niedziela, 15 grudnia 2013

Obłóczyny w Instytucie św. Filipa Neri w Berlinie

U naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie powstają zalążki kolejnego tradycyjnego seminarium. Nowy rok akademicki w Instytucie św. Filipa Neri w Berlinie rozpoczęli kolejni seminarzyści. Dnia 8 grudnia miały miejsce obłóczyny Jana z Niemiec oraz Mikko z Finlandii. Zamieszczamy zdjęcia z tej uroczystości zamieszczone na polskiej stronie Instytutu prowadzonej przez kl. Marcina z Polski. Obecnie seminarzyści instytutów kapłańskich podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei mogą studiować w pięciu seminariach: Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w USA oraz w Bawarii, w seminarium Instytutu Dobrego Pasterza we Francji oraz w seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego kapłana we Włoszech. Od zeszłego roku możliwość studiów daje także Instytut św. Filipa Neri. Módlmy się, aby berlińska Akademia erygowana w zeszłym roku przez przełożonego Instytutu rozwinęła się w kolejne tradycyjne seminarium.