sobota, 23 stycznia 2021

Tradycyjna liturgia w Bielsku-Białej — 10-lecie

10 - lecie celebracji Mszy Świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz Duszpasterstwa Wiernych związanych z łacińską tradycją liturgiczną w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

W czerwcu 2020 roku w Diecezji Bielsko-Żywieckiej obchodzono jubileusz 10-lecia celebracji Mszy Świętych w tradycyjnym rycie rzymskim oraz Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. 

Zgodę na rozpoczęcie celebracji wyraził ówczesny Ordynariusz ks. biskup Tadeusz Rakoczy. Początkowo pozwalała ona na celebracje w sposób ograniczony do jednej Mszy św. w miesiącu. Po roku uzyskano pozwolenie na celebrację liturgii według zapotrzebowania i możliwości duszpasterskich. Podstawą i ramami prawnymi stał się List apostolski papieża Benedykta XVI Motu proprio Summorum Pontificum. W ciągu tych 10 lat systematycznie sprawowane były świąteczne i niedzielne Eucharystie w Bielsku-Białej oraz z czasem w innych miejscowościach diecezji: Cieszynie, Żywcu, Kętach, Simoradzu, Oświęcimiu. We wspomnianym okresie bardzo wiele osób uczestniczyło w tradycyjnej liturgii czy to w sposób systematyczny czy okazjonalnie. 

niedziela, 10 stycznia 2021

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2020

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 32 lat temu. Dom Generalny Bractwa w listopadzie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 309 inkardynowanych księży (dodatkowo: 5 zrzeszonych, 4 postulantów oraz 12 włączonych ad annum)
- 12 diakonów
- 162 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

piątek, 8 stycznia 2021

Polacy w tradycyjnych seminariach - Raport 2020

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei). Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 


W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad studiują: kl. Aleksander z arch. warszawskiej, kl. Jan z arch. krakowskiej oraz kl. Łukasz z arch. poznańskiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton studiuje kl. Adrian pochodzący z diecezji tarnowskiej.


W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji na pierwszym roku studiuje Maciej z arch. częstochowskiej. Na wyższych latach studiów studiują: kl. Grzegorz z diec. siedleckiej oraz kl. Michał z diec. warszawsko-praskiej, kl. Jan z diec. warszawsko-praskiej oraz kl. Łukasz z arch. częstochowskiej.W międzynarodowym seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana (ICRSS) w Gricigliano pod Florencją we Włoszech na etapie studiów teologicznych są: kl. Julian, kl. Albert i kl. Oskar, zaś na etapie studiów filozoficznych są:  kl. Patryk, kl. Mateusz. Na pierwszym roku (propedeutyki) studiują: Szymon i Aron. Ponadto trzech innych Polaków przygotowuje się do wstąpienia do seminarium w różnych placówkach Instytutu.


Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!

wtorek, 27 października 2020

Komunikat o odwołaniu pielgrzymki Tradiclaromontana w roku 2020.


Kochani Księża, kochane Siostry, drodzy Uczestnicy dorocznych ogólnopolskich pielgrzymek wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę! W związku z brakiem możliwości fizycznego uczestnictwa większości pielgrzymów w wydarzeniach zaplanowanej pielgrzymki Tradiclaromontana2020, ze smutkiem informujemy, iż tegoroczna pielgrzymka Tradiclaromontana2020 została odwołana. Zawierzamy ten trudny czas naszej najtroskliwszej Opiekunce, Pani i Królowej Narodu Polskiego, Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej, a także wstawiennictwu Świętych Stanisława i Wojciecha.

czwartek, 9 lipca 2020

Szkice Liturgiczne - Teksty dla Nowego Ruchu Liturgicznego 2008-2013


Dzięki współpracy z p. Bartłomiejem Krzychem Stowarzyszenie Una Voce Polonia wydało w formie elektronicznej książkę zbierającą teksty dotyczące tradycyjnej liturgii oraz ruchu tradycyjnego w Kościele.

Książka jest dostępna bezpłatnie w trzech formatach plików:

Szkice Liturgiczne (pdf)

Szkice Liturgiczne (mobi)

Szkice Liturgiczne (epub)


Spis treści:

I. Ceremonie
1. Czy rubryki są ważne?
2. Msza święta sprawowana wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu
3. O kazaniu (i tendencjach antyrzymskich) słów kilka
4. Użycie biretu w liturgii
5. Obrzędy dedykacji kościoła i ołtarza według potrydenckiego Pontificale Romanum
6. Święcenia ostiariatu według Pontificale Romanum
7. Do miłośników liturgii o podręcznikach ceremonii świętych

II. Szaty liturgiczne
1. Biret – oznaka urzędu
2. Cappino – tradycyjna szata używana w rycie ambrozjańskim
3. Cingulum – pas czystości
4. Manipularz – kajdany Chrystusa
5. Ornat – słodkie jarzmo Chrystusa
6. Paliusz – oznaka misji pasterskiej
7. Racjonał – superhumerale

III. Sprzęty liturgiczne
1. Botafumeiro – największa kadzielnica świata
2. Pulpit i poduszka pod Mszał
3. Wieko chrzcielnicy – dawniej i dziś

IV. Oratorium
1. Deus, in adiutorium meum intende
2. Rorate caeli – „Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry”

V. Recenzje
1. Msza i kontemplacja
2. Krótko o Według Boga czy według świata?
3. Reforma Kalendarza i roku liturgicznego
4. Źródła reformy Benedykta XVI

VI. Liturgia pontyfikalna
1. Caeremoniale Episcoporum
2. Insignia pontificalia
3. Liturgia pontyfikalna – przygotowania
4. Msza pontyfikalna od tronu a Msza pontyfikalna od faldistorium
5. Kwestia Mszy świętej pontyfikalnej sprawowanej przez opata
6. Cappa magna a zwyczajna forma rzymskiej liturgii
7. Privilegium vestium cardinalium

VII. Liturgia papieska
1. Liturgia papieska wzorem do naśladowania?
2. Sobór Watykański II – Założenia reformy liturgii papieskiej
3. Przywilej ołtarza papieskiego
4. Sedia gestatoria – lektyka papieska
5. Złota róża

VIII. Rok liturgiczny
1. Antyfony „O” – 17 do 23 grudnia
2. Tempus Septuagesimæ – Przedpoście
3. Lumen Christi!
4. O pobożności ludowej w okresie Wielkanocnym
5. Deszcz róż
6. Sancte Michael Archangele, defende nos!

IX. Ryty liturgiczne
1. Ryt ambrozjański: płonące faro
2. Ryt z Braga
3. Ryt kartuzjański
4. Ryt Kościoła Świętego w Lyonie

X. Posługi i funkcje
1. Ceremoniarz – magister caeremoniarum
2. Subdiakon – sługa ołtarza

XI. Osobistości
1. Ks. Guido Marini – sługa liturgii
2. Kard. Enrico Dante (1884–1967)
3. Święty Józef Maria kardynał Tomasi

XII. Miejsca i wydarzenia
1. Ołtarz Ojczyzny
2. Opactwo Fontgombault we Francji
3. Obóz z Mszą świętą w klasycznym rycie rzymskim w Pcimiu-Krzywicy k. Krakowa – relacja uczestnika

XIII. Refleksje i komentarze liturgiczne
1. Piękno liturgii
2. Świadomość liturgiczna
3. Wspaniałość Liturgii Rzymskiej
4. Kilka pytań o formację sług ołtarza

XIV. Tłumaczenia
1. Strój krótki duchowieństwa
2. Kardynał Giuseppe Siri o sutannie
3. Cysterski duch liturgii
4. Reforma liturgiczna według Dom Guérangera
5. „Kościół Rzymski najukochańszą Matką, Królową i Mistrzynią”
6. Arcybiskup Marcel Lefebvre o skłonie na Gloria Patri
7. Msza wszechczasów?
8. Okadzenie ołtarza według Racjonału Duranda z Mende
9. Klaus Gamber – o pluralizmie i tolerancji liturgicznej i o dwóch rytach liturgii

XV. Varia
1. Introit – „In nomine Patris.”
2. Kolor różowy w liturgii
3. Kilka faktów z historii języka łacińskiego w liturgii rzymskiej
4. Jutro 80 rocznica konstytucji apostolskiej Piusa XI Divini Cultus
5. Orare cum Ecclesia et sentire cum Ecclesia! w szkole świętych i doktorów Kościoła

Dodatek
I dziś Msza po staremu się odprawia. Msza święta i sakramenty w Rodzinie Połanieckich Henryka Sienkiewicza

środa, 8 lipca 2020

Kościoły z tradycyjną Mszą w Polsce - statystyki Summorum Pontificum 2020

Trzynaście lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum przez Benedykta XVI, w Polsce jest 48 kościołów lub kaplic z regularnie odprawianą coniedzielną Mszą trydencką. To trzy miejsca więcej niż rok temu. Dodatkowo, w blisko 100 innych miejscach stara Msza jest celebrowana regularnie, lecz nie w każdą niedzielę. Jedynie w diecezji sosnowieckiej nie odnotowaliśmy żadnego kościoła z regularną celebracją tradycyjnej Mszy.  

Nasze statystki obejmują miejsca, gdzie zgodnie z naszą wiedzą Msza odbywała się jeszcze w czerwcu. W wielu z tych miejsc w okresie wakacyjnym jest przerwa w celebracjach. Nie jest pewne, że wszystkie celebracje wrócą po wakacjach.

Skupiamy się jedynie na śledzeniu wdrażania motu proprio Summorum Pontificum, toteż nasza mapa i statystyki nie zawierają 14 miejsc z coniedzielną Mszą trydencką odprawianą przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. 

Przypominamy, że na bieżąco uaktualniamy mapę Polski zaznaczając na niej wszystkie miejsca, gdzie regularnie można uczestniczyć w Mszy trydenckiej (nie tylko w niedzielę). Prosimy o przesyłanie nam informacji na adres e-mail redakcji: kontakt@unacum.pl w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek braków lub nieaktualnych danych. Zachęcamy do umieszczania naszej mapki na wszystkich stronach związanych z Mszą trydencką.sobota, 27 czerwca 2020

Uroczystości rocznicowe wydania Motu Proprio Summorum Pontificum w ramach spotkań Tradicamp2020.

Z racji XIII rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum, celebrowana będzie solenna Msza Święta połączona z uroczystym śpiewem hymnu „Te Deum laudamus” przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Liturgia będzie celebrowana w sobotę 11 lipca A.D.2020 o godz. 12:00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach. Uroczystości rocznicowe odbywają się co roku na zakończenie Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp. Choć tym razem ze względu na panującą sytuację epidemiczną spotkania Tradicamp2020 odbędą się w ograniczonej formie, to jednak doroczna celebracja liturgii w intencji licznych owoców Motu Proprio i dziękczynienie za to, co jest już naszym udziałem w wyniku tego doniosłego dokumentu, nie mogły zostać zaniechane. Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości odbędzie się poczęstunek dla uczestników liturgii na placu plebanii. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania oraz dzielenia się radością z owoców, jakie polska wspólnota Tradycji Łacińskiej może czerpać z obfitego bogactwa tradycji Kościoła, dzięki Motu Proprio Summorum Pontificum.