poniedziałek, 7 lipca 2014

Kraków: bierzmowanie i Msza pontyfikalna w KRR

W czwartek, 24 lipca 2014 o godz. 19.15 w kościele św. Krzyża w Krakowie Mszę pontyfikalną w klasycznym rycie rzymskim odprawi J. E. Ks. Bp Athanasius Schneider z Kazachstanu.

Celebra rozpocznie się udzieleniem sakramentu bierzmowania trójce młodych wiernych z krakowskiego duszpasterstwa. W ramach cyklu Ad Radices Musicae Mszy św. towarzyszyć będzie zespół polifoniczny Octava Ensemble

Źródło: fssp.pl