wtorek, 4 lutego 2014

Zapraszamy! Uroczysta inauguracja Akademii Tradycja i Przyszłość w Poznaniu. Wstęp wolny!


Centrum Kultury I Tradycji
Centrum św. Michała Archanioła
mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację I semestru zajęć w Akademii Tradycja i Przyszłość w Poznaniu.Inauguracja odbędzie się w sobotę, 15 lutego br.
Godz. 10.00 - Msza św . Celebruje x. dr Roman A Kneblewski, kazanie wygłosi x. Proboszcz Marcin Węcławski – kościół pw. Matki Bożej Królowej, Rynek Wildecki 4
Otwarcie Akademii: Hotel TOPAZ, ul. Przemysłowa 34A, Sala Konferencyjna
Godz. 11.30 – słowo wprowadzające,  x. Marcin Węcławski, Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej
Godz. 12.00 Wykład inauguracyjny Tradycja w odwiecznej wojnie.– x. dr Roman A. Kneblewski
Uroczyste wręczenie Kart Słuchacza Akademii
Poczęstunek

Wstęp wolny. Po uroczystości będzie można dopełnić formalności związanych z zapisami do Akademii Tradycja i Przyszłość.

Szczegółowy harmonogram zajęć I semestru Akademii Tradycja i Przyszłość:22 II – Wprowadzenie do filozofii (Arkadiusz Robaczewski)
8 III - Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski (dr hab. Mieczysław Ryba)
29 III – O liturgii i jej roli w nowej ewangelizacji (dr Paweł Milcarek)
26 IV – Filozofia prawa (dr Katarzyna Stępień)
17 V  - Filozofia polityki (prof. Dr hab. Jacek Bartyzel)
14 VI – Elementy apologetyki Kościoła katolickiego (x. dr Jacek Bałemba SDB)
Zajęcia trwają od godz.10.00 do godz.15.00

Zapisy do Akademii Tradycja i Przyszłość trwają do 15 II albo do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Przyjmowane są telefonicznie:

22 258 47 22
601 31 33 75;
Przez pocztę elektroniczną:
sekretariat@wieden1683.pl
Pod powyższymi numerami i adresem można uzyskać dodatkowe informacje.
Osobiście:
W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 17.00 w kościele pod wezwaniem Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim 4 w Poznaniu u Pani Bogny Białeckiej.

W programie:

Wprowadzenie do filozofii

Co to jest filozofia - przedmiot i cel. Rola filozofii w rozumieniu polityki i cywilizacji. Rola filozofii w kulturze. Filozoficzne źródła współczesnych rewolucji. Kim jest człowiek? Antropologiczne podstawy współczesnej cywilizacji. Kryteria odróżniania dobra od zła. Etyka cnót – jak spełniać dobro? Cel życia ludzkiego w ujęciu filozoficznym.

Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski

Co to jest cywilizacja. Teorie cywilizacji. Koncepcja cywilizacji F. Konecznego. Charakterystyka cywilizacji łacińskiej i innych typów cywilizacji. Właściwości cywilizacyjne Polski na tle narodów Europy.

Z papieżami o liturgii i Kościele

Dla kogo Papież przywraca Mszę Trydencką? Msza Trydencka, a Sobór Watykański II. Czy na Mszy Trydenckiej „nikt nic nie rozumie”? Czy w Mszy Trydenckiej można aktywnie uczestniczyć? Czy Msza Trydencka jest potrzebna współczesnemu światu? O obudzeniu wrażliwości liturgicznej. Reforma liturgii i kryzys Kościoła. Przyszłość chrześcijaństwa zależy od liturgii.

Filozofia prawa

Z dziejów filozofii prawa. Co to jest prawo i dzięki czemu obowiązuje. Rodzaje praw (prawo naturalne, prawo stanowione, prawo zwyczajowe). Prawo a moralność. Prawa człowieka i prawa narodów – interpretacje i nadinterpretacje.

Filozofia polityki

Klasyczne rozumienie polityki. Nowożytne teorie polityki. Pochodzenie i legitymizacja władzy. Rozumienie państwa i przegląd ustrojów politycznych. Demokracja na tle ustrojów nowożytnych. Próba charakterystyki sytuacji politycznej i cywilizacyjnej w Polsce.

Elementy apologetyki Kościoła Katolickiego

Historia Kościoła: Kościół starożytności. Kościół średniowiecza. Kościół nowożytności. Kościół współczesny: kryzys czy zmiana tożsamości?. Kościół jako jedyny depozytariusz prawdy. Rozwój depozytu wiary? Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Kościół drogą zbawienia. Konieczność nauczania o rzeczach ostatecznych. Liturgia źródłem życia nadprzyrodzonego na teraz i na wieczność. Czy forma w liturgii jest nieważna? Kościół a państwo.

Pedagogika klasyczna

Pedagogika klasyczna a współczesne pedagogiki. Źródła kryzysu wychowania. Bez cnót nie ma wychowania. Cztery cnoty kardynalne – spoiwo cywilizacyjne. Wychowanie a nauczanie. Jak pracować nad charakterem? Jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi?

Prakseologia cywilizacyjna

Źródła kryzysu cywilizacji zachodniej i jego przejawy w Polsce. Rewolucja kulturalno - cywilizacyjna i jej narzędzia: media, sztuka, edukacja. Jaka moralność w działalności publicznej? Rehabilitacja cnót – warunek skuteczności w walce cywilizacyjnej Liturgia – źródło siły, by iść pod prąd. Rola katolików w walce cywilizacyjnej.

 Więcej o Akademii Tradycja i Przyszłość oraz o zapisach można dowiedzieć się tutaj