środa, 2 kwietnia 2014

Wizytacja apostolska w FSSP

Pontyfikalna Komisja Ecclesia Dei, w której zakresie obowiązków leży nadzór nad podlegającymi jej instytutami życia konsekrowanego, wyznaczyła skład trzyosobowej komisji, która do końca roku dokona wizytacji w Bractwie Kapłańskim Świętego Piotra. Jej przewodniczącym będzie J.E. bp. Vitus Huonder, biskup diecezji Chur w Szwajcarii, znany z sympatii dla środowisk zachowujących liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 

Celem wizytacji będzie sprawdzenie wierności członków Bractwa wobec konstytucji swojego zgromadzenia i misji, jaką Kościół mu wyznaczył.

Źrodło: fssp.org