poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Ceremoniał Parafialny bł. abpa Nowowiejskiego

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 kontynuje edycję pism bł. abpa Antoniego Nowowiejskiego. Już pod koniec maja ukaże się Ceremoniał Parafialny. Publikowany tom ukaże się jako suplement Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego.

Ceremoniał Parafialny to znakomity podręcznik liturgiczny wybitnego polskiego liturgisty - bł. abpa Antoniego Nowowiejskiego. Dzieło stanowi komplementarne uzupełnienie Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego, jest jego praktyczną aplikacją.

W wydaniu tym uwzględnione zostały rubryki Rytuału Polskiego. Zostało ono dostosowane do brewiarza Piusa X z 1914 r. i do mszału Benedykta XV z 1920 r. Tym samym pewna jego część jest już nieaktualna i nie można jej stosować przy celebracji liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Chodzi tutaj o zasady odmawiania brewiarza, czy obrzędy Wielkiego Tygodnia. W pozostałej częsci to wciąż znakomity i jedyny w języku polskim opis czynności liturgicznych w celebracjach parafialnych przy różnych okazjach, stanowi streszczenie kilku tomów Wykładu Liturgii w aspekcie praktycznym. Dowiemy się wszystkiego, co jest konieczne do godnego i pięknego sprawowania Mszy św: wotywnej, solennej, konwentulanej, Mszy w obcym kościele, Mszy prywatnej, Mszy o świętych, etc.

Dowiemy się też,  dlaczego język łaciński jest językiem liturgicznym i jako taki, powinien być zachowany.

Wszystko to omówione pieczołowicie i szczegółowo, pięknym językiem. Książka potrzebna w czasach, kiedy rośnie przekonanie, że przyszłość chrześcijaństwa i świata zależy od liturgii, czyli godnego oddawania czci Bogu - Stwórcy. Ksiązka stanowi starannie opracowany reprint ostatniego wydania z 1931 roku. Do końca maja - promocyjna cena. Wysyłka od 6 czerwca br.

Oto niewielki fragment spisu tresci:
Część V. O mszy śpiewanej, a przede­ wszystkiem o sumie.
Rozdział I. Przygotowanie i wia­ domości ogólne
Rozdział II. Aspersja i procesja oraz czynności celebransa pod­ czas tych obrzędów
Rozdział III. Czynności celebransa podczas mszy św. śpiewanej
Rozdział IV. Czynnności ministranta
Rozdział V. Czynności zakrystjana
Rozdział VI. Czynności organisty i chóru
Rozdział VII. Zachowanie się wiernych


Za: www.wieden1683.pl