czwartek, 17 kwietnia 2014

Nauka celebracji Mszy tradycyjnej

Przypominamy o ofercie pomocy Stowarzyszenia Una Voce Polonia skierowanej do kapłanów. Zachęcamy do przekazywania tej informacji wszystkim swoim znajomym kapłanom, którzy chcieliby poznać ten cenny skarb liturgii. Kontakt do Stowarzyszenia: uvp@unavocepolonia.pl .Czy są jeszcze w Polsce księża, którzy pragnęliby nauczyć się celebracji Mszy świętej w formie nadzwyczajnej a nie wiedzą do kogo się z tym zwrócić?

Członkowie Stowarzyszenia Una Voce Polonia mają szerokie kontakty z księżmi regularnie celebrującymi tradycyjną liturgię, jak również ze świeckimi ceremoniarzami posiadającymi doświadczenie w uczeniu kapłanów celebracji Mszy tradycyjnej.

Każdy kapłan, który zgłosi się z prośbą o wsparcie w nauce celebracji otrzyma od Stowarzyszenia najlepszą możliwą pomoc w postaci:
  • kontaktu do innego księdza, który chętnie pomoże w nauce celebracji,
  • terminu rekolekcji, obozu lub spotkania środowisk tradycyjnych, gdzie kapłani mogą nauczyć się celebrować starą Mszę,
  • kontaktu do doświadczonego świeckiego ceremoniarza, który wesprze kapłana poprzez prywatne lekcje celebracji (w tym przypadku może zaistnieć potrzeba pokrycia ewentualnych kosztów takiej pomocy).

Każdy kto chciałby wspomóc to i inne przedsięwzięcia Stowarzyszenia Una Voce Polonia, może wpłacić darowiznę na konto Stowarzyszenia w Volksvagen Bank Polska: 11 2130 0004 2001 0597 9745 0001 .