nocleg przy kościele św. Klemensa na ul. Karolkowej 49. Na nocleg trzeba mieć swoje posłanie.