Positio

Tradycyjny Mszał Rzymski
Opracowania Międzynarodowej Federacji Una Voce

Książka zawiera zestaw publikacji przedstawiających stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce. Artykuły ukazują się od 2012 roku w Internecie na blogu Rorate Caeli. Przedstawiony w tej książce zbiór tzw. stanowisk (łac. Positio, ang. Position Paper) dotyczy różnic między nadzwyczajną formą rytu rzymskiego a jego formą zwyczajną a także znaczenia tradycyjnej liturgii w świecie współczesnym. Celem publikacji jest zwięzłe wyartykułowanie powodów, dla których warto te odrębne aspekty starożytnej łacińskiej liturgii zachować.


Tom 2. 

Tom 2 w formacie PDF (JUŻ WKRÓTCE!)Tom 1. (114 stron)


Tom 1. w formacie MOBI (Amazon Kindle) tutaj.

Spis treści:

Positio1: Służba mężczyzn i chłopców przy ołtarzu

Positio 2: Pobożność liturgiczna i uczestnictwo

Positio 3: Sposób przyjmowania Komunii Świętej

Positio 4: Orientacja liturgiczna

Positio 5: Stosowanie Wulgaty i dawnych Psałterzy łacińskich

Positio 6: Pluralizm liturgiczny i forma nadzwyczajna

Positio 7: Łacina jako język liturgiczny

Positio 8: Prefacje

Positio 9: Cisza i niesłyszalność w formie nadzwyczajnej

Positio 10: Post Eucharystyczny