poniedziałek, 4 marca 2019

Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicolekcje2019.

„Oby (…) nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednim miejscem dla takiego doświadczenia duchowego są wyjazdowe rekolekcje” – powiedział w 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI. Odpowiadając na tę potrzebę w dniach 14-17 marca (dla Pań) i 21-24 marca (dla Panów) odbędą się rekolekcje stanowe w ciszy dedykowane wiernym Tradycji Łacińskiej. W programie: tradycyjne Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa, kazania, czytania duchowe, spowiedź i osobista rozmowa z księdzem. Uczestnicy w trakcie rekolekcji (za wyjątkiem modlitw) zachowują milczenie i poświęcają dużo czasu na rozważania. Rekolekcje odbywają się w zamkniętym domu rekolekcyjnym obok Jasnej Góry.

Czytaj całość: http://tradicolekcje.pl/2019/03/04/ogolnopolskie-rekolekcje-wiernych-tradycji-lacinskiej-tradicolekcje2019/

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Motu Proprio o Papieskiej Komisji Ecclesia Dei


Stolica Apostolska opublikowała, w dniu 19 stycznia 2019 r., List Apostolski Motu Proprio o Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, która zajmowała się, oprócz kwestią dialogu z Bractwem św. Piusa X, sprawami wiernych związanymi z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego. Poniżej publikujemy nieoficjalne (i robocze) tłumaczenie wspomnianego Listu Apostolskiego Motu Proprio. Oryginał jest dostępny w języku włoskim na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190117_ecclesia-dei.pdf


LIST APOSTOLSKI
W FORMIE "MOTU PROPRIO"

PAPIEŻA FRANCISZKA
O PAPIESKIEJ KOMISJI
"ECCLESIA DEI"

Przez ponad trzydzieści lat Papieska Komisja Ecclesia Dei, ustanowiona przez List Apostolski Motu proprio Ecclesia Dei adflicta, z 2 lipca 1988 r., wypełniała ze szczerą i chwalebną troską zadanie współpracy z biskupami i z dykasteriami Kurii Rzymskiej, by ułatwić pełną komunię eklezjalną kapłanom, seminarzystom, wspólnotom lub pojedynczym zakonnikom i zakonnicom, związanym z Bractwem założonym przez abpa Marcela Lefebvre, którzy chcieli pozostać zjednoczeni z Następcą św. Piotra w Kościele Katolickim, zachowując swoje duchowe i liturgiczne tradycje [1].

Tym sposobem mogła ona rozciągnąć swoją władzę i kompetencje w imieniu Stolicy Apostolskiej nad wspomnianymi społecznościami i stowarzyszeniami, dopóki nie zostanie to uregulowane w inny sposób [2].

Następnie, na mocy Listu Apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum, z 7 lipca 2007 r., Stolica Apostolska rozszerzyła władzę Papieskiej Komisji nad tymi instytutami i wspólnotami zakonnymi, które przylgnęły do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i przyjęły poprzednie tradycje życia zakonnego, nadzorując przestrzeganie i stosowanie ustalonych dyspozycji [3].

Dwa lata później, mój czcigodny poprzednik Benedykt XVI, Listem Apostolskim Motu proprio Ecclesiae unitatem, z dnia 2 lipca 2009 r., zrestrukturyzował Papieską Komisję, aby bardziej dostosować ją do nowej sytuacji jaka nastała wskutek odwołania ekskomuniki czterech biskupów konsekrowanych bez papieskiego mandatu. I, utrzymując między innymi, że po tym akcie łaski, kwestie rozpatrywane przez tę Papieską Komisję były głównie o charakterze doktrynalnym, związał on ją w sposób bardziej organiczny z Kongregacją Nauki Wiary, zachowując jednakże jej pierwotne cele, lecz zmieniając strukturę [4].

Teraz, jako że posiedzenie Kongregacji Nauki Wiary, z dnia 15 listopada 2017 r., złożyło wniosek, aby dialog między Stolicą Apostolską a Bractwem Kapłańskim św. Piusa X był moderowany bezpośrednio przez wspomnianą Kongregację, z powodu że omawia się kwestie o charakterze doktrynalnym, na który to wniosek udzieliłem mojej aprobaty podczas audiencji jakiej udzieliłem Prefektowi 24 dnia owego miesiąca, oraz propozycja ta znalazła akceptację na Spotkaniu Ogólnym tejże Kongregacji, odbywającej się od 23 do 26 stycznia 2018, podjąłem, po długiej refleksji, następującą decyzję.

Uważając, że zmieniły się dziś warunki które spowodowały, że św. Papież Jan Paweł II powołał Papieską Komisję Ecclesia Dei;

zauważając, że instytuty i wspólnoty religijne, które na stałe celebrują w nadzwyczajnej formie, dziś osiągnęły pewną własną stabilność co do liczby i życia; zauważając, że cele i kwestie, którymi zajmuje się Papieska Komisja Ecclesia Dei, mają głównie charakter doktrynalny;

pragnąc, aby te cele były coraz bardziej ewidentne dla świadomości wspólnot kościelnych,

obecnym listem apostolskim zarządzam co następuje (Motu proprio data):

1. Papieska Komisja Ecclesia Dei, ustanowiona w dniu 2 lipca 1988 r., na mocy Listu Apostolskiego Motu Proprio Ecclesia Dei adflicta, zostaje zniesiona.

2. Zadania tej Komisji zostają w całości powierzone Kongregacji ds. Doktryny Wiary, w ramach której zostanie powołana specjalna Sekcja, która będzie kontynuowała prace związane z nadzorem, promocją i opieką dotychczas prowadzoną przez zniesioną Papieską Komisję Ecclesia Dei.

3. Budżet Papieskiej Komisji zostaje włączony do rachunkowości wyżej wymienionej Kongregacji.

Co więcej, ustalam, aby niniejsze Motu proprio, zostało promulgowane przez publikację w dzienniku L'Osservatore Romano wychodzącym w dniu 19 stycznia 2019 r., wchodząc natychmiast w życie, pomimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, a następnie aby zostało zawarte w oficjalnym biuletynie Stolicy Apostolskiej, Acta Apostolicae Sedis.

Dano w Rzymie, u św. Piotra, 17 stycznia 2019 r, w VI roku Naszego Pontyfikatu.
Franciszek

--------------------------------------
[1] Patrz. Jan Paweł II, List Apostolski Motu Proprio Ecclesia Dei adflicta, 2 lipca 1988, AAS, LXXX (1988), 12 (15 listopada 1988), 1495-1498, 6a.

[2] Patrz. Audiencja z dnia 18 października 1988, AAS, LXXXII (1990), 5 (3 maja 1990), 533-534, 6.

[3] Patrz. Benedykt XVI, List Apostolski Motu Proprio Summorum Pontificum, 7 lipca 2007, AAS, XCIX (2007), 9 (7 września 2007), 777-781, 12.

[4] Patrz. Benedykt XVI, List Apostolski Motu Proprio Ecclesiae unitatem, 2 lipca 2009, AAS, CI (2009), 8 (7 sierpienia 2009), 710-711, 5.

sobota, 29 grudnia 2018

Potrzebne wsparcie dla polskiego kleryka z Instytutu Dobrego Pasterza

Kleryk Łukasz Gąsiorowski studiujący na II roku seminarium w Courtalain kieruje prośbę:
Laudetur Iesus Christus! Nazywam się Łukasz Gąsiorowski, urodziłem się 11 grudnia 1988 roku i pochodzę z Niwnej – niewielkiej miejscowości w województwie łódzkim. Z wykształcenia jestem historykiem-archiwistą oraz inżynierem polimerów. Od początku jego istnienia, jestem związany z Duszpasterstwem Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej.
Pragnę zostać kapłanem katolickim, udzielać sakramentów i sprawować Najświętszą Ofiarę Mszy, aby każdy człowiek mógł zostać dzieckiem Bożym. Odbywam tradycyjną formację katolicką w seminarium Instytutu Dobrego Pasterza w Courtalain we Francji, którą rozpocząłem 2017 r. i która trwa 6 lat. Miesięczny koszt pobytu w seminarium to ok. 400€ (plus koszty dodatkowe jak np. bilety do Polski). Wszystkich Ofiarodawców zapewniam o modlitwie przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

Więcej informacji na:
http://kleryk.templumchristi.pl/?fbclid=IwAR3KHWWp1S0t44MP4gNDMVvfiLOp-xU4FUGa6qy2HvDge_e2FLPnTbR01ts

piątek, 28 grudnia 2018

O „starym” i „nowym” tradycyjnym katolicyzmie oraz dlaczego wybieram Mszę Trydencką

Minęło już kilkanaście lat, od kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI wydał motu proprio „Summorum Pontificum”, w znacznej mierze rozszerzające dostępność liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. We wcześniejszych latach życie tradycji łacińskiej, w Polsce i nie tylko, było znacznie utrudnione. Osoby weń pioniersko zaangażowane wkładały wiele siły i prac w bardzo niedogodnych warunkach. Obecnie jednak tradycyjny katolicyzm, choć niestety nadal w kościelnym mainstreamie krąży wokół niego wiele negatywnych stereotypów (części których winni są sobie sami tradycyjni katolicy), staje się coraz bardziej przystępny. Zmieniają się warunki funkcjonowania środowisk tradycyjnych, zmienia się także grono tych, którzy uczęszczają na Msze Trydenckie. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami pewnej przemiany postaw i mentalności na mniejszą lub większą skalę.niedziela, 23 grudnia 2018

Pasterki w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego 2018


Wzorem ubiegłego roku publikujemy listę kościołów i kaplic, w których w noc Bożego Narodzenia będą sprawowane Msze święte pasterskie:


 • Białystok - kościół Najświętszego Imienia Maryi i św. Stanisława BM (IBP) - godz. 24.00
 • Bydgoszcz - kościół NSPJ - godz. 22.00
 • Bytom - kościół Ducha Świętego - godz. 24.00
 • Częstochowa - kościół Najświętszego Imienia Maryi (IBP) - godz. 22.00
 • Gliwice - kościół św. Trójcy - godz. 24.00
 • Jamna - kościół MB Niezawodnej Nadziei - godz. 21.45
 • Józefów (koło Otwocka) - kościół M.B. Częstochowskiej (dolny kościół) - godz. 22.30 (o godz. 22.15 śpiewanie jutrzni ludowej)
 • Kraków - kościół św. Krzyża (FSSP) - godz. 22.00
 • Lublin - kościół Niepokalanego Poczęcia NMP - godz. 24.00
 • Łódź - kaplica przy ul. Żubradzkiej - godz. 23.30
 • Opole - kościół św. Sebastiana - godz. 24.00
 • Poznań - kościół św. Antoniego na Górze Przemysła - godz. 22.00
 • Rzeszów - Dom Diecezjalny Tabor im. Jana Pawła II (ul. Połonińska 25) - godz. 22.00
 • Warszawa - kościół św. Klemensa Hofbauera - godz. 22.00
 • Warszawa - kościół środowisk twórczych (IBP) - godz. 21.30
 • Wielgolas - kaplica Zjawienia NMP - godz. 24.00
 • Wrocław - kościół NMP na Piasku - godz. 22.15

Fot. Joseph Shaw
Jeśli gdzieś poza wymienionymi miejscami będzie sprawowana tradycyjna Pasterka, prosimy o wiadomość na adres kontakt@unacum.pl.

czwartek, 20 grudnia 2018

Dlaczego katolicy wychowani na Novus Ordo wybierają tradycyjną mszę łacińską?Wielu z tych, którzy dorastali przed Soborem Watykańskim II, nie może zrozumieć, jak dla kogoś, kto urodził się później — powiedzmy po 1970 r. — tradycyjna msza łacińska może być atrakcyjna. W końcu — myślą sobie — kto chciałby się cofnąć do czasów, gdy ksiądz „stał tyłem do ludzi” i „mamrotał coś w martwym języku”; do czasów, kiedy do komunii przystępowało jedynie „parę babć”, a gdy te same babcie odmawiały różaniec, reszta parafian „bujała w obłokach”? Wciąż pamiętam, jak słyszałem takie argumenty, kiedy w połowie lat 90. jako szesnastolatek chodziłem na spotkania katechumenatu dorosłych w parafii św. Alberta Wielkiego w mieście North Tonawanda, w stanie Nowy Jork. „Podoba ci się łacina, co?” zapytał diakon Brick, mój nauczyciel, ukazując na twarzy grymas niezrozumienia, gdy powiedziałem mu, że wolę tradycyjną mszę. Diakon Brick i jego rówieśnicy nie potrafili pojąć, dlaczego jakikolwiek młody katolik chciałby powrócić do przeszłości, którą oni, jak sądzili, pogrzebali na dobre.

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Pomoc dla kleryka Wojtka studiującego w Wigratzbad


kl. Wojtek po prawej
Kleryk Wojciech Więckowski pochodzi z Żywca z Diecezji bielsko-żywieckiej. Studiuje teologię na piątym roku w seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wigratzbad w Niemczech. W przyszłym roku przyjmie święcenia subdiakonatu. Znany jest wielu osobom w Polsce przez aktywne zaangażowanie w projekt Rekolekcje dla rodzin Familia Beata.


Chcąc wesprzeć kl. Wojtka w jego drodze ku tradycyjnemu kapłaństwu, Stowarzyszenie Una Voce Polonia ogłasza zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów jego studiów w tradycyjnym seminarium kapłańskim w Niemczech.

Wpłaty można dokonywać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

54 2130 0004 2001 0597 9745 0003

tytuł wpłaty: darowizna na edukację kl. Wojtka

Pełne 100% zebranych środków zostanie przekazanych na pokrycie czesnego kl. Wojtka w seminarium.*

Szczególnie przed Bożym Narodzeniem zachęcamy do dzielenia się, aby w przyszłości mogło trafiać do Polski więcej tradycyjnych kapłanów.


kl. Wojtek podczas pielgrzymki do
Częstochowy w grupie Biało-Czarno-Czerwonej
zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny kl. Wojtka

*W przypadku opuszczenia przez kl. Wojtka seminarium, niewpłacona jeszcze do seminarium kwota zostanie wykorzystana na wsparcie innego polskiego seminarzysty w seminarium FSSP lub IBP.