sobota, 1 lutego 2014

Nowe tradycyjne parafie personalne w roku 2013

Artykuł jest tłumaczeniem tekstu, który ukazał się w jesiennym numerze periodyku Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wielkiej Brytanii - Dowry (nr 19). Módlmy się o ustanowienie pierwszej tradycyjnej parafii personalnej także w Polsce.

W okresie sześciu lat po ogłoszeniu motu proprio Summorum Pontificum nasze Bractwo otrzymało błogosławieństwo wciąż zwiększającej się liczby parafii personalnych. Zgodnie z artykułem 10. tego dokumentu „Wolno ordynariuszowi, jeśli uzna to za stosowne, erygować parafię personalną dla celebracji według starej formy rytu rzymskiego zgodnie z kan. 518 (...)”. Kodeks Prawa Kanonicznego określa: „Kan. 515 § 1. Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.
Kan. 518: "Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, określone z racji obrządku, języka, narodowości wiernych jakiegoś terytorium, albo z innego jeszcze powodu.”


Status parafii pomaga lepiej zintegrować naszą posługę z normalnym życiem diecezji. W 116 diecezjach, w których posługujemy na czterech kontynentach, prawie 30 naszych apostolatów jest obecnie kanonicznie erygowanymi personalnymi parafiami. Większość znajduje się w Ameryce Północnej, pozostałe zostały utworzone na innych kontynentach, np. w Europie (Rzym, Zurych), w Afryce (Nigeria). Lokalizacja naszych pięciu nowych parafii odzwierciedla ten trend.

W Europie, Jego Ekscelencja biskup Józef Marian Punt, biskup Harrlem-Amsterdam, utworzył personalną parafię naszego bractwa na bazie wspólnoty św. Agnieszki. Parafia ta dedykowana została błogosławionemu Karolowi Austriackiemu. Utworzenie parafii miało miejsce w dniu świętej Agnieszki. Na stronie internetowej diecezji znajduje sie następujący komunikat: “W ostatnią niedzielę w kościele pw. św. Agnieszki, w dniu św. Agnieszki, ustanowiono parafię personalną dla wiernych, którzy czują się szczególnie przywiązani do Mszy trydenckiej, tzw. nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Przez wiele lat wspólnota gromadziła się w tym właśnie kościele aby celebrować ten ryt liturgii. Ksiądz Knudsen FSSP został pierwszym proboszczem. Jego Ekscelencja biskup J. von Burgsteden S.S.S. był pierwszym holenderskim biskupem, od czasu ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum, który celebrował Mszę pontyfikalną w nadzwyczajnej formie. Tego samego dnia po południu, do parafii przybył także biskup pomocniczy J. Hendriks, aby pogratulować księżom oraz wiernym oraz żeby uczestniczyć w spotkaniu młodszych księży diecezji Haarlem-Amsterdam. Po uroczystych nieszporach w kościele św. Agaty, popołudniowe uroczystości kontynuowano w domu parafialnym gdzie odbyły się dwie krótkie prezentacje, zwiedzanie oraz posiłek.”
Strona internetowa parafii: agneskerk.org.

W Teksasie w Stanach Zjednoczonych, dnia 15 sierpnia, ks. Karol van Vliet FSSP został wprowadzony jako proboszcz nowo utworzonej parafii personalnej Regina Caeli w Houston. Odbyło się to podczas uroczystej Mszy św. w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przed wprowadzeniem  ks. van Vliet’a w probostwo, odczytano list of Jego Eminencji Daniela kardynała DiNardo, arcybiskupa Galveston-Houston, potwierdzający formalne utworzenie personalnej parafii. Prałat Daniel Scheel, wikariusz generalny zachodniego wikariatu, reprezentował Jego Eminencję podczas ceremonii. Bractwo jest bardzo wdzięczne Jego Eminencji za wsparcie oraz szczodrość. Kardynał DiNardo wystosował formalne zaproszenie do bractwa w grudniu 2009 roku, a we wrześniu 2011 ks. van Vliet przybył do Houston. Dnia 21 lutego 2012 roku, rada kapłańska zatwierdziła, z rekomendacji Jego Eminencji, powstanie  parafii personalnej. Parafia Regina Caeli jest pierwszą od 40 lat parafią w archidiecezji Galveston- Houston  która jest ustanowiona wyłącznie dla tradycyjnej liturgii. Parafia zlokalizowana jest w północno-zachodnim Houston na działce podarowanej jej w tym celu.
Strona internetowa parafii: reginacaeliparish.org.

W Minesocie Bractwo Kapłańskie św. Piotra pragnie podziękować Jego Ekscelencji Janowi C. Neinstedt, arcybiskupowi St. Paul i Minesoty, za zaproszenie do jego archidiecezji. Jego Ekscelencja napisał do parafian: „Po odbyciu konsultacji z przedstawicielami waszej parafii, z radą parafialną oraz radą kapłańską - organizacją reprezentującego księży z arcchidiecezji, zaakceptowałem ofertę Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra wysłania dwóch jego członków do opieki nad parafią pw. Wszystkich Świętych. Parafia ta pozostawała bez księdza przez ponad rok. Ks. Piotr Bauknecht i ks. Szymon Harkins zaczną posługę w parafii Wszystkich Świętych w dniu 3 lipca 2013 r.. Ks. Bauknecht zostanie proboszczem parafii. Jak już może wiecie, Bractwo Kapłańskie Św. Piotra jest stowarzyszeniem życia apostolskiego dedykowanym do zapewniania wiernym dostępu do nadzwyczajnej formy liturgii, zgodnie z księgami liturgicznymi z roku 1962. [...] Proszę przyłączcie się do powitania ks. Bauknecht i ks. Harkins. Będę się modlił za tych księży rozpoczynających posługę w waszej parafii, proszę was również o wsparcie ich pracy waszą modlitwą.” Kościół pw. Wszystkich Świętych został wybudowany, aby wspierać rosnącą polską wspólnotę w północnej Minesocie. Obecnie jest parafią otwartą dla wszystkich i każdego szukającego duchowego domu. Nasze szczególne gratulacje chcemy przekazać  księdzu wikariuszowi Szymonowi Harkinsowi FSSP, jednemu z naszych księży z Wielkiej Brytanii, który otrzymał święcenia w maju 2010 roku i celebrował swoje prymicyjne Msze św. w Szkocji i Anglii.
Strona internetowa parafii: www.fsspminneapolis.org.

W stanie Illinois w USA z dniem 5 sierpnia 2013 roku, Jego Ekscelencja Daniel Conlon, biskup Joliet, mianował x. Józefa Valentine FSSP proboszczem parafi pw. Św. Józefa w Rockdale. Decyzja ta pomoże zapewnić stabilny dom dla tradycyjnej łacińskiej Mszy św. w diecezji Joliet, oraz z pomocą boską, pozwoli nam skonsolidować nasze dotychczasowe osiągnięcia oraz ułatwi niemożliwe dotąd przyszłe działania.
Strona internetowa parafii: jolietlatin.org.

W Oceanii, Jerzy kardynał Pell, arcybiskup Sydney, ustanowił na bazie naszego Apostolatu Matczynego Serca w Lewisham parafię personalną . Miało to miejsce w sierpniu w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ks. Duncan Wong FSSP został mianowany proboszczem i odprawił tego dnia uroczystą Mszę Św. Ks. Damonn Sypher FSSP pełnił funkcje diakona. Kardynał Pell jest jednym z ośmiu członków rady doradczej powołanej przez papieża Franciszka.
Strona internetowa parafii: maternalheart.org.
Tłumaczenie: Tomasz Romanowski