sobota, 30 listopada 2013

I Studium Śpiewu Gregoriańskiego – Niepokalanów


Dzięki niezwykłej uprzejmości Ojców Franciszkanów, w dniach 06-08 grudnia 2013 roku, po raz pierwszy w Sanktuarium Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Niepokalanowie,  organizujemy  pierwszą edycję Studium Śpiewu Gregoriańskiego.


Skierowane jest ono do wszystkich, którym nieobojętne jest piękno liturgii, a szczególnie tworzący ją śpiew. Poprzez wspólną modlitwę i wytężoną pracę nad przygotowaniem wybranych elementów Liturgii Godzin oraz Proprium i Ordinarium Missae II Niedzieli Adwentu, będziemy poszukiwać Prawdy, Dobra i Piękna. Towarzyszyć nam będzie na tej drodze postać Ojca Maksymiliana, świętego Męczennika i Patrona tego miejsca, którego opiece i wstawiennictwu się polecamy.
Patronat nad Studium objęło Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska. Więcej informacji na www.clamaveruntiusti.org.
 
dr Michał Sławecki
kierownik Studium Śpiewu Gregoriańskiego