poniedziałek, 28 kwietnia 2014

christianitas.org nowy portal czasopisma Christianitas


Na christianitas.org teraz codzienna publicystyka. Na stronie między innymi: Cień nad kanonizacją Jana Pawła II  : Kanonizacja Jana Pawła II, która powinna być czasem niezmąconej radości dla całego Kościoła odbyła się w mojej opinii w cieniu trwającej dość gwałtownej dyskusji na temat zbliżającego się synodu biskupów, który ma być poświęcony rodzinie. Można zapytać czy faktycznie chodzi w nim o rodzinę, a jeśli tak to w jakim sensie. (...)