sobota, 7 grudnia 2013

Konferencja o Summorum Pontificum w Londynie

Dnia 13 grudnia w Londynie odbędzie się konferencja poświęcona motu proprio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI. Wykład wygłosi o. Cassian Folsom, O.S.B – przeor benedyktyńskiego klasztoru w Nursji, w którym kultywowana jest tradycyjna liturgia według ksiąg obowiązujących w roku 1962.
Konferencja w Brompton Oratory poświęcona będzie prawno-kanonicznym aspektom dokumentu regulującego status tradycyjnej liturgii. Benedykt XVI w swym nauczaniu akcentował nie tylko kwestie organicznego rozwoju liturgii, ale i podstaw prawnych współistnienia dwóch (zwyczajnej i nadzwyczajnej) form rytu rzymskiego.
Wykład wygłosi o. Cassian Folsom (ur. 1955) – benedyktyn i liturgista, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1984, związany z Papieskim Instytutem Liturgicznym Anselmianum. W 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go konsultorem Kongregacji ds. Kultu Bożego. Jest założycielem wspólnoty zakonnej żyjącej ściśle według reguły św. Benedykta. Zakonnicy sprawują liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Fot. Joseph Shaw
Źródło: rorate-caeli.blogspot.com, pch24.pl
http://www.pch24.pl/konferencja-o-summorum-pontificum-w-londynie,19598,i.html#ixzz2mnTyIkDW