czwartek, 6 lutego 2014

Zbudujmy Pustelnię - wsparcie dla tradycyjnej eremickiej wspólnoty kontemplacyjnej

Fundacja Inicjatywa Włodowicka znana polskim wiernym tradycji łacińskiej z takich działań jak pielgrzymki Tradiclaromontana i spotkania Tradicamp, rozpoczyna prowadzenie projektu pod nazwą „Zbudujmy Pustelnię”. Projekt prowadzony był od roku 2010 do tej pory przez Fundację Biskupa Hugona. Celem projektu jest wsparcie rozwoju Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej, w której żyje Wspólnota św. Brunona z Kolonii.


Wierni przywiązani do tradycji łacińskiej Kościoła w Polsce są otoczeni opieką duszpasterską przez wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, w tym przez kapłanów z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra i Instytutu Dobrego Pasterza. Obydwa instytuty prowadzą posługę kapłańską, co do zasady w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W tej rzeczywistości brakowało zdecydowanie żeńskiego skrzydła, modlitwy i ofiary życia sióstr zakonnych, tak bardzo potrzebnych Kościołowi i jego wspólnotom tradycyjnym w Polsce. Założona przez siostry Wspólnota św. Brunona z Kolonii jest eremicką wspólnotą kontemplacyjną, która została erygowana na prawie diecezjalnym Archidiecezji Częstochowskiej. Ta żeńska wspólnota żyje charyzmatem św. Brunona, kapłana i eremity, założyciela Zakonu Kartuzów i duchem liturgii celebrowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Siostry żyją w samotności za klauzurą w ciszy Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej. Pustelnia mieści się w starym, zdewastowanym budynku po niewielkiej szkole podstawowej na terenie wsi Kocierzowy w Archidiecezji Częstochowskiej. Siostry zdołały już wykonać, dzięki wsparciu dotychczasowych ofiarodawców, część prac niezbędnych do funkcjonowania pustelni, ale czekają je jeszcze wielkie wyzwania, które udźwignąć mogą tylko dzięki wsparciu wiernych tradycji łacińskiej z całego kraju.

Począwszy od października A.D. 2013 pomiędzy Fundacją Inicjatywa Włodowicka a Wspólnotą św. Brunona z Kolonii trwały rozmowy mające za cel wypracowanie możliwości wsparcia Wspólnoty w rozwoju jej pustelni. W efekcie tych rozmów zdecydowano, że Fundacji Inicjatywa Włodowicka podejmie się kontynuacji realizacji projektu Zbudujmy Pustelnię, wcześniej prowadzonego przez Fundację Biskupa Hugona, który ma właśnie za cel wsparcie w rozwoju Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej. Realizację tego projektu Fundacja rozpoczęła z dniem 2 lutego A.D. 2014 w Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, który jest jednocześnie Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że tego dnia przypadła druga rocznica ingresu Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego ks. dra Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie. Rocznica to ważna zarówno dla Wspólnoty św. Brunona z Kolonii jak i dla Fundacji Inicjatywa Włodowicka, bowiem obydwie mają swe siedziby w Archidiecezji Częstochowskiej.

W najbliższym czasie Fundacja poda do wiadomości wiernych listę najpilniej potrzebnych działań w pustelni wraz z możliwościami ich wsparcia i już dziś zachęcamy wszystkich do włączenia się w to wielkie dzieło. Każdy chrześcijanin przez Chrzest wezwany jest do całkowitego ofiarowania siebie Bogu. Jednak to oddanie przeżywają w sposób szczególny zakonnicy, mnisi i świeccy konsekrowani, którzy przez złożenie ślubów należą wyłącznie do Boga. Mówił o tym Ojciec Święty Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Papież Franciszek wskazał, że osoby konsekrowane wnoszą światło Chrystusa w najgłębsze mroki tego świata, wszędzie tam gdzie brakuje nadziei. „Osoby konsekrowane są znakiem Boga w różnych sferach życia, są zaczynem rozwoju społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, proroctwem dzielenia się z maluczkimi i ubogimi. Tak rozumiane i przeżywane życie konsekrowane jawi się nam takim, jakie jest naprawdę: darem Boga! – mówił Ojciec Święty. – Każda osoba konsekrowana jest darem dla ludu Bożego w drodze. Bardzo potrzeba tej obecności, która umacnia i odnawia dzieło głoszenia Ewangelii, wychowania chrześcijańskiego, miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących, modlitwy kontemplacyjnej; zaangażowania w formację ludzką i duchową młodzieży i rodzin oraz zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju w rodzinie ludzkiej”. W tym kontekście Papież zachęcił zebranych na Anioł Pański do podjęcia refleksji nad tym, co by się stało, gdyby w Kościele zabrakło sióstr zakonnych. „Zastanówmy się, co by się stało, gdyby nie było sióstr… Pomyślcie o Kościele bez sióstr zakonnych… Nie, to jest nie do pomyślenia! One są darem, zaczynem niosącym do przodu cały lud Boży. To są wspaniałe kobiety, te, które konsekrują swe życie i niosą orędzie Chrystusa – podkreślił Papież. – Kościół i świat potrzebują tego świadectwa miłości i miłosierdzia Bożego. Konsekrowani, zakonnicy i zakonnice świadczą o miłości Boga, mówią o tym, że Bóg jest miłosierny”.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka

Zespół ds. Zbudujmy Pustelnię