sobota, 22 lutego 2014

Zbiórka na kaplicę w Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej - Akcja Zbudujmy Pustelnię

Wierni z całej Polski przywiązani do tradycji łacińskiej łączą siły, aby wspierać powstanie kaplicy w domu Wspólnoty Świętego Brunona z Kolonii. Gotowa kaplica pozwoli na rozszerzenie możliwości celebracji liturgii w Pustelni oraz będzie pierwszym krokiem do umożliwienia wiernym z całego kraju przeżywania dni skupienia w tradycyjnym eremie. Pomieszczenie przeznaczone na kaplicę jest obecnie w stanie surowym i wymaga przeprowadzenia instalacji elektrycznej, grzewczej, wykończenia ścian i sufitu, a następnie instalacji ołtarza, konfesjonału i niezbędnej ilości ław. Siostry Wspólnoty Świętego Brunona z Kolonii już dziś obejmują modlitwą wszystkich ofiarodawców, którzy wpisani zostaną do Księgi Ofiarodawców Budowy Pustelni, a w ich intencji celebrowana będzie regularna Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w nowej kaplicy. Wszystkich wiernych prosimy o wsparcie naszej akcji zarówno modlitewne jak finansowe, albowiem liczy się każda złotówka i każdy choćby najmniejszy akt strzelisty.

Wspieraj powstanie kaplicy poprzez wpłatę na konto akcji „Zbudujmy Pustelnię”!
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Krakowska 24
42-421 Włodowice

Wpłaty na konto bankowe ING Bank Śląski S.A. - 12 1050 1461 1000 0090 8001 3734
W tytule: Zbudujmy Pustelnię


Zbiórka została zakończona. 

Pomieszczenie przeznaczone na kaplicę o powierzchni ok. 70 m2 znajduje się na pierwszym piętrze frontowej części Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej i jest oświetlone kilkoma dużymi oknami. Z jego powierzchni poprzez wzniesienie ścian działowych zostanie wydzielone prezbiterium i chór dla Sióstr oraz korytarz łączący chór z częścią pustelni, w której żyją obecnie Siostry. Chór oraz korytarz do niego prowadzący zostaną włączone do klauzurowej części pustelni. W pomieszczeniu znajduje się stary nieczynny piec kaflowy, który zostanie rozebrany. Całość kaplicy zostanie wyposażona w nową instalację elektryczną oraz instalację grzewczą wraz z kaloryferami. Ściany zostaną wykończone i pomalowane. W prezbiterium zostanie umieszczony drewniany ołtarz na jednostopniowym podwyższeniu, który w swej mensie będzie posiadał miejsce na portatyl. Chór Sióstr będzie oddzielony od prezbiterium kratą. W kaplicy na jej bocznej ścianie przylegającej do nowego korytarza prowadzącego na chór zostanie umieszczony dwustronny konfesjonał, z tym, że do jednej z jego części przeznaczonej dla penitenta wejście będzie możliwe tylko od strony klauzury. Chór Sióstr zostanie wyposażony w ławy z klęcznikami. Podłoga pomieszczenia wyłożona jest obecnie silnie zdewastowanym parkietem. W tracie prac adaptacyjnych zostaną podjęte próby jego odnowienia, ale w przypadku braku takiej możliwości podłoga zostanie pokryta innym materiałem.

Wykonanie opisanych powyżej prac pochłonie koszty w wysokości minimum 5000 zł. Zbiórka funduszy na kaplicę odbywa się w ramach akcji „Zbudujmy Pustelnię”, której celem jest wsparcie finansowe, organizacyjnie i wykonawcze w rozwoju Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej. Akcja „Zbudujmy Pustelnię” jest projektem realizowanym przez Fundację Inicjatywa Włodowicka, znaną wiernym z takich projektów jak Tradiclaromontana i Tradicamp.

Wspólnota św. Brunona z Kolonii jest eremicką wspólnotą kontemplacyjną, która została erygowana na prawie diecezjalnym Archidiecezji Częstochowskiej. Ta żeńska wspólnota żyje charyzmatem św. Brunona, kapłana i eremity, założyciela Zakonu Kartuzów i duchem liturgii celebrowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Siostry żyją w samotności za klauzurą w ciszy Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej. Pustelnia mieści się w starym zdewastowanym budynku po niewielkiej szkole podstawowej na terenie wsi Kocierzowy w Archidiecezji Częstochowskiej.

W miarę możliwości prosimy o udostępnianie.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół ds. Zbudujmy - Pustelnię

http://zbudujmy-pustelnie.pl/
https://www.facebook.com/ZbudujmyPustelniePl