poniedziałek, 20 lutego 2017

Pielgrzymka do Rzymu z okazji 10-lecia Summorum Pontificum

Dnia 19 stycznia Cœtus Internationalis Summorum Pontificum (CISP) zorganizował konferencję prasową w Paryżu, by przedstawić zarys obchodów, które we wrześniu uświetnią dziesiątą rocznicę motu proprio Benedykta XVI. List apostolski Summorum Pontificum datowany na 7 lipca 2007 wszedł w życie dokładnie 14 września 2007 roku.

Obchody zbliżającej się rocznicy będą miały przede wszystkim oficjalny charakter: J.E. Guido Pozzo, sekretarz Komisji Ecclesia Dei, skierował do wszystkich przełożonych instytutów i wspólnot Ecclesia Dei – męskich i żeńskich – zaproszenie do uczestnictwa w uroczystościach.

W trakcie konferencji prasowej potwierdzono, że 14 września 2017 roku na Uniwersytecie papieskim Angelicum odbędzie się konferencja podsumowująca dziesięć lat istnienia motu proprio. Wśród prelegentów, których nazwiska poznamy w większości w najbliższych miesiącach usłyszymy J.E. Guido Pozzo. Przedstawi on bilans dziesięciu lat odnowy liturgii tradycyjnej w Kościele. Szósta pielgrzymka ludu Summorum Pontificum, ożywiona obecnością instytutów i wspólnot Ecclesia Dei podkreśli znaczenie odbywających się w przededniu spotkań konferencyjnych. Przewodniczył im będzie ojciec dominikanin Vincenzo Nuara z Komisji Ecclesia Dei. Za stronę organizacyjną odpowiadać będą Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum oraz stowarzyszenie Giovani e Tradizione.

Wznowienie celebracji w Toruniu.

Toruńskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ź: Wikipedia
Po półtoramiesięcznej przerwie do Toruńskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Toruń-Koniuch; św, Faustyny 7) powracają coniedzielne celebracje Mszy w nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Zmienia się ich godzina - obecnie msze odprawiane będą o 18.00. Po każdej Mszy odmawiana będzie kompleta. Ponadto Msze odprawiane będą również w każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca o 20.00.

niedziela, 19 lutego 2017

Podarowaliśmy dwudziesty piąty mszał. Wesprzyj nasz fundusz!


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Przede wszystkim chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. 

Zachęcamy do dalszych wpłat na nasz fundusz. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 25 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Obecny stan zbiórki wygląda następująco:
Zebrane środki: 19 681,36  zł
Środki wydane na zakup 25 mszałów: 17 939 zł
Środki obecnie dostępne w funduszu: 1 742,36 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

sobota, 18 lutego 2017

Msza w Pile

Kolejna Msza w Pile odbędzie się 5 marca o godzinie 14.00.

Informacje o wydarzeniu z Facebooka:
https://www.facebook.com/events/244259652697609/

Od marca zmiana miejsca sprawowania Ofiary Mszy świete - Kościól pw. Miłosierdzia Bożego w Pile ul. Śniadeckich 90.

Proszę o modlitwę za ks. Krzysztofa - prośmy naszego Boga Ojca o potrzebne łaski oraz pomoc Najświętszą Maryję Pannę w trudzie przygotowania się do sprawowania Mszy świętej w rycie trydenckim.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Piły i okolic do współuczestniczenia w Ofierze Mszy świętej,zaproście rodziny, przyjaciół i znajomych. Tradycyjnie rozpoczynamy różańcem świętym około 13.40. Msza św.rozpocznie się jak zawsze o godzinie 14.00.

Pamiętajmy o tradycji związanej z nakrywaniem głowy przez niewiasty (np.mantylki lub szale), o czym przypomina w 1 Liście do Koryntian apostoł św.Paweł (1 Kor. 11,4-6).

czwartek, 16 lutego 2017

Warszawa - św. Klemens

Dzisiaj (16.02) u św. Klemensa na Karolkowej, podczas Mszy świętej o godz. 19.30, wygłoszona będzie przez ks. Wojciecha Pobudkowskiego IBP duchowo-katechetyczna nauka. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z możliwością pogłębienia naszej katolickiej wiary...

wtorek, 14 lutego 2017

Biskupi na Mszach trydenckich w Polsce w roku 2016

Nasza baza wiedzy dotycząca obecności biskupów na Mszy trydenckiej została zaktualizowana. W roku 2016 odnotowaliśmy uczestnictwo dwóch polskich biskupów na Mszy trydenckiej w Polsce. 

Baza informacji jest stale dostępna pod tym adresem. 


Prosimy o kontakt z naszą redakcją poprzez e-mail kontakt@unacum.pl jeśli nasze informacje są niekompletne lub niedokładne. 

niedziela, 12 lutego 2017

Forma nadzwyczajna a Kościoły Wschodnie [Positio FIUV nr 21]

Już wkrótce Stowarzyszenie Una Voce Polonia udostępni bezpłatny e-book  z przetłumaczonymi na polski opracowaniami międzynarodowej Federacji Una Voce nr 11-20, które dotychczas były dostępne tylko w języku angielskim.  Jako zachętę do czytania tych opracowań publikujemy roboczą wersję opracowania nr 21, które dotyczy relacji Mszy trydenckiej z liturgiami wschodnimi. Artykuł ten może być szczególnie ciekawy w kontekście ostatniego tekstu greckokatolickiego teologa Adama A.J. DeVille w Catholic World Report.  
Streszczenie:
Od chwili publikacji doniosłej encykliki papieża Leona XIII Orientalum dignitas w 1894 roku polityka Stolicy Apostolskiej wobec obrządków wschodnich była spójna i pełna zrozumienia. Zwyczaje liturgiczne starożytnych Kościołów Wschodnich uznano za godne najwyższej czci, a w tych Kościołach, które zachowały jedność z Rzymem należało je chronić przed nadmiernymi wpływami łacińskimi i przywrócić w zgodzie z właściwymi im tradycjami. Podkreślił to Sobór Watykański II i św. Jan Paweł II. Tę politykę, jednakże, poddaje w wątpliwość przesadna krytyka tych tradycji liturgicznych Kościoła Rzymskiego, która odrzuca elementy wspólne dla rytu rzymskiego i obrządków wschodnich, jak choćby celebracja ad orientem i ciche modlitwy, kontemplacyjny sposób uczestnictwa w liturgii czy też szacunek dla tradycji liturgicznej. Wprowadzenie formy nadzwyczajnej do codziennego życia liturgicznego Kościoła Rzymskiego jest koniecznym krokiem w stronę urzeczywistnienia postawy szacunku wobec tradycji Kościołów Wschodnich.

Opracowanie FIUV nr 21: Forma nadzwyczajna a Kościoły Wschodnie

środa, 8 lutego 2017

O wyborze tradycyjnego seminarium


Wraz z rozwojem ruchu tradycyjnego w Polsce, rośnie także liczba młodych mężczyzn, odczuwających powołanie do kapłaństwa i chcących otrzymać tradycyjną formację. W związku z tym zamieszczam, kilka rad dla osób zainteresowanych tradycyjną formacją kapłańską.


Najlepszą i najroztropniejszą metodą zdobycia informacji na temat danego zgromadzenia i jego domu formacyjnego jest szukanie „u źródła”. Warto w tym celu spróbować skontaktować się z księżmi i klerykami danego zgromadzenia, poprosić ich o rozmowę, spotkanie (klerycy, mimo iż przebywają za granicą – mają też czas ferii i wakacji). Dobrym pomysłem jest także osobiste odwiedzenie samego domu formacyjnego,  by na miejscu poznać kadrę i zdobyć więcej informacji na temat formacji kapłańskiej i samego zgromadzenia.

środa, 1 lutego 2017

Paix Liturgique : Liturgia tradycyjna w Szkocji

„Jak dotąd żaden nasz parafianin nie wyrażał pragnienia, by na nowo wprowadzić mszę tradycyjną, wielu natomiast życzyło sobie czegoś wprost przeciwnego.” Oto publiczna deklaracja kanclerza archidiecezji Glasgow ze stycznia 2010 roku. W związku z nią napisała do nas pewna szkocka czytelniczka Paix liturgique, przekazując sugestię, by przeprowadzić sondaż dotyczący recepcji motu proprio Benedykta XVI. Przychyliliśmy się do tego pomysłu i w czerwcu 2010 roku w instytucie Harris Interactive zleciliśmy przeprowadzenie badań.