sobota, 7 grudnia 2013

"Wierni oczekują kapłanów uformowanych w zgodzie z Tradycją Kościoła"


Dzięki wsparciu przez kilkunastu Dobroczyńców akcji Tradycyjna Paczka dla Kleryka, liczba adeptów kapłaństwa, którzy otrzymają w tym roku na Święta Bożego Narodzenia cenną literaturę formacyjną, zwiększyła się z czterech do siedmiu. Przypomnijmy, że w sumie jest do obdarowania trochę ponad siedemdziesięciu kleryków, którzy w ciągu roku otrzymują od Centrum Kultury i Tradycji nasz magazyn Nova et Vetera.To obdarowanie wykracza daleko poza wymiar materialny. Wsparcie akcji jest tez bardzo widzialnym znakiem, że wierni oczekują kapłanów dobrze uformowanych, znających Tradycję Kościoła i pragnących w swej pracy kapłańskiej tej Tradycji strzec i ją rozwijać - w liturgii (kulcie), nauczaniu i dyscyplinie.

Przygotowujący się do kapłaństwa otrzymują od wiernych udzielających wsparcia znak - chcemy kapłanów wiernych Tradycji; takich, którzy będą realizować swoje kapłaństwo w nią wrośnięci i z niej czerpiący. Właśnie w ten sposób potraktujmy nasze wsparcie: nie tylko jako konkretny akt, choćby niewielkiego materialnego wsparcia, ale jako wyraz pragnienia kapłanów uformowanych z dala od szkodliwego nowinkarstwa i powierzchowności. Nawet niewielki w wymiarze materialnym gest ma jednakowoż wielkie znaczenie duchowe.
Zachęcamy zatem do wsparcia naszej akcji, do zachęcenia innych by wzięli udział w akcji Centrum Kultury i Tradycji.
Przypomnijmy, że w tym roku na Tradycyjna Paczkę złożą się następujące wartościowe publikacje:
Bp Athanasius Schneider - Dominus est!
x. Tomasz Jochemczyk – Pomiędzy modernizmem a Tradycją

Dodatkowo, dla tych spośród kleryków, którzy jeszcze nie otrzymali Wykładu Liturgii Kościoła KatolickiegoAntoniego Nowowiejskiego dołączymy i tę pozycję. Dołączymy także edycję ważnej książki Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana.

Zapraszamy do wspierania tej akcji!

O szczegółach akcji można przeczytać na stronach Centrum Kultury i Tradycji