czwartek, 6 lutego 2014

Łódź: Regularna Msza trydencka w parafii Chrystusa Odkupiciela

W starej kaplicy, znajdującej się na terenie parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Łodzi, rozpoczęły się regularne celebracje w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Msza święta jest sprawowana w każdą sobotę, o godz. 15.30

Informacja o Mszy znajduje się na stronie internetowej parafii: http://www.lodzodkupiciela.parafialnastrona.pl/