Polacy w tradycyjnych seminariach

Artykuł o wstępowaniu do tradycyjnych seminariów:

Aktualizacja: listopad 2016

Podobnie jak w poprzednich latach, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 


W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii teologię studiują dk. Jakub podchodzący z diecezji toruńskiej, kl. Michał z archidiecezji warszawskiej oraz kl. Wojciech z diecezji bielsko-żywieckiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton do kapłaństwa przygotowuje się dk. Krzysztof pochodzący z diecezji bielsko - żywieckiej. W tym roku do tego seminarium wstąpił także Adrian pochodzący z archidiecezji krakowskiej.
W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji do kapłaństwa przygotowuje się dk. Michał oraz klerycy Michał, Przemysław oraz Jerzy. Wszyscy czterej pochodzą z archidiecezji warszawskiej. Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!

Informacje o Bractwie Kapłańskim św. Piotra
(aktualizacja: listopad 2016)

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 28 lat temu. Dom Generalny Bractwa właśnie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 254 inkardynowanych księży (dodatkowo: 4 zrzeszonych, 2 postulantów oraz 10 włączonych ad annum)
- 23 diakonów
- 132 seminarzystów (nie wliczając diakonów)


Od 2005 roku w FSSP wyświęcano średnio 11 kapłanów rocznie.

Placówki Bractwa:
- 117 domów w tym 82 kanonicznie erygowanych (33 siedem lat temu)
- 38 parafii personalnych (19 pięć lat temu)
- 226 miejsc odprawiania Mszy świętej
- 124 obsługiwane diecezje (44 w dystrykcie Ameryki Północnej, 39 w dystrykcie francuskojęzycznym, 23 w dystrykcie niemieckojęzycznym, 4 w regionie australijskim, 14 w pozostałych krajach)

Liczba członków FSSP, linia czerwona- liczba księży, linia zielona - liczba seminarzystów, w tym diakonów 
(źródło: www.fssp.org).

 Szczegółowe statystyki dotyczące narodowości członków Bractwa:

Inkardynowani księża i diakoni:
- 86 Amerykanów
- 83 Francuzów
- 37 Niemców
- 18 Kanadyjczyków
- 9 Austriaków
- 8 Brytyjczyków
- 6 Australijczyków
- 4 Polaków
- 3 Szwajcarów
- 3 Czechów
- 20 - inne narodowości

Seminarzyści (wyłączając diakonów):
- 47 Amerykanów
- 26 Francuzów
- 13 Niemców
- 8 Kanadyjczyków
- 6 Brytyjczyków
- 6 Meksykanów
- 4 Austriaków
- 3 Polaków
- 3 Nowozelandczyków
- 16 - inne narodowości