środa, 26 lutego 2014

Zaproszenie na tradycyjną piesza pielgrzymkę św. Olafa w Rosji

II Pielgrzymka Świętego Olafa jest pięciodniowym wydarzeniem religijnym odbywającym się pod koniec lipca 2014 r. Obejmuje 100-kilometrową pieszą wędrówkę, jak również codzienne Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tradycyjna Msza łacińska) oraz Boską Liturgię w rycie słowiańsko-bizantyjskim (greckokatolickim). Robimy to z błogosławieństwem Arcybiskupa Metropolity w Moskwie Pawła Pezziego.
Gdzie i kiedy?

Punktem wyjścia pielgrzymki jest miasto Ługa na południu Obwodu Leningradzkiego w Rosji. Celem podróży jest miasto Nowogród.
Pielgrzymka rozpoczyna się w dniu 25 lipca 2014 r. Można przyjechać na dzień wcześniej, aby uczestniczyć w wieczorze rekolekcyjnym i spędzić noc w obozie namiotowym na terenie parafii w Łudze. Dni pielgrzymki to 25, 26, 27 i 28 lipca. W godzinach popołudniowych dnia 28 lipca pielgrzymi dotrą do Nowogrodu i wejdą procesyjnie do kościoła. Ostatnią noc pielgrzymi spędzą już pod dachem z możliwością wzięcia prysznica i wypoczynku po długiej wędrówce. Następnie dnia 29 lipca rano uczestnicy pielgrzymki wezmą udział w bardzo uroczystej Mszy ku czci św. Olafa.


Kto i dlaczego?

Święty Olaf z Norwegii (ur. 995, zm. 29 lipca 1030), król i męczennik, jest jednym ze stosunkowo niewielu świętych katolickich, którzy spędzili swoje życie w obrębie współczesnych granic Rosji. W czasie swego wygnania, przebywał u swojego szwagra, księcia ruskiego Jarosława Mądrego, w miejscowości Nowogród. Po jego wyjeździe, śmierci i kanonizacji św. Olaf był bardzo szanowany zarówno przez rosyjskich jak i zachodnich chrześcijan w tym regionie. Poświęcona przez papieża Benedykta XVI ikona św. Olafa jest współcześnie czczona w parafii rzymskokatolickiej w Nowogrodzie.

Innym świętym ważnym dla tej pielgrzymki jest św. Włodzimierz (ur. ok. 958, zm. 15 lipca 1015), ojciec Jarosława, chrystianizator Rusi, którego święto w rycie bizantyjsko-słowiańskim przypada na dzień poprzedzający dzień św. Olafa w rycie łacińskim.

Podobnie jak ci święci należeli do różnych obrządków tego samego Kościoła, pielgrzymka św. Olafa gromadzi katolików różnych obrządków celem celebrowania tych bożych tajemnic, które święci ci doskonale znali: tradycyjną liturgię łacińską oraz liturgię w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. 

Kto za tym stoi?

Pielgrzymka jest organizowana przez Una Voce Russia we współpracy z dwoma katolickimi parafiami w Rosji: św. Mikołaja w Łudze (rytu łacińskiego) i św. Cyryla i Metodego w Petersburgu (rytu bizantyjskiego-słowiańskiego). W miejscu docelowym pielgrzymki naszym gospodarzem będzie parafia św. Piotra i Pawła w Nowogrodzie.

Kto może wziąć udział?

Zasadniczo każdy katolik zdolny do przejścia 25 km dziennie jest zaproszony do udziału w pielgrzymce. Można zapisywać się indywidualnie lub grupowo. Osobie poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub inny dorosły, który będzie prawnie za nią odpowiedzialny. Katechumeni i osoby w trakcie przygotowania do konwersji na katolicyzm są traktowani jako katolicy. Zgłoszenia niekatolików będą rozpatrywane indywidualnie.

Jakie są koszty?

Uczestnicy sami pokrywają koszty wizy oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a także koszty podróży do Ługi i z Nowogrodu. Organizatorzy pielgrzymki proszą także o opłacenie części całkowitych kosztów organizacyjnych. Wysokość składki zostanie ustalona później, w zależności od ogólnej sytuacji, ale najprawdopodobniej będzie to mniej niż 3000 rubli (60 EUR, 85 USD). Uczestnicy powinni zaopatrzyć się we własny suchy prowiant. Organizatorzy zaopatrują uczestników jedynie skromne śniadanie (gorąca kawa/kakao/herbata oraz kasza lub ryż gotowany), kolację (gorąca zupa) oraz wodę pitną. Вagaż między obozami będzie przewożony ciężarówką. Opłata organizacyjna za pielgrzymkę obejmuje również transport do Ługi lub Nowogrodu w przypadku problemów zdrowotnych.  Bardzo wyczerpanych fizycznie pielgrzymów możemy przewozić do następnego obozu samochodem.

Jak dokonać zapisów na pielgrzymkę?

Prosimy o kontakt z Una Voce Russia poprzez e-mail: info@unavoce.ru . Prosimy o podanie następujących danych:

ü  Imię i Nazwisko
ü  Obywatelstwo
ü  Płeć
ü  Parafia zamieszkania
ü  Data urodzenia
ü  Znajomość języków obcych
ü  Рroblemy zdrowotne (w tym alergie pokarmowe)
ü  Prawdopodobieństwa wzięcia udziału w skali 1-5 ( 1 = „możliwe, że będę”, 5 = „przyjadę na pewno”).

Prosimy także o informację jeśli jesteś kapłanem, zakonnikiem, klerykiem lub zakonnicą.
Osoby uczestniczące w pielgrzymce w zorganizowanej grupie, prosimy o wymyślenie nazwy dla swojej grupy oraz wybranie kierownika grupy, z którym moglibyśmy się kontaktować (najlepiej ktoś, kto włada językiem rosyjskim lub angielskim).

Informacje dla księży

Kapłanów prosimy o zaznaczenie stanu duchownego w swoim zgłoszeniu. Prosimy o wzięcie ze sobą sutannę/habit, komżę oraz fioletową stułę do spowiedzi.

Koncelebracjа Mszy jest możliwa podczas liturgii bizantyjsko-słowiańskiej, która będzie sprawowana w kolejnych dniach pielgrzymki. Ponieważ w tradycyjnym rycie łacińskim koncelebracjа jest niemożliwa, a organizujemy tylko jedną główną łacińską Mszę dziennie, inne Msze powinny być odprawiane „prywatnie” przed lub po głównej Mszy (w jakiejkolwiek z form  rytu rzymskiego albo w innym używanym obrządku).