sobota, 22 stycznia 2022

Linki do plików NRL / UC 2010-2021

Missae propriae dioecesium poloniae 1

Missae propriae dioecesium poloniae 2

Missae propriae dioecesium poloniae 3

Missae propriae dioecesium poloniae 4

Missae propriae dioecesium poloniae 5

Missae propriae dioecesium poloniae 6

Missae propriae dioecesium poloniae 7


Modlitewnik - Msza za nowożeńców

Mszalik na czytnik w formacie epub

Mszalik na czytnik w formacie mobi

Mszalik 2 na czytnik w formacie epub

Mszalik 2 na czytnik w formacie mobi


Officia propria dioecesium poloniae 1

Officia propria dioecesium poloniae 2

Officia propria dioecesium poloniae 3

Officia propria dioecesium poloniae 4

Officia propria dioecesium poloniae 5

Officia propria dioecesium poloniae 6

Officia propria dioecesium poloniae 7

Officia propria dioecesium poloniae 8

Officia propria dioecesium poloniae 9


Positio Tom 1 pdf

Positio Tom 1 epub

Positio Tom 1 mobi

Positio Tom 2 pdf

Positio Tom 2 epub

Positio Tom 2 mobi

Tradycyjna Msza Łacińska - Podstawowe regulacje prawne 2007-2021


Krzych B. Szkice Liturgiczne. Teksty dla Nowego Ruchu Liturgicznego 2008-2013 pdf

Krzych B. Szkice Liturgiczne. Teksty dla Nowego Ruchu Liturgicznego 2008-2013 epub

Krzych B. Szkice Liturgiczne. Teksty dla Nowego Ruchu Liturgicznego 2008-2013 mobi

 

ks. Pietro Leone Monselice  Ryt rzymski - stary i nowy 1. Wprowadzenie

ks. Pietro Leone Monselice Ryt rzymski - stary i nowy 2. Katolicyzm, protestantyzm i teologia nowego rytu rzymskiego

ks. Pietro Leone Monselice Ryt rzymski - stary i nowy 3. Teologia tradycyjnego i nowego rytu: Offertorium, Kanon i „Modlitwy Eucharystyczne”

ks. Pietro Leone Monselice Ryt rzymski - stary i nowy 4. Teologia Nowej Mszy Kryzys wiary w Rzeczywista Obecność; kapłaństwo sakramentalne i zakończenie Mszy.

ks. Pietro Leone Monselice Ryt rzymski - stary i nowy 5. Teologia Nowej Mszy: Łacina, orientacja, ołtarz jako stół i uczestnictwo.


Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów

Klasztor Św. Benedykta w Nursji


Homilie Brewiarza Rzymskiego - Adwent

Homilie Brewiarza Rzymskiego - Boże Narodzenie

Homilie Brewiarza Rzymskiego - Siedemdziesiątnica

Homilie Brewiarza Rzymskiego - Wielki Post

Homilie Brewiarza Rzymskiego - Wielkanoc

Homilie Brewiarza Rzymskiego - od Św. Trójcy 1

Homilie Brewiarza Rzymskiego - od Św. Trójcy 2

Homilie Brewiarza Rzymskiego - od Św. Trójcy 3

Homilie własne dla niektórych diecezji polskich


Officium tenebrarum Ciemne Jutrznie


KODEKS RUBRYK Przekład na język polski


D. Pinheiro IBP Kazanie na II niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. 


Ks. Gherardini: Znaczenie i ograniczenia autentycznego Magisterium


Kalendarz dla diecezji polskich na rok 2012


LITURGIA OJCA NASZEGO GRZEGORZA OŚWIECICIELA (ryt ormiański)


Kazanie o. Wojciecha Gołaskiego OP na uroczystość św. Jacka

Kazanie ks. Pawła Korupki AC 2016

Kazanie biskupa Schneidera  - Ars Celebrandi


Prezentacja książki, której dokonał kardynał Antonio Canizares, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 2012


Niedziela Palmowa - obrzędy

Propria diecezji polskich - zip

OBRZĘDY WIELKIEGO TYGODNIA W OKRESIE BEZPOŚREDNIO PRZED WPROWADZENIEM W ŻYCIE REFORM II SOBORU WATYKAŃSKIEGO

WYBRANE PRZEPISY LITURGICZNE I ARTYKUŁY O POKREWNEJ TEMATYCE Z OKRESU BEZPOŚREDNIO PRZED WPROWADZENIEM W ŻYCIE REFORM II SOBORU WATYKAŃSKIEGO

Rubryki mszału rzymskiego


S. Magister „Placet” czy „Non placet”? Zakład Carmen i Kiko. 


Petycja do Papieża Benedykta XVI o głębsze zbadanie Soboru Watykańskiego IIniedziela, 26 września 2021

Dlaczego nie mógłbym wrócić do Novus Ordo?

Dnia 8 marca 2012 r. w jezuickim magazynie America opublikowano artykuł ks. Petera Schinellera zatytułowany „The Tridentine Mass: Why I couldn’t Go Back” (ang. Msza trydencka: dlaczego nie mógłbym do niej wrócić”). Przez lata zdążyłem zauważyć, że magazyn Ameryka opłaca promowanie tego artykułu w wyszukiwarkach internetowych, aby móc wpływać na opinię publiczną (najwyraźniej martwią się o kierunek, w którym zmierza młodzież). Artykuł sprowokował mnie do napisania poniższego tekstu, mającego być antytezą artykułu ks. Schinellera.

środa, 21 lipca 2021

Wsparcie dla kontynuacji celebracji tradycyjnej Mszy od biskupów całego świata

 


Poniżej publikujemy publicznie wyrażone wyrazy wsparcia dla tradycyjnych katolików, lub zapewnienia biskupów ordynariuszy o kontynuacji celebracji tradycyjnej liturgii w ich diecezji. 

1.

Without the slightest empathy, one ignores the religious feelings of the (often young) participants in the Masses according to the Missal John XXIII. (1962) Instead of appreciating the smell of the sheep, the shepherd here hits them hard with his crook. It also seems simply unjust to abolish celebrations of the “old” rite just because it attracts some problematic people: abusus non tollit usum.

Bez cienia empatii zostały zignorowane uczucia religijne (często młodych) uczestników Mszy według Mszału Jana XXIII (1962). Zamiast docenić zapach owiec, w tym wypadku pasterz uderza je z całęj siły swoim pastorałem. To jest najzwyczajnie niesprawiedliwe, aby znieść celebracje "starego" rytu tylko dlatego, że przyciąga on problematyczne osoby:  abusus non tollit usum. 

Kardynał Gerhard Mueller, były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

The Catholic Thing

2.

Ils souhaitent manifester aux fidèles célébrant habituellement selon le missel de Saint Jean XXIII et à leurs pasteurs, leur attention, l’estime qu’ils ont pour le zèle spirituel de ces fidèles, et leur détermination à poursuivre ensemble la mission, dans la communion de l’Église et selon les normes en vigueur. 

 

[Francuscy biskupi] pragną zapewnić o swojej trosce wiernych oraz kapłanów przywiązanych do liturgii sprawowanej według mszału Świętego Jana XXIII. Wyrażają oni również uznanie dla gorliwości oraz determinacji tych wspólnot w dalszym wypełnianiu powołania w duchu jedności Kościoła, zgodnie z obowiązującymi normami.

 

Komunikat prasowy Konferencji Episkopatu Francji z 17 lipca 2021 r.

 

3.

Il me semble que ce que nous vivons si paisiblement dans notre diocèse n’est guère impacté par les directives nouvelles. La fonction régulatrice du Vicaire épiscopal chargé de la « forme extraordinaire » y est même confirmée. Que les communautés concernées soient donc assurées, comme et avec tout le diocèse, de la sollicitude durable, bienveillante et priante de leur évêque. 

 

Mogę powiedzieć, że nowe rozporządzenia w żaden sposób nie wpłyną na spokojne funkcjonowanie naszej diecezji. Wprowadzone ostatnio normy potwierdzają nawet uprawnienia wikariusza biskupiego w kwestii regulacji statusu „formy nadzwyczajnej”. Mogę zapewnić wspólnoty przywiązane do starej liturgii, jak również wszystkich wiernych diecezji, o życzliwości oraz przepełnionej modlitwą trosce ich biskupa.

 

Matthieu Rougé, biskup diecezji Nanterre

Oświadczenie z dnia 17 lipca 2021 r.

 

4.

À la rentrée de septembre, je réunirai les prêtres desservant vos communautés pour prendre le temps d’évoquer ensemble ces nouvelles normes et leur réception dans le diocèse. D’ores et déjà, je leur ai renouvelé ma confiance et mon désir de continuer ensemble sur ce chemin d’unité que je vous invite à confier dans la prière à la Vierge Marie Mère de l’Église.

 

Na początku września zaproszę księży posługujących w waszych środowiskach, aby wspólnie pochylić się nad nowymi normami i wypracować sposób ich przyjęcia w diecezji. Już teraz jednak mogę ich zapewnić o moim zaufaniu i pragnieniu dalszej współpracy w duchu jedności. Proszę was, abyście zawierzyli naszą drogę Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła.

 

Luc Crepy, biskup diecezji wersalskiej

Oświadczenie z dnia 17 lipca 2021 r.

 

5.

Conscient de possibles dérives induites ici ou là dans l’Eglise et toujours à corriger, j’atteste pour ma part que l’application loyale du Motu proprio Summorum Pontificum dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, a favorisé un climat de paix et de respect mutuel entre les prêtres et les fidèles attachés à ce que Benoît XVI désignait comme la forme ordinaire et la forme extraordinaire de l’unique rite romain. Il me semble pouvoir attester que les prêtres assurant dans le diocèse de Bayonne le service de la liturgie selon le Missel de 1962, adhèrent pleinement au Concile Vatican II, reconnaissent la légitimité du Missel de 1970, expression par excellence de la lex orandi de l’Eglise latine, et cultivent un sens aigu de la communion ecclésiale en participant activement aux manifestations et célébrations, comme aux orientations pastorales et missionnaires du diocèse. 

 

Świadomy możliwych nadużyć – które w Kościele zawsze należy zwalczać – ze swojej strony mogę zapewnić, że w diecezji Bayonne, Lescar i Oloron wierne wypełnianie zapisów zawartych w motu proprio Summorum Pontificum sprzyjało pokojowi i wzajemnemu szacunkowi księży oraz wiernych przywiązanych do formy zwyczajnej i nadzwyczajnej jednego rytu rzymskiego – jak określił to Benedykt XVI. Mogę zaświadczyć, że kapłani posługujący w mojej diecezji, którzy sprawują liturgię według mszału z 1962 r., w pełni uznają postanowienia Soboru Watykańskiego II oraz ważność mszału z 1970 r. – będącego par excellence wyrazem lex orandi Kościoła łacińskiego. Co więcej, poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach diecezji, celebracjach liturgicznych, jak również w tworzeniu wskazówek duszpasterskich i misyjnych księża ci pielęgnują silne poczucie komunii z biskupem.

 

Marc Aillet, biskup diecezji Bayonne, Lescar i Oloron

Oświadczenie z dnia 17 lipca 2021 r.

 

6.

Sachant les inquiétudes que suscite le motu proprio chez certains d’entre vous, je veux exprimer mon désir de poursuivre un dialogue que mes prédécesseurs ont initié avec tous ceux d’entre vous qui cherchaient à œuvrer pour l’unité de l’Église et la paix entre catholiques.

 

Będąc świadomym niepokoju, jaki wywołało u niektórych z was ogłoszenie motu proprio, chcę wyrazić pragnienie kontynuowania dialogu prowadzonego przez moich poprzedników ze wszystkimi spośród was, którym zależy na działaniu na rzecz jedności Kościoła i pokoju wśród katolików. 

 

Jean-Paul James, arcybiskup metropolita Bordeaux

Oświadczenie z dnia 18 lipca 2021 r.

 

7. 

Dans le diocèse de Fréjus-Toulon, nombreux sont les fidèles attachés à la messe dite de Saint Pie V et nous comptons plusieurs prêtres et communautés qui célèbrent selon l’ancien rite. Je suis le témoin de l’esprit évangélique et de la communion ecclésiale qui règnent dans ces communautés autour de leur évêque. Je veux les assurer de ma sollicitude paternelle et bienveillante. 

 

Do diecezji Fréjus-Toulon należy wielu wiernych oraz wspólnot przywiązanych do tzw. mszy Świętego Piusa V. W naszej diecezji działa również wielu księży sprawujących liturgię w starym rycie. Mogę zaświadczyć, że w tych wspólnotach panuje duch Ewangelii i jedności z biskupem. Wiernych oraz kapłanów pragnę zapewnić o mojej ojcowskiej trosce i życzliwości.

 

Dominique Rey, biskup Fréjus-Toulon

Oświadczenie z dnia 20 lipca 2021 r.


8.

Soyez cependant rassurés : comme j’ai déjà eu plusieurs fois l’occasion de vous l’exprimer, je me réjouis grandement de ce qui est vécu à Saint-Charles, grâce au ministère des prêtres qui sont à votre service et grâce à votre concours responsable et généreux. Je renouvelle toute ma confiance au P. Éloi Gillet, qui vous accompagne depuis longtemps avec un grand dévouement et le souci de l’unité dans l’Église diocésaine. Je remercie le P. Vincent Marie-Jeanne d’œuvrer dans le même sens et je l’assure également de ma confiance

 

Bądźcie jednak spokojni. Wielokrotnie powtarzałem Wam, jak wielką radością napawa mnie działalność parafii św. Karola Boromeusza, która żyje dzięki posłudze kapłanów i roztropnemu, pełnemu ofiarności zaangażowaniu wiernych. Ksiądz Éloi Gillet – który w swojej posłudze pełnej oddania i troski o jedność diecezji towarzyszy Wam od wielu lat – może być pewny mojego pełnego zaufania. Księdzu Vincentowi Marie-Jeanne dziękuję za działanie w tym samym kierunku i jego również pragnę zapewnić o moim zaufaniu.

 

Jean-Marc Aveline, arcybiskup metropolita Marsylii 

Oświadczenie z dnia 20 lipca 2021 r.


Fot. Joseph Shaw 

Tłumaczenia: Marcin Gola, Michał Żaczek,

środa, 7 lipca 2021

Summorum Pontificum w Polsce - statystki po 14 latach

Czternaście lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 58 kościołów lub kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. To dziesięć miejsc więcej niż rok temu. Dodatkowo, w blisko 100 innych miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie, lecz nie w każdą niedzielę. Jedynie w diecezji sosnowieckiej nie odnotowaliśmy żadnego kościoła z regularną celebracją tradycyjnej Mszy.  Nasze statystki obejmują miejsca, gdzie zgodnie z naszą wiedzą Msza odbywała się jeszcze w czerwcu. W wielu z tych miejsc w okresie wakacyjnym jest przerwa w celebracjach. Nie jest pewne, że wszystkie celebracje wrócą po wakacjach.

Skupiamy się jedynie na śledzeniu wdrażania motu proprio Summorum Pontificum w Kościele w Polsce, toteż nasza mapa i statystyki nie zawierają kilkunastu miejsc z coniedzielną Mszą trydencką odprawianą przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. 

Przypominamy, że na bieżąco uaktualniamy mapę Polski zaznaczając na niej wszystkie miejsca, gdzie regularnie można uczestniczyć w Mszy trydenckiej (nie tylko w niedzielę). Prosimy o przesyłanie nam informacji na adres e-mail redakcji: kontakt@unacum.pl w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek braków lub nieaktualnych danych. Zachęcamy do umieszczania naszej mapki na wszystkich stronach związanych z Mszą trydencką.
 

niedziela, 9 maja 2021

Już wkrótce nowy mszalik dla wiernych

Pierwsza połowa XX w. to silnie rozwijający się Ruch Liturgiczny. Jego cechą jest m.in. popularyzowanie mszału rzymskiego aby jego teksty były dostępne wiernych. Spośród wielu wydanych wydań i wersji wydanych w Polsce do lat 60-tych najbogatsza jest edycja polska Mszału Rzymskiego z dodatkiem nabożeństw nieszpornych wydanego przez belgijskie opactwo św. Andrzeja pod redakcją o. Lefebvre'a OSB. Jest to także jedyna wersja mszału w całości polsko-łacińska.

Pierwsze wydanie z 1931 r. w tłumaczeniu sióstr Niepokalanek wyczerpało się już w pierwszych miesiącach wojny. W kolejnym wydaniu z roku 1949 gruntownie przejrzano tłumaczenia łacińskie, dodano nowych świętych a w 1956 uwzględniono zmiany w Wielkim Tygodniu z roku 1955 oraz zmiany w kalendarzu i rubrykach (zniesiono wiele świąt i oktaw, etc.)

Już niedługo ukaże się na polskim rynku wznowienie edycji z 1949 r. - ostatniego w pełni tradycyjnego wydania zawierającego kalendarz i rubryki bez późniejszych zmian - z czego się bardzo cieszymy. Mamy nadzieje, że ucieszy to wielu wiernych w Polsce i nie tylko.

MSZAŁ RZYMSKI

z dodatkiem nabożeństw nieszpornych

editio 1949


Eleganckie wydanie, papier biblijny, złocone brzegi.

Prosimy śledzić internet.

sobota, 23 stycznia 2021

Tradycyjna liturgia w Bielsku-Białej — 10-lecie

10 - lecie celebracji Mszy Świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz Duszpasterstwa Wiernych związanych z łacińską tradycją liturgiczną w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

W czerwcu 2020 roku w Diecezji Bielsko-Żywieckiej obchodzono jubileusz 10-lecia celebracji Mszy Świętych w tradycyjnym rycie rzymskim oraz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. 

Zgodę na rozpoczęcie celebracji wyraził ówczesny Ordynariusz ks. biskup Tadeusz Rakoczy. Początkowo pozwalała ona na celebracje w sposób ograniczony do jednej Mszy św. w miesiącu. Po roku uzyskano pozwolenie na celebrację liturgii według zapotrzebowania i możliwości duszpasterskich. Podstawą i ramami prawnymi stał się List apostolski papieża Benedykta XVI Motu proprio Summorum Pontificum. W ciągu tych 10 lat systematycznie sprawowane były świąteczne i niedzielne Eucharystie w Bielsku-Białej oraz z czasem w innych miejscowościach diecezji: Cieszynie, Żywcu, Kętach, Simoradzu, Oświęcimiu. We wspomnianym okresie bardzo wiele osób uczestniczyło w tradycyjnej liturgii czy to w sposób systematyczny czy okazjonalnie. 

niedziela, 10 stycznia 2021

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2020

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 32 lat temu. Dom Generalny Bractwa w listopadzie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 309 inkardynowanych księży (dodatkowo: 5 zrzeszonych, 4 postulantów oraz 12 włączonych ad annum)
- 12 diakonów
- 162 seminarzystów (nie wliczając diakonów)