sobota, 9 listopada 2019

Królowa Saby na dworze Salomona: liturgiczna nuda i ekstaza


Działanie rytualne jest nieodłącznie nie-spontaniczne, nie-oryginalne, i nie-improwizowane. Im ktoś bardziej perfekcyjnie wykonuje rytuał, tym mniej jest w nim obecne kreatywne ja tego kogoś, i tym bardziej jest taka osoba włączona w znacznie większe misterium.

Nawet poganie rozumieli to w swoich tajemniczych obrzędach, poprzez które osoba miała być wciągnięta w domenę bóstw i miała uczestniczyć w ich działaniach. Czciciel przyjmował tożsamość innego i przez moment tracił siebie z oczu. Jest to "ekstaza", o której czytamy tak dużo u starożytnych pisarzy: stanie "na zewnątrz siebie" (ek-stasis), wychodzenie z codziennego świata i umysłu, by być wciągniętym w coś pierwotnego, archetypicznego, boskiego.

wtorek, 5 listopada 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2019

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 31 lat temu. Dom Generalny Bractwa właśnie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 300 inkardynowanych księży (dodatkowo: 7 zrzeszonych, 5 postulantów oraz 8 włączonych ad annum)
- 17 diakonów
- 145 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

niedziela, 3 listopada 2019

Tradiclaromontana2019 – XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.


W dniach 22-23 listopada A.D.2019 po raz czternasty na Jasnej Górze zgromadzą się wierni z całej Polski, których duchowość oparta jest o liturgię celebrowaną w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Intencją pielgrzymki jest rozwój wspólnot Tradycji Łacińskiej i tym samym jak najszersze rozlanie się skarbów Tradycji Kościoła na lud boży. Pielgrzymka Tradiclaromontana to najważniejsze wydarzenie o wymiarze krajowym w dorocznym kalendarzu tej wspólnoty, a Msza Święta główna pielgrzymki w Bazylice Jasnogórskiej stanowi jednocześnie największą w Polsce celebrację w tej formie rytu pod względem ilości uczestników. Msza Święta w Kaplicy Cudownego obrazu poprzedzona zostanie uroczystym odsłonięciem wizerunku Królowej Polski. W programie pielgrzymki przewidziano tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe oraz spotkanie formacyjne. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie zwyczajowo Akt Zawierzenia Tradycji Łacińskiej. Wszystkich pielgrzymujących księży, osoby zakonne oraz wiernych świeckich organizator prosi o wcześniejsze zapisanie swojego udziału.

niedziela, 27 października 2019

Polacy w tradycyjnych seminariach - Raport 2019


Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei). Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 

W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad na pierwszym roku studiują: Aleksander z arch. warszawskiej, Jan z arch. krakowskiej oraz Łukasz z arch. poznańskiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton studiuje kl. Adrian pochodzący z diecezji tarnowskiej.


W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji na pierwszym roku studiujr Grzegorz z diec. siedleckiej oraz Michał z diec. warszawsko-praskiej. Na etapie studiów filozoficznych jest kl. Jan z diec. warszawsko-praskiej oraz kl. Łukasz z arch. częstochowskiej.W seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana w Gricigliano we Włoszech na etapie studiów filozoficznych jest kl. Mateusz z arch. krakowskiej. Instytut prowadzi także pre-seminarium w Niemczech, w którym także przygotowują się Polacy. 
Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!

Rozpoczęcie zapisów!

Rozpoczeliśmy zapisy na tegoroczną pielgrzymkę Tradiclaromontana2019!

Wyjazdowe rekolekcje adwentowe

Ruszają zapisy na rekolekcje w Otorowie pod Poznaniem nt. cnoty nadziei i ufności - 6-7-8 grudnia (piątek-sobota-niedziela) z mszą w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. Serdecznie zapraszam całe rodziny i osoby indywidualne z różnych wspólnot Kościoła, nie tylko z środowisk tradycji liturgicznej. Zapisy na rekolekcje.
x. Dawid Pietrassobota, 26 października 2019

Rośnie liczna wiernych w parafiach FSSP w USA

Bractwo Świętego Piotra w Stanach Zjednoczonych w październiku przeprowadza doroczny spis wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej w parafiach i kaplicach FSSP. W tym roku, po zebraniu jedynie połowy danych, Bractwo odnotowało znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zdecydowaną poprawę można zaobserwować w nowych apostolatach. W przypadku niektórych miejsc możemy mówić o stuprocentowym wzroście w porównaniu do roku ubiegłego. Tak było w Los Angeles, gdzie liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy wzrosła z 250 do 500 osób. Trzeba zaznaczyć, że tamtejszy apostolat do 2018 roku nie miał swojego stałego miejsca. Tak bardzo potrzebną stabilizację zapewniło przeniesienie działalności do małego kościoła w San Fernando, co w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy frekwencji.
– W tej chwili głównym problemem jest brak przestrzeni – mówił latem ksiądz Federico Masutti, wikariusz w parafii św. Wita. Jego słowa odzwierciedlają sytuację wielu innych apostolatów FSSP, których liczebność przewyższa możliwości budynków, w których funkcjonują. Trzeba jednak przyznać, że jest to całkiem „przyjemny problem”.
– Kiedy mieliśmy 200 osób, uznaliśmy, że dodamy czwartą Mszę. Poprzez dodanie tej jednej Mszy, z tygodnia na tydzień przybyło nam kolejne 200 osób.
Ksiądz Masutti przyznaje, że wzrost był imponujący.