sobota, 26 lipca 2014

Paix Liturgique: Braki w nowej liturgii pogrzebowej, czyli dlaczego wierni przywiązani są do formy nadzwyczajnej obrzędu chowania zmarłych

Wielokrotnie podejmowaliśmy temat słabnącego znaczenia Mszy świętej jako bezkrwawej pamiątki ofiary Krzyża. We francuskim numerze Listu (12 listopada 2013 – nr 413) zwracaliśmy uwagę na fakt, że w formie zwyczajnej rytu rzymskiego chrzest został sprowadzony do ceremonii bardziej „przegadanej” i mniej nasyconej znaczeniami teologicznymi niż chrzest w formie nadzwyczajnej. Nota bene aspekt walki z szatanem i znak zaciągnięcia katechumena pod sztandar Chrystusowy są tam bardzo niewyraźne (1).

Podobna refleksja nasuwa się, gdy spojrzymy na obrzędy chowania zmarłych w formie zwyczajnej. A bardziej jeszcze, gdy zaobserwujemy powszechną praktykę w nowym obrządku, gdzie oto w kontekście spraw ostatecznych tak małą wagę przywiązuje się do głoszenia lex orandi. Tak jakby w ramach nauczania o zmarłych bano się jasno głosić niewygodne prawdy o zbawieniu: o sądzie szczegółowym, Czyśćcu, ryzyku potępienia. Obecnie skupimy się tylko na liturgii, w kolejnym zaś Liście zobaczymy, jak wygląda dziś powszechna praktyka chowania zmarłych.

czwartek, 24 lipca 2014

Msza św. w rycie dominikańskim w Gdańsku

Gdańskie Środowisko Tradycji Katolickiej serdecznie zaprasza na śpiewaną Mszę św. w rycie dominikańskim, która zostanie odprawiona w środę, 30 lipca o godz. 15.00 w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku.

Śpiew chorału dominikańskiego poprowadzi kantor, Pan Marcin Bornus-Szczyciński.

poniedziałek, 21 lipca 2014

Kazanie księdza Bartosza Gajerskiego wygłoszone podczas Mszy Świętej wieńczącej spotkania Tradicamp2014

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia, Czcigodni Kapłani, wszyscy Wierni!

Spotkania Tradicamp w których uczestniczymy, są wpisane w obchody każdej rocznicy ogłoszenia Motu Proprio Sumorum Pontificum, są po to, żeby Bogu, przede wszystkim Bogu, dziękować za ten dar, że Kościół po kilku dziesięcioleciach zawirowań, wreszcie na nowo odkrywa skarb, który posiada i który ciągle ma w sobie, który Bóg mu dał. Skarb, którego Kościół pozbyć się nie może, bo zagubił by swoją istotę. Msza Święta sprawowana tak, jak ją znali i sprawowali kapłani przed nami i w jakiej uczestniczyli wierni poprzednich pokoleń jest skarbem, którego Kościół nie może zaprzepaścić. Choć nawet dzisiaj są ludzie, którzy będą sądzić inaczej, to trzeba jasno powiedzieć, że się zwyczajnie mylą. Bogu niech będą dzięki za to, że w Swojej Opatrzności dał taką łaskę, by Kościół na nowo odkrywał własne skarby, o których zdawał się zapominać.

środa, 16 lipca 2014

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie

Duszpasterstwo łacińskiej tradycji Kościoła diecezji Bielsko-Żywieckiej serdecznie zaprasza do udziału w corocznej jednodniowej pieszej pielgrzymce ku czci Najświętszej Maryi Panny do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie. Pielgrzymka odbędzie się w najbliższą sobotę 19 lipca. Rozpoczęcie o godz. 8:00 w kościele w Lipniku (Bielsko-Biała Lipnik, ul. ks. Brzóski 3) Podczas pątniczego szlaku będziemy się modlić Godzinkami ku czci Matki Bożej, pieśniami, różańcem. W sanktuarium w Hałcnowie o godz. 10:30 Msza Święta śpiewana. Po niej poczęstunek, a następnie Droga Krzyżowa. Zapraszamy wszystkich do udziału. Jeśli ktoś nie może udać się pieszo zachęcamy, aby dojechać do Hałcnowa miejskim autobusem lub prywatnymi samochodami. W drodze powrotnej odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

poniedziałek, 14 lipca 2014

Msze w rycie dominikańskim na Ars Celebrandi


Do rozpoczęcia warsztatów liturgicznych w Licheniu pozostało 40 dni. Cho­ciaż warsz­taty Ars Cele­brandi kon­cen­trują się na litur­gii spra­wo­wa­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skiego, to w cza­sie warsz­ta­tów będzie można uczest­ni­czyć także w Mszach cele­bro­wa­nych w rycie domi­ni­kań­skim

Swój udział w warsz­ta­tach potwier­dził o. Henri-Marie Fave­lin FSVF, tra­dy­cyjny domi­ni­ka­nin z Brac­twa św. Win­cen­tego Ferreriusza z Chémeré-le-Roi we Francji.

W cza­sie warsz­ta­tów będzie można uczest­ni­czyć w domi­ni­kań­skich Mszach recy­to­wa­nych, Mszy śpie­wa­nej oraz solennej. Terminy poszczególnych Mszy oraz pełen program celebracji będzie niebawem dostępny na stronie internetowej warsztatów.

Wywiad-rzeka z księdzem Tomaszem Jochemczykiem
Nakładem Agencji SGK ukazały się dwie części wywiadu-rzeki z ks. Tomaszem Jochemczykiem - księdzem polskiego pochodzenia pracującym w diecezji we Włoszech. Obie książki dodajemy do naszej listy rekomendowanych książek związanych z wdrażaniem Summorum Pontificum
Pierwsza część wywiadu to opis kilkunastoletniej skomplikowanej drogi ks. Tomasza prowadzącej szczęśliwie do święceń kapłańskich. Książka doskonale dokumentuje różnorakie przeszkody jakim musiał sprostać ks. Tomasz tylko dlatego, że umiłował liturgię, którą dokument watykański z roku 2011 nazywa "cennym skarbem, który należy zachować" (Universae Ecclesiae).
Druga część wywiadu z ks. Jochemczykiem to kolejna książka dla osób, które chcą lepiej zrozumieć "o co chodzi tradycjonalistom". Książka jest unikatowa, gdyż ks. Jochemczyk mówiąc o kryzysie w Kościele umiejętnie obrazuje go licznymi przykładami ze swojej włoskiej diecezji, gdzie bardzo wyraźnie widać wszystkie symptomy kryzysu katolicyzmu w Europie Zachodniej. 


niedziela, 13 lipca 2014

Msza św. prymicyjna ks. Pawła Smolenia

W niedzielę 13 lipca 2014 r. Mszę św. prymicyjną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawił ks. Paweł Smoleń, neoprezbiter Diecezji Rzeszowskiej. Oprawę Mszy św. w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie przygotowało Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej. Kazanie wygłosił rektor WSD w Rzeszowie ks. dr Paweł Pietrusiak. Asystowali - jako diakon ks. Krzysztof Tyburowski, jako subdiakon - ks. Dariusz Mikrut.

Ks. Paweł Smoleń jest dziesiątym księdzem Diecezji Rzeszowskiej, który odprawił swoją Mszę prymicyjną w klasycznej wersji rytu rzymskiego.

sobota, 12 lipca 2014

Krnov (Republika Czeska): II polsko-czeskie spotkanie modlitewne na Cvilinie

Kliknij aby powiększyć
Kontynuując zapoczątkowaną w maju br. tradycję, w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Cvilinie w Krnovie odbędzie się II polsko-czeskie spotkanie modlitewne, w ramach którego zostanie odprawiona Msza święta śpiewana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 

Spotkanie będzie miało miejsce w sobotę, 19 lipca br. Rozpocznie je, o godz. 14.30, wspólna modlitwa różańcowa, następnie zaś zostanie złożona Najświętsza Ofiara, po której odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy wszystkich, a zwłaszcza wiernych ze środowisk tradycyjnych w południowo-zachodniej Polsce. 

Od strony liturgicznej obsługę spotkania zapewnia Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej.

wtorek, 8 lipca 2014

Tradycyjna liturgia sakramentu małżeństwa w Legnicy

Zorganizowanie uroczystości zawarcia sakramentu małżeństwa w rycie tradycyjnym jest już coraz łatwiejsze. Zachęcamy do wyboru formy nadzwyczajnej dla tej nadzwyczajnej uroczystości. Już wkrótce w Legnicy kolejny taki ślub.

Zaślubiny Urszuli i Tomasza oraz Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odbędzie się dnia 26 lipca 2014 r. o godzinie 14.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1.

poniedziałek, 7 lipca 2014

Kraków: bierzmowanie i Msza pontyfikalna w KRR

W czwartek, 24 lipca 2014 o godz. 19.15 w kościele św. Krzyża w Krakowie Mszę pontyfikalną w klasycznym rycie rzymskim odprawi J. E. Ks. Bp Athanasius Schneider z Kazachstanu.

Celebra rozpocznie się udzieleniem sakramentu bierzmowania trójce młodych wiernych z krakowskiego duszpasterstwa. W ramach cyklu Ad Radices Musicae Mszy św. towarzyszyć będzie zespół polifoniczny Octava Ensemble

Źródło: fssp.pl

niedziela, 6 lipca 2014

Kościoły z tradycyjną Mszą w Polsce - statystyki 2014

Siedem lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 28 kościołów i kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. Dokładnie tyle samo co rok temu. W około 50 miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie lecz nie w każdą niedzielę. 
Pełna uwzględniona przez nas lista miejsc jest następująca:

środa, 2 lipca 2014

Paix Liturgique: język łaciński i wszystko, co z nim związane

Don Roberto Spataro
Źrodło: www.paixliturgique.pl
„Proszę zatem, aby przyszłych kapłanów już w seminarium przygotowywano do rozumienia i celebrowania Mszy św. po łacinie, a także do posługiwania się tekstami łacińskimi i do wykonywania chorału gregoriańskiego. Nie należy też zaniedbać możliwości, by sami wierni zostali wychowani tak, aby znali najbardziej powszechne modlitwy po łacinie i śpiewali niektóre części liturgii na sposób gregoriański.”

Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, nr 62


29 marca 2014 włoskie zgrupowanie Summorum Pontificum (CNSP) zorganizowało w Weronie odczyt Don Roberto Spataro, profesora literatury wczesnochrześcijańskiej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, pod tytułem „Summorum Pontificum i odkrycie na nowo liturgii tradycyjnej: jaki ma sens poznać i pokochać mszę trydencką”. Uwagę naszą kierujemy ku temu wydarzeniu, gdyż 48-letni ksiądz Spataro należy do pokolenia księży, których życie kapłańskie nosi ślad Motu Proprio Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 roku. Nazajutrz po wykładzie, czyli w niedzielę Lætare, Don Spataro odprawił zresztą po raz pierwszy publicznie mszę w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. 

wtorek, 1 lipca 2014

Święcenia kapłańskie w IBP i FSSP oraz tradycyjne prymicje

Maj i czerwiec są tradycyjnymi miesiącami udzielania święceń kapłańskich w diecezjach i instytutach zakonnych. Nie inaczej było w tym roku.

27 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w kościele p.w. Św. Eligiusza w Bordeaux, J.E. Giuseppe Sciacca, biskup tytularny Fundi, pełniący funkcję sekretarza pomocniczego Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej wyświęcił na prezbiterów trzech diakonów z Instytutu Dobrego Pasterza: Francuza Gregorego Lutz-Wiest i dwóch Polaków – Mateusza Markiewicza i Karola Załęskiego.