czwartek, 13 lutego 2014

Olszyna: Msza trydencka w kościele pw. św. Józefa

W święto Nawrócenia Św. Pawła, 25 stycznia br., Mszę świętą w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego w kościele pw. św. Józefa w Olszynie sprawował kapłan z berlińskiego Instytutu Świętego Filipa Neri - ks. Marek Piranty. 

Była to pierwsza celebracja w tej formie w olszyńskiej świątyni od czasu posoborowej reformy liturgicznej.