piątek, 31 stycznia 2014

Seminaria duchowne FSSP - pytania i odpowiedziZamieszczamy tłumaczenie tekstu, który ukazał się w jesiennym numerze periodyku Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wielkiej Brytanii - Dowry (nr 19, s. 8).

Myślę, że nasz syn ma powołanie. Co powinniśmy robić?
Rodzice odgrywają bardzo ważna rolę w życiu swoich dzieci. Środowisko domowe powinno być zdrowe i szczęśliwe. Należy unikać skrajności takich jak zbyt duży rygoryzm, który tłumi naturalne dobre samopoczucie oraz komplikuje codzienne życie rodziny. Pamiętajmy  jednak, ze dom, w którym nie ma wystarczającego porządku  łatwo przeradza się w królestwo chaosu. Każde wasze dziecko powinno wiedzieć, że będzie jednakowo kochane i wspierane niezależnie od powołania jakie  wybierze w życiu. Należy uważać, aby nie naciskać na dziecko w celu wyboru powołania.

Z drugiej strony okazywanie wrogości powołaniu byłoby rzeczą złą. Wszyscy należymy najpierw do Boga i jego wezwanie zawsze wskazuje najlepszą możliwą drogę życia. Przyjaciele, książki, telewizja i komputery mają wielki wpływ na młodych ludzi. Wszystko, co szkodliwe dla duszy dziecka powinny być trzymane z daleka., a sami powinniśmy starać się wprowadzać do ich życia jak najwięcej elementów pozytywnych. Zapewniaj dostęp do książek o świętych, ale nie zmuszaj do ich czytania. Nie powinno być  jednak sprawą nadzwyczajną obejrzenie filmu rodzinnego o życiu jakiegoś świętego.
Jeśli starsze dzieci są zainteresowane powołaniem, powiedz im jakie powinno być dobre seminarium lub zakon, pomóż im zapoznań się z różnymi dobrze rokującymi grupami katolickimi.
Grupa, do której wstąpią wpłynie na ich przyszły wybór rodzaju kapłaństwa lub życia zakonnego, dlatego też musi być wybrana bardzo starannie. Przede wszystkim módl się! Jak powiedział nasz Pan „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Rodzinny różaniec powinien być na porządku dziennym, co jest najłatwiejsze do osiągnięcia jeśli wyznaczy mu się stały czas np. zaraz po kolacji. Dobry wpływ na życie dzieci ma także  codzienna Msza święta oraz regularna spowiedź.

Czy księża FSSP składają śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa?
Bractwo Kapłańskie Św. Piotra jest stowarzyszeniem życia apostolskiego. Kodeks prawa kanonicznego definiuje stowarzyszenia życia apostolskiego następująco: „Do instytutów życia konsekrowanego dochodzą stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie - bez ślubów zakonnych - realizują własny cel apostolski stowarzyszenia i prowadząc życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie konstytucji.” (Kanon 731)
Z tego powodu członkowie Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra nie składają ślubów zakonnych. Tym nie mniej podczas święceń kapłańskich składana jest uroczysta obietnica posłuszeństwa wobec swojego ordynariusza oraz przełożonych. Oznacza to, że ksiądz bractwa musi okazywać posłuszeństwo względem swojego przełożonego w zakresie spraw dotyczących wewnętrznego życia i dyscypliny bractwa, jak również  - w zakresie innych spraw związanych z apostolatem - względem biskupa diecezjalnego, do diecezji którego jest przypisany. Każdy członek inkardynowany do Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra podejmuje również uroczyste zobowiązanie do zachowania celibatu, tak jak każdy inny ksiądz rytu łacińskiego. Ponadto, każdy członek Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra musi  praktykować ducha ubóstwa zgodnie z regułą bractwa. Z tego powodu ksiądz otrzymuje tylko skromną pensję i stara się żyć prostym życiem, w oderwaniu od światowych wygód i dóbr.

Czy bractwo przyjmuje niepełnosprawnych?
Niektóre niepełnosprawności, jak np. słaby wzrok, mogą być w łatwy sposób skorygowane i nie wykluczają sakramentu kapłaństwa. Jednak każda niepełnosprawność, która mogłaby w sposób poważny utrudnić ukończenie studiów kapłańskich lub późniejsze sprawowanie obowiązków niestety eliminuje kandydata z możliwości przyjęcia go do seminarium.

Czy w seminarium trzeba osiągać bardzo dobre wyniki w nauce?
Celem programu studiów nie jest osiągnięcie pewnego poziomu ocen, lecz zdobycie całości wiedzy koniecznej do osobistej formacji, celebracji Mszy św., głoszenia kazań oraz udzielania porad duchowych. Z drugiej jednak strony ciągłe otrzymywanie przez seminarzystę słabych ocen może spowodować usunięcie go z  seminarium.

Które części brewiarza są odmawiane w seminarium?
Wspólnota odmawia razem Jutrznię, Sekstę, Nieszpory oraz Kompletę w większość dni. Subdiakoni, diakoni oraz księża odmawiają pozostałe części brewiarza samodzielnie.

Jak ubierają są seminarzyści?
Przed tonsurą, która odbywa się na początku drugiego roku, seminarzyści noszą świeckie ubrania. Pozostali członkowie wspólnoty noszą rzymską sutannę z koloratką oraz pasem.

Ile wynoszą koszty edukacji seminarzysty?
Obecnie roczny koszt wynosi 13,500 funtów brytyjskich plus koszt ubezpieczenia zdrowotnego, który wynosi 2,450 funtów w USA lub 700 funtów w Niemczech. Większość kosztów jest pokrywana dzięki szczodrości darczyńców, którzy zasługują na naszą codzienną modlitwę.

Co w przypadku, jeśli nie stać mnie na opłacenie czesnego?
Prosimy seminarzystów, aby starali się zrobić co tylko w ich mocy, aby opłacić koszty. Zachęcamy do aktywnego szukania darczyńców, umieszczania ogłoszeń w gazetce parafialnej rodzinnej prafii, proszenia księży o wsparcie finansowe oraz staranie się o stypendium w różnych katolickich grupach wsparcia. Jeśli jednak nie uda się zebrać całości pieniędzy potrzebnych na opłacenie czesnego, nie oznacza to opuszczenia seminarium. W żadnym wypadku nie blokujemy wstępu do seminarium osobom, którzy nie są w stanie opłacić tych kosztów.

Co mam zrobić jeśli posiadam jakiś dług? Czy to uniemożliwia mi staranie się o przyjęcie do seminarium?
Niektóre kredyty studenckie w Wielkiej Brytanii nie są uznawane za długi ponieważ muszą być spłacane tylko wtedy, gdy dochody przekraczają 21 tys. funtów rocznie. Jest to dużo więcej niż dochody członków bractwa. Dług nie blokuje wniosku o wstąpienie do seminarium, ale nie możemy wyświęcić kogoś z dużym długiem. Prosimy więc żeby rozwiązać problem długu przed wstąpieniem do seminarium.

Czy kleryk musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne?
Posiadanie ubezpieczenia jest ważne. Jeśli kleryk nie posiada ubezpieczenia będzie objęty seminaryjnym planem ubezpieczeniowym.

Czy muszę dostarczyć zaświadczenie o niekaralności?
Tak. Obywatele Wielkiej Brytanii mogą  je łatwo uzyskać od lokalnych władz. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej rządu brytyjskiego.

W jaki sposób bractwo ustala czy kandydat idzie do seminarium Matki Bożej z Guadalupe w USA czy seminarium bractwa w Niemczech?
Aby zakwalifikować się na studia w naszym seminarium w Wigratzbad w Niemczech, kandydat musi posiadać znajomość języka francuskiego lub niemieckiego pozwalającą mu studiować w którymś z tych języków. Zaznaczmy przy tym, że trzeba znać tylko jeden z tych języków, znajomość obu nie jest wymagana. My zachęcamy do ubiegania się o przyjęcie do seminarium w Wigratzbad, ale nie jest to wymóg. W Wigratzbad jest obecnie trzech angielskich seminarzystów a siedmiu studiuje w Denton.

Czy seminarium Bractwa w Ameryce jest jedynym tradycyjnym angielsko-języcznym seminarium w pełnej komunii z Kościołem?
Jak na razie tak.

Czy klerycy mogą jeździć do domu na święta czy wakacje?
Przerwa letnia trwa dwanaście tygodni, z czego cztery tygodnie powinny być poświęcone na letnie praktyki.
Zazwyczaj praktyki odbywają się w parafiach. Praca zależy od potrzeb poszczególnych parafii. To może być cokolwiek, od prostej pracy fizycznej do pomocy przy wezwaniach do chorych, szkolenie ministrantów, nauczanie katechizmu i praca w kancelarii parafialnej.

Słyszałem, że seminarzyści spędzają część lata w apostolatach FSSP. Co tam robią?
Zobacz poprzednią odpowiedź.

Czy klerycy mogą jeździć do domu w innych porach roku?
Seminarzyści mogą podróżować do domu w czasie przerw na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Każda przerwa trwa z reguły od jednego do trzech tygodni i zwykle rozpoczyna się w dzień po świętach Bożego Narodzenia i w dzień po Wielkanocy.

Czy klerycy mogą korzystać z poczty elektronicznej i swoich telefonów komórkowych?
Korzystanie z telefonów komórkowych, z pewnymi ograniczeniami, jest dozwolone dla seminarzystów po pierwszym roku. W seminarium jest kilka budek telefonicznych do wspólnego użytku oraz dostęp do Skype. Korzystanie z poczty elektronicznej jest również dozwolone dla seminarzystów po ukończeniu pierwszego roku. Ściśle monitorowany dostęp do Internetu jest możliwy poza pokojami seminarzystów.

Czy klerycy mogą posiadać samochód?
Tak.

Czy kleryk może mieć własny laptopa?
Tak. Pozwolenie na korzystanie z komputera w klasie zależy od polityki poszczególnych wykładowców.

Czy klerycy mogą mieć brody lub wąsy, nosić kolczyki?
Nie.

Jestem wegetarianinem. Czy może to stanowić problem w seminarium?
Zazwyczaj w seminarium przebywa ponad dziewięćdziesiąt osób (księży, seminarzystów, pracowników), dla których nasza kuchnia przygotowuje posiłki. Jeśli dieta nie wynika ze wskazań zdrowotnych, kuchnia nie jest w stanie spełniać specjalnych potrzeb żywieniowych. W związku z tym spodziewamy się, że wszyscy seminarzyści będą jeść wszystkie posiłki, nawet te które mogą zawierać mięso. Jest to jeden z wielu przepisów, który seminarzyści muszą przestrzegać przebywając w seminarium.

Czy mogę ustalić miejsce, do którego zostanę wysyłany po święceniach?
W czasie święceń obiecujesz biskupowi udzielającemu święceń, że pójdziesz tam gdzie poślą cię  przełożeni. Możesz być poproszony o opinię, ale otrzymasz taki przydział jaki będzie uznany za dobry dla ciebie i dobry dla Kościoła.

Czy w seminarium obowiązuje milczenie?
Milczenie obowiązuję po komplecie, która zaczyna się o 19.30, aż do końca śniadania następnego dnia o godz. 8.25.

Jeśli jestem klerykiem diecezjalnym czy mój biskup może wysłać mnie do waszych seminariów na studia?
Tak, twój biskup może podjąć decyzję aby wysłać cię do naszych seminariów celem kształcenia i formacji. Trzeba omówić taką opcję ze swoim biskupem a on powinien  skontaktować się z rektorem naszego seminarium i omówić warunki.

Jeśli jestem we wspólnocie zakonnej, czy moi przełożeni mogą wysłać mnie na studia do seminarium bractwa w Ameryce?
Tak, zobacz poprzednią odpowiedź.

Czy świeccy mogą studiować w waszym seminarium?
Program seminarium jest przeznaczony tylko dla tych, którzy pragną zostać kapłanami.

Czy mogę odwiedzić seminarium?
Mężczyźni mogą odwiedzić seminarium w trakcie roku akademickiego. Należy skontaktować się z seminarium lub x. de Malleray w Anglii przed wizytą. Wigratzbad w Niemczech jest łatwo dostępne i zalecamy tam wizytę, podczas której można poznać nas lepiej. Zachęcamy do tego nawet wówczas jeśli zdecydujesz się aplikować do seminarium w USA.

Czy prowadzicie zorganizowane rekolekcje powołaniowe?
Tak, w Reading. Rekolekcje  w roku akademickim 2013/2014 odbędą się w dniach 13-15 grudnia 2013 roku.

Mieszkam poza granicami Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Czy mimo to mogę złożyć wniosek o przyjęcie do seminarium?
Oba seminaria, Świętego Piotra w Niemczech i Matki Bożej z Guadalupe w Stanach Zjednoczonych są seminariami międzynarodowymi. Aby studiować w Niemczech trzeba znać w mowie i piśmie język niemiecki lub francuski, studia w Stanach Zjednoczonych wymagają znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Problemy z angielskim mogą sprawić, że niemożliwe będzie uzyskanie dobrych wyników w nauce. Jest ważne, aby mieć tego świadomość. Ponadto, trzeba zdawać sobie sprawę z corocznych kosztów podróży do seminarium, których to kosztów seminarium nie pokrywa. Osoby, które mieszkają lub pochodzą z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Malty a także wszyscy anglojęzyczni europejczycy powinni skontaktować się z x. Armand de Malleray FSSP w Reading.

Co z wizami studenckimi?
Po formalnym przyjęciu kandydata przez Kapłańskie Bractwo Świętego Piotra dostarczymy szczegółowych informacji na temat procedury uzyskania wizy studenckiej. W ogólnym zarysie polega ona na uiszczeniu przez kandydata opłaty wizowej i umówienia się na rozmowę w konsulacie / ambasadzie USA. (Zobacz także: http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#7) Kandydat jest bezpośrednio odpowiedzialny za wniesienie opłaty wizowej. Należy zauważyć, że niektóre kraje podlegają ograniczeniom w zakresie wydawania wiz do Stanów Zjednoczonych.  Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie możliwych problemów z uzyskaniem wizy studenckiej, skontaktuj się z ambasadą lub konsulatem USA w swoim kraju w celu uzyskania dokładnych informacji.

Czy istnieje termin, do którego należy składać wnioski o przyjęcie do seminarium?
Kandydaci do seminarium w USA mogą wysyłać dokumenty do  maja jeśli starają się o przyjęcie na studia zaczynające się jesienią. Seminarium jest zamknięte w miesiącach letnich, a więc jeśli formalności nie zostaną zakończone i dokumenty nie przesłane do maja decyzja o przyjęciu będzie opóźniona do następnego roku. Dlatego najlepiej jest, aby wszystkie formalności zostały zakończone przed majem. Kandydaci do Wigratzbad mogą wysłać dokumenty do początku czerwca.

Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?
Seminarzyści pierwszego roku rozpoczynają zajęcia w innym czasie niż starsze roczniki. Studenci filozofii i teologii zaczynają pod koniec sierpnia, natomiast klerycy pierwszego roku zaczynają w połowie września w USA, a pod koniec września w Wigratzbad.

Jak dużo czasu zajmuje przygotowanie wniosku oraz dokumentów o przyjęcie do seminarium?
Podanie o przyjęcie zawiera wiele elementów, z których część należy wypełnić samodzielnie, a niektóre są wypełniane przez innych, a więc ich przygotowanie może potrwać kilka tygodni. Aby uniknąć problemów i opóźnienia przyjęcia o rok, powinieneś rozpocząć proces przygotowywania wniosku tak szybko jak to jest możliwe.

Czy istnieje lista oczekujących na przyjęcie do seminarium?
Bractwo Świętego Piotra otrzymało łaskę wielu powołań. Jest możliwa sytuacja, że będzie więcej kandydatów niż miejsca w seminarium. Dlatego najlepiej jest przesłać wniosek o przyjęcie jak najwcześniej.

Czy możecie polecić jakieś dobre książki duchowe, które mogą pomóc mi w przygotowaniu się i 
rozeznaniu powołania?
„Proboszcz z Ars” Franciszek Trochu
„Dusza apostolstwa” Jan Chrzciciel Chautard
„Wprowadzenie do życia pobożnego” św. Franciszek Salezy
„Way of Salvation and Perfection” św. Alfons de Liguori
„Chrystus wzorem kapłana” bł. Columba Marmion
„Powierzenie się Bożej Opatrzności” ks. Jan Piotr de Caussade
„The Sacrament of the Present Moment” ks. Jan Piotr de Caussade
„The Spiritual Life of the Priest” O. Eugene Boylan OCSO
„Wieczne kapłaństwo” Henryk Edward kardynał Manning
„The Priest Is Not His Own” bp Fulton Sheen
„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik de Montfort
„Conversation With Christ” Piotr Tomasz Rohrbach
„O naśladowaniu Chrystusa” Tomasz A. Kempis
Codzienne krótkie czytania z Nowego Testamentu
Tłumaczenie: Tomasz Romanowski