poniedziałek, 16 czerwca 2014

Pierwsza Komunia podczas Mszy trydenckiej w Białymstoku

Stale powiększa się grono katolików, którzy nie tylko uczestniczą we Mszach świętych odprawianych w dawnej formie rytu rzymskiego, ale całość życia religijnego swoich rodzin starają się prowadzić w duchu dawnej liturgii. Stąd też rosnąca liczba chrztów, ślubów czy pogrzebów sprawowanych w tradycyjnej formie. Coraz częstsze staje się także przystępowanie dzieci z takich rodzin do Pierwszej Komunii Świętej podczas liturgii sprawowanej w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego.

W minioną niedzielę taka uroczystość miała miejsce w Białymstoku. Warto odnotować fakt, iż do Stołu Pańskiego przystąpiło tam po raz pierwszy aż dwanaścioro dzieci.


Więcej zdjęć znaleźć można na stronach Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku.