piątek, 23 czerwca 2017

Msza w Narodziny św. Jana Chrzciciela w Krakowie

W najbliższą sobotę (24 czerwca), w święto Narodzin św. Jana Chrzciciela, ks. Kacper Nawrot odprawi Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w krakowskim kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym. Początek Mszy o godzinie 13:30.

Liturgia będzie sprawowana w formie śpiewanej (missa cantata) — gregoriańskie części stałe i zmienne wykona schola gregoriańska pod kierownictwem Pawła Kasprzyka.

Dla wiernych przygotowano broszury z tekstem liturgii w układzie polsko-łacińskim.

środa, 21 czerwca 2017

ABC Summorum Pontificum: Jakimi środkami biskupi udostępniają wiernym Mszę w formie nadzwyczajnej?

Motu Proprio Summorum Pontificum stanowi istotny wyraz Magisterium Papieża i jego munus, którym jest regulowanie Świętej Liturgii Kościoła i kierowanie nią, i przejaw jego troski Zastępcy Chrystusa i Pasterza Kościoła powszechnego.
Jego celem jest:
a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus   Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;
b)  zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty, wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską, obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona; (...)  (pkt. 8 Universae Ecclesiae)
Zadaniem Biskupa diecezjalnego jest zastosowanie wszelkich koniecznych środków, aby zagwarantować poszanowanie forma extraordinaria Rytu Rzymskiego, zgodnie ze wskazaniami Motu Proprio Summorum Pontificum. (pkt. 14 Universae Ecclesiae)

wtorek, 20 czerwca 2017

ABC Summorum Pontificum: Kiedy odprawia się Mszę w formie nadzwyczajnej?


  • Gdy grupa wiernych o to prosi

W myśl art. 5 § 1 Motu Proprio Summorum Pontificum coetus fidelium można uznać za stabiliter exsistens, kiedy składa się z paru osób należących do danej parafii, które również po ogłoszeniu Motu Proprio łączy umiłowanie liturgii wedle Usus Antiquior, i które wyrażają prośbę, aby była ona sprawowana w kościele parafialnym bądź w kaplicy; coetus może składać się również z osób pochodzących z różnych parafii lub Diecezji, które w tym celu gromadzą się w wyznaczonym kościele parafialnym bądź w kaplicy. (art. 15 Universae Ecclesiae)
Zadaniem Biskupa diecezjalnego jest zastosowanie  wszelkich koniecznych środków, aby zagwarantować poszanowanie forma extraordinaria Rytu Rzymskiego, zgodnie ze wskazaniami Motu Proprio Summorum Pontificum. (art. 14 Universae Ecclesiae)

  • Gdy kapłan chce odprawiać Mszę prywatną

W Mszach odprawianych bez udziału ludu, każdy ksiądz katolicki obrządku łacińskiego, diecezjalny czy zakonny, może używać Mszału Rzymskiego ogłoszonego przez bł. Jana XXIII w 1962 (…) (art. 2 Summorum Pontificum)
W Mszach odprawianych zgodnie z przepisami art. 2. mogą uczestniczyć z własnej woli – zachowując wszystkie normy prawne – wierni, którzy wyrażą taką chęć. (art. 4 Summorum Pontificum) 

  • Przy specjalnych okazjach

Dla wiernych i księży, którzy o to proszą, proboszcz powinien zezwolić na odprawianie dodatkowych ceremonii w nadzwyczajnej formie przy specjalnych okazjach takich jak śluby, pogrzeby czy w jednorazowych sytuacjach np. pielgrzymkach. (art. 5 pkt. 3  Summorum Pontificum)
Proboszcz, po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności, może wyrazić zgodę na użycie starego rytuału przy sprawowaniu sakramentów: Chrztu, Małżeństwa, Pokuty, Namaszczenia Chorych, jeśli dobro dusz tego wymaga. (art. 9 pkt. 1 Summorum Pontificum)

  • W sporadycznych przypadkach

W sporadycznym przypadku, gdy kapłan z kilkoma osobami zgłosi się w kościele parafialnym bądź w kaplicy z zamiarem celebrowania w forma extraordinaria, zgodnie z artykułami 2 i 4 Motu Proprio Summorum Pontificum, proboszcz lub rektor kościoła bądź kapłan odpowiedzialny za kościół winni zgodzić się na sprawowanie liturgii (…) (art. 16 Universae Ecclesiae)

  • Podczas pielgrzymek do sanktuariów

Również w sanktuariach i miejscach będących celem pielgrzymek należy dawać możliwość celebrowania w forma extraordinaria grupom pielgrzymów, którzy o to proszą (por. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5, § 3), jeżeli jest kapłan spełniający odpowiednie wymogi. (art. 18 Universae Ecclesiae)

  • Gdy gospodarz kościoła chce włączyć Mszę tradycyjną do grafiku Mszy

Czy wolno proboszczowi, albo innemu kapłanowi ze swojej własnej inicjatywy celebrować publicznie w formie nadzwyczajnej – obok zwyczajnego regularnego stosowania nowej formy, po to „aby wszyscy wierni – młodzi i starsi – mieli możliwość zaznajomienia się ze starszym rytem i mogli czerpać z jego odczuwalnego piękna i transcendencji”?
Odpowiedź Papieskiej Komisji Ecclesia Dei: Sprawę należy pozostawić roztropnemu osądowi proboszcza (…) (Pytanie skierowane w 2010 roku do Papieskiej Komisji Eccelsia Dei przez ks. Krzysztofa Tyburowskiego z Diecezji Rzeszowskiej)

Zachęcamy także do używania naszej broszury Msza Trydencka Podstawowe Regulacje Prawne

Fot. Krzysztof Ziętarski

sobota, 17 czerwca 2017

Wakacje z tradycją 2017

Autor zdjęcia: Anita Rutkowska
Lipiec i sierpień są tradycyjnie miesiącami pielgrzymek, rekolekcji czy obozów organizowanych przez różne ruchy i stowarzyszenia kościelne. 

W tegorocznej ofercie wakacyjnej nie mogło zabraknąć także wydarzeń dla wiernych przywiązanych do tradycyjnego nauczania Kościoła i starszej formy liturgii. Są nimi (w kolejności chronologicznej):


Informacje o wakacyjnych wydarzeniach związanych z tradycją katolicką prosimy przesyłać na nasz redakcyjny adres e-mail.

czwartek, 15 czerwca 2017

XI Piesza Różańcowa Pielgrzymka: Warszawa - Gietrzwałd

30 czerwca (piątek) wyruszy spod warszawskiego Milanówka do Gietrzwałdu na Warmii XI piesza, różańcowa pielgrzymka. Pątnicy dotrą do Gietrzwałdu po dziewięciu dniach 8 lipca (sobota). Pod duchową opieką warszawskiego duszpasterstwa tradycji, pielgrzymi każdego dnia uczestniczyć będą w tradycyjnej Mszy świętej, zawierzając również Maryi Kościół, Ojczyznę oraz nasze Rodziny i wszelkie powierzone intencje...

W rocznice objawień: 140. w Gietrzwałdzie oraz 100. w Fatimie serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce oraz prosimy o dzielenie się tym zaproszeniem w swoich rodzinach, środowiskach i duszpasterstwach. Praktyczne informacje o tej pielgrzymce www.mszatrydencka.waw.pl

środa, 14 czerwca 2017

Parafia dla tradycyjnych katolików - opcje w prawie kanonicznym

Biskup Liverpoolu podczas Mszy inaugurującej przekazanie
kościoła w Warrington Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piotra.
Parafia

Dziesięć lat temu, gdy ogłaszano Summorum Pontificum, kardynał Hoyos mówił o odprawianiu tradycyjnej Mszy w każdej parafii. Dzisiaj wiemy jak odległa jest realizacja tej wizji. Tradycyjna Msza prawie nigdy nie jest tylko wydarzeniem danej parafii, ale przyciąga osoby z dziesiątek okolicznych parafii. Rozwinięte duszpasterstwa tradycyjne są wręcz de facto parafiami personalnymi, gdyż osoby uczęszczające tam na coniedzielne Msze tworzą osobną wspólnotę, której członkowie często nie korzystają już z duszpasterstwa swojej parafii terytorialnej. Jednak możliwość przyjmowania w takim duszpasterstwie sakramentów świętych w tradycyjnym rycie takich jak I Komunia, Chrzest, Bierzmowanie czy Małżeństwo wciąż zależy od pozwolenia proboszcza terytorialnego.

Parafia w Kościele katolickim to, ujmując to w pewnym uproszczeniu, wspólnota plus jurysdykcja duszpasterza. Msza trydencka staje się coraz bardziej dostępna we wspólnotach związanych z duszpasterstwami tradycyjnymi. Aby jednak powszechnie były dostępne wymienione wyżej sakramenty, konieczna jest także jurysdykcja tradycyjnego duszpasterza. Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że jurysdykcja proboszcza terytorialnego może być dzielona z jurysdykcją proboszcza parafii personalnej. Jest to tzw. jurysdykcja kumulatywna. Jest ona dość powszechnie stosowana w przypadku Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, gdzie proboszczowie personalnych parafii wojskowych posiadają jurysdykcję równolegle z proboszczami terytorialnymi.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Seria książek o sakramentach w starszej formie rytu rzymskiego

Wydawnictwo Dębogóra wydało serię 7 książek o sakramentach w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego autorstwa p. Pawła Milcarka. Każda z nich zawiera omówienie i obrzędy jednego sakramentu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz zmian wprowadzonych w nim po Soborze Watykańskim II. Książki zawierają również dwujęzyczny (łaciński i polski) tekst obrzędu wraz z rubrykami z 1962 roku.

Książki do nabycia w sklepie internetowym wydawnictwa Dębogóra:
http://debogora.com/product-pol-103-Sakramenty-w-starszej-formie-rytu-rzymskiego-Komplet.html

TRADICAMP2017 – ROZPOCZYNAMY ŚWIĘTOWANIE X ROCZNICY WYDANIA MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM

Już za niecały miesiąc, w niedzielę 2 lipca A.D. 2017 tradycyjną Mszą Świętą solenną o godz. 17:30 oraz uroczystymi Nieszporami ludowymi rozpoczną się coroczne Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp2017. Przypadający w tym roku w trakcie spotkań Tradicamp jubileusz X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum, jest okazją do wspólnotowego przeżywania wielkiej radości z wiary, jaka towarzyszy wiernym przywiązanym „z miłością i zaangażowaniem do wcześniejszych form liturgicznych, które głęboko naznaczyły ich kult i ich ducha”. Spotkania Tradicamp2017 rozpoczynają szereg wydarzeń jakie na przestrzeni najbliższego roku wpisują się w obchody tego jubileuszu. W sam dzień rocznicy (7 lipca) uczestnicy spotkań Tradicamp2017 odbędą pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Skarżycach. Punktem kulminacyjnym spotkań będzie uroczysta Msza Święta jubileuszowa celebrowana w sobotę 8 lipca o godz. 10:30 w kościele św. Bartłomieja we Włodowicach, w intencji większych owoców Motu Proprio Summorum Pontificum. Msza połączona będzie z uroczystym aktem dziękczynienia i śpiewem „Te Deum laudamus” przed Najświętszym Sakramentem. Dopełnieniem rocznicowego świętowania będzie piknik oraz „Kana Rzędkowicka” inspirowana weselem w Kanie Galilejskiej. Corocznych uczestników spotkań zachęcamy do zapoznania się z programem z uwagi na szereg modyfikacji w stosunku do lat ubiegłych. 

czwartek, 8 czerwca 2017

Nowe miejsce celebracji w Olsztynie

Kolejne duszpasterstwo tradycji w Polsce! Ks. abp. Górzyński erygował dekretem duszpasterstwo tradycji katolickiej w Archidiecezji Warmińskiej. Była to jedna z ostatnich białych plam na mapie celebracji w Polsce. Gratulujemy duszpasterzowi ks. Bartłomiejowi Koziejowi.

Msze w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego będą sprawowane w każdą 3. niedzielę miesiąca o godz. 14.00, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, ul. Adama Mickiewicza 10.

środa, 7 czerwca 2017

Duszpasterstwa w Polsce i ich statutyDlaczego powstają duszpasterstwa dla wiernych przywiązanych do tradycyjnej Mszy? Czy nie wystarczyłoby, aby w parafii zacząć po prostu odprawiać tradycyjną Mszę w parafiach?  Odpowiedzi na te pytania można znaleźć we wciąż aktualnym artykule z 2009 roku dostępnym na naszym portalu.

Z okazji 10-lecia Summorum Pontificum zebraliśmy informacje o diecezjach, gdzie biskup nie tylko powołał duszpasterza czy duszpasterstwo, ale także nadał mu statut. Zidentyfikowaliśmy pięć takich diecezji (prosimy o e-mail jeśli jakąś diecezję pominęliśmy). Poniżej podajemy linki do dostępnych dokumentów z tekstami statutów.


Lektura tekstów tych statutów jest bardzo ciekawa. Odbijają się w nich jak w lustrze różne (często bardzo dziwne i niezrozumiałe) obawy kurii związane z celebracjami tradycyjnej Mszy. Jest jednak także wiele dobrych zapisów, które stanowią próbę zagwarantowania trwałego miejsca dla tradycyjnej Mszy w diecezji wobec często nieprzychylnych warunków. 

Można zadać sobie pytanie czy takie statuty są konieczne? Są wszak diecezje, gdzie nikt statutu nie stworzył a miejsc celebracji tradycyjnej Mszy jest tyle samo lub nawet więcej niż w przytoczonych powyżej diecezjach.  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Statut jest jedynie taktycznym środkiem do osiągnięcia strategicznego celu jakim jest szerokie udostępnienie tradycyjnej liturgii wiernym. Jeśli pomaga a nie przeszkadza w osiągnięciu tego celu strategicznego to na pewno będzie elementem wspierającym budowanie wspólnoty wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii. 

wtorek, 6 czerwca 2017

Wykład w Szczecinie

Zapraszamy na wykład ks. Dawida Pietrasa pt. "Status prawny nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego po II Soborze Watykańskim" w środę 14 czerwca 2017 r. o godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się w ramach serii "Msza trydencka - mity i prawda" w szczecińskim Civitas Christiana. Szczecin ul. Kaszubska 20/3.

piątek, 2 czerwca 2017

Warszawa: Wigilia Zesłania Ducha Świętego u św. Klemensa


3 VI w wigilijną sobotę przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego zapraszamy do modlitewnego czuwania w kościele św. Klemensa na Karolkowej... o godz. 21.15 sprawowana będzie tradycyjna Msza święta z rozważaniem a potem adoracja Najświętszego Sakramentu... litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz uczczenie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny... Veni, Sancte Spiritus...

Konferencja o Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.

Do najbliższego piątku, tj. 2 czerwca, można przysyłać zgłoszenia na ogólnopolską konferencję naukową zorganizowaną przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ pt. "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich. 100-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.". Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i poświęcone będzie staremu Kodeksowi, ze szczególnym naciskiem na jego stosowanie w Polsce i oddziaływanie na świeckie prawodawstwo Państwa Polskiego. Nie powinno zabraknąć również zestawień "starego" CIC z "nowym", aktualnie obowiązującym.

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: kanonistyka@gmail.com zaś formularz zgłoszeniowy i wszelkie niezbędne informacje dostępne są na fanpage'u wydarzenia - https://www.facebook.com/events/323301641423497/środa, 31 maja 2017

Pierwsze soboty miesiąca w Wielgolesie

Od najbliższej soboty 3 VI o g. 19:00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie k/Latowicza rozpoczyna się nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót miesiąca. Nabożeństwo w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi obejmie Różaniec, Adorację Najświętszego Sakramentu, rozważania i Mszę Świętą w starej formie. To okazja, by wypełnić duchowe zobowiązanie dla ratowania dusz grzeszników, o które prosiła Matka Boża w Fatimie.

Familia Beata : Rekolekcje dla rodzin w Ciężkowicach


W dniach 9-16 lipca 2017 r. w Ciężkowicach odbędą się kolejne rekolekcje dla rodzin z dziećmi z cyklu Familia Beata. Podczas rekolekcji codziennie będzie odprawiana Msza w formie nadzwyczajnej. Pozostało jeszcze kilka ostatnich wolnych miejsc. Chętne rodziny mogą zgłaszać swoje uczestnictwo na adres e-mail: fambeata(at)gmail.com .

Zdjęcia z poprzedniej edycji rekolekcji:piątek, 26 maja 2017

Warszawa: 27 V - Majówka w Osuchowej

Po sobotniej tradycyjnej Mszy świętej w kościele św. Klemensa, pragniemy udać się autokarem na majówkę, którą będziemy przeżyć przy maryjnym sanktuarium w Osuchowej (diecezja łomżyńska). W drodze modlitewne nawiedzenie cmentarza wojskowego z 1920 w Radzyminie a na miejscu około godz. 13 Msza święta tradycyjna w leśnej kaplicy, wspólna modlitwa oraz rekreacja, ognisko…

Zapraszamy do Osuchowej... Ave Maria!

Kilka zdjęć z tej majówki facebook:TradycjaWarszawa

czwartek, 25 maja 2017

Joseph Shaw: Dlaczego nie zamierzam łajać tradycyjnych katolików

Byłem już niejednokrotnie krytykowany, gdyż, zamiast poddać się maoistycznej samokrytyce, broniłem katolików przywiązanych do tradycyjnej Mszy przed różnymi wyolbrzymionymi zarzutami i wskazywałem, że inne powszechnie znane grupy istniejące w łonie Kościoła mają te same cechy, jeśli nie gorsze,  Dziś mam zamiar rozwinąć ten temat.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami i jeśli ktoś, kto czyta ten artykuł, zna historię o tradycyjnym katoliku, który był na bakier z nauką moralną Kościoła, nie mam zamiaru twierdzić, iż takie zjawisko nie występuje. Istnieje jednak kilka niebezpieczeństw związanych z taką samokrytyką, które powinny być oczywiste dla wszystkich. 

wtorek, 23 maja 2017

Czy tradycyjna Msza jest już dostępna we wszystkich diecezjach w Polsce?

Czy można powiedzieć, że tradycyjna Msza, zwana popularnie trydencką, jest dostępna w całej Polsce? Zdecydowanie nie. Czy dotarła do każdej diecezji w Polsce? Tak!  I biorąc pod uwagę, że 10 lat temu temat ten istniał w zaledwie 9 diecezjach, a dzisiaj istnieje we wszystkich 41 diecezjach, jest to pewien powód do radości. 

Tylko w 26 diecezjach z 41 Msza dostępna jest w każdą niedzielę. W pozostałych diecezjach na naszej mapie odnotowujemy rzadsze celebracje. W kilku diecezjach Msza jest odprawiana jedynie raz w miesiącu
Ostatnie diecezje, gdzie pojawia się Msza trydencka to:

Diecezja Kielecka - celebracje w Kielcach są już regularne, jednak nadal bez stałego grafiku.

Archidiecezja Warmińska - wczoraj Arcybiskup Józef Górzyński mianował ks. Bartłomieja Kozieja kapelanem wiernych przywiązanych do formy nadzwyczajnej. Wkrótce Msze będą celebrowane w kościele N.S.P.J. w Olsztynie.

Diecezja Włocławska - przez jeden tydzień w roku w sanktuarium w Licheniu odprawianych jest nawet kilkanaście Mszy dziennie. Brakuje jednak w diecezji miejsca z regularną celebracją. Nie brakuje jednak wiernych, którzy pragną uczestniczyć w tradycyjnej liturgii. Grupy wiernych organizowane są w następujących miejscowościach:

Konin e-mail

Sieradz e-mail, facebook

Włocławek - facebook, www, email.

Zachęcamy osoby z okolicy do kontaktu z grupami Summorum Pontificum z Diecezji Włocławskiej.

czwartek, 18 maja 2017

Rekolekcje dla młodzieży w Wielgolesie

Zapraszamy na tradycyjne rekolekcje dla młodzieży w dniach 17-21 lipca 2017 roku w Wielgolesie. W planie codzienne msze w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i tradycyjna formacja. Rekolekcje prowadzi ks. Mateusz Szewczyk.

Zgłoszenia proszę wysyłać drogą mailową podając imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz nr. kontaktowy na adres: zgloszenia.informacje@gmail.com

Więcej informacji pod adresem: http://rekolekcjewielgolas.blogspot.com/p/blog-page.html

Warszawa - zapraszamy jeszcze dzisiaj...


wtorek, 16 maja 2017

Święcenia czterech Polaków w tradycyjnych zgromadzeniach kapłańskich

Subdiakon Michał Kołodziej, pochodzący z archidiecezji warszawskiej, przyjmie święcenia diakonatu w dniu 20 maja 2017 roku w Bractwie Kapłańskim Świętego Piotra z rąk arcybiskupa Wolfganga Haasa (ordynariusza diecezji Vaduz w Lichtensteinie) w kościele parafialnym św. Gawła w Gestratz w Niemczech.

Diakon Krzysztof Sanetra, pochodzący z diecezji bielsko-żywieckiej, przyjmie święcenia prezbiteriatu w dniu 17 czerwca 2017 roku w Bractwie Kapłańskim Świętego Piotra z rąk arcybiskupa Malcolma McMahona (ordynariusza Liverpoolu) w kościele N.M.P. w Warrington w Wielkiej Brytanii.

Diakon Jakub Kamiński, pochodzący z diecezji toruńskiej, przyjmie święcenia prezbiteriatu dnia 1 lipca 2017 roku w Bractwie Kapłańskim Świętego Piotra z rąk kardynała Raymonda Burke'a (patrona Zakonu Maltańskiego) w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła w Lindenberg im Allgäu w Niemczech.

Diakon Michał Świętek, pochodzący z archidiecezji warszawskiej, przyjmie święcenia prezbiteriatu dnia 1 lipca 2017 r. w Instytucie Dobrego Pasterza z rąk biskupa Juana Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru (sekretarza Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych) w kościele św. Eligiusza w Bordeaux we Francji.

Polecajmy ich w naszych modlitwach!


Święcenia FSSP w Bawarii w 2016 roku. Fot. Joseph Shaw

sobota, 13 maja 2017

Rybnik - nowe miejsce z Mszą trydencką

Stary Kościół Rybnik
By Lestat (Jan Mehlich) (Own work) 

[GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), 
CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or 
CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons
Rybnik jest kolejnym miastem w Polsce, gdzie na stałe zagoszczą regularnie odprawiane Msze trydenckie. 

Miejscem ich sprawowania będzie kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej (Stary Kościół) położony w Rybniku przy ulicy Franciszka Rybnickiego 2. 

Pierwsza Msza odprawiona zostanie w dniu 11 czerwca bieżącego roku o godz. 18.00, a jej celebransem będzie ks. Piotr Lisiecki.

niedziela, 7 maja 2017

Nieznośni tradsi

Standardowa skarga przeciw tradycjonalistom, iż jesteśmy wymagający i nieznośni, pojawiła się na nowo w katolickiej blogosferze. Tym razem dzięki stronie Unam, Sanctam, Catholicam (blog, który doceniam i lubię okazyjnie czytać).

W swoim najnowszym artykule Bonifacy (pseudonim autora) podjął rzekomy problem nieuprzejmych i nieznośnych tradsów oraz księży diecezjalnych, których życie podobno owi tradsi zamieniają w istne piekło. Dwaj konkretni (anonimowi) księża są opisani następująco: pierwszy był w seminarium kiedy Summorum Pontificium zostało wydane przez papieża Benedykta, drugi to proboszcz, który uczył się już odprawiać tradycyjną Mszę w 2007, kiedy Benedykt wydał swoje motu proprio.

10 lat Summorum Pontificum. Debata akademicka.

Koło naukowe teologów KUL zaprasza do udziału w debacie akademickiej pt. "Wokół wartości formy i rytu. Afirmacje i negacje.", 12 maja 2017 r. na Auli C-1031 (Collegium Joannis Pauli II KUL).

czwartek, 4 maja 2017

Wykład o roli łaciny w liturgii i życiu Kościoła

Zapraszamy na wykład ks. Dawida Pietrasa pt. "Rola łaciny w liturgii i życiu Kościoła" 15 maja 2017 r. o godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się w ramach serii "Msza trydencka - mity i prawda" w szczecińskim Civitas Christiana. Szczecin ul. Kaszubska 20/3.

10 lat Summorum Pontificum. Konferencja na KULu.

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 pt. "10 lat Summorum Pontificum. Wyzwania i perspektywy wzajemnej relacji dwóch form rytu rzymskiego", która odbędzie się 11 maja 2017 r. w Collegium Joannis Pauli II-1031 na KULu.Plan konferencji:

8:00 Jutrznia – czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego (teksty będą przygotowane)

8:15 Rozpoczęcie sympozjum – Urszula Tomasiak (Prezes KNT)
8:20 „Stara Msza” w nowych czasach – ludzie i idee – dr Jerzy Mycka (UMCS)

8:50 Dyskusja
9:15 Przerwa kawowa

Sesja I (prowadzenie: mgr Agnieszka Kasprzak)

9:30 Batalia o ryt rzymski. Klaus Gamber o „ritus romanus” i „ritus modernus” – Bartłomiej K. Krzych (UR)
9:45 Czy Mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany? – mgr lic. Dawid Mielnik (KUL)
10:00 Pomiędzy zwyczajną a nadzwyczajną formą rytu rzymskiego „Divine Worship: The Missal” – ks. mgr lic. Mariusz Szypa (KUL)
10:15 Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego a kwestia inkulturacji liturgii w krajach misyjnych po Soborze Watykańskim II – mgr Katarzyna Mich (UKSW)

10:30 Dyskusja
11:00 Przerwa kawowa

Sesja II (prowadzenie: mgr Joanna Łastowska)

11:15 Posługa ministranta w obu formach rytu rzymskiego – kl. Grzegorz Antczak (UWM)
11:30 Porównanie form aktu pokutnego w nadzwyczajnej i zwyczajnej formie rytu rzymskiego – kl. Piotr Olszewski (UWM)
11:45 Praktyka przyjmowania Komunii Świętej w nadzwyczajnej i zwyczajnej formie rytu rzymskiego – kl. Karol Gawryś (UWM)

12:00 Dyskusja
12:30 Przerwa kawowa

Sesja III (prowadzenie: mgr lic. Dawid Mielnik)

12:45 Prawne aspekty Summorum Pontificum i ich recepcja na terenie Konferencji Episkopatu Polski – mgr lic. Igor Kilanowski (UKSW, SWPS Warszawa)
13:00 Recepcja Summorum Pontificum w wybranych diecezjach polskich (opolskiej, gliwickiej, częstochowskiej, katowickiej i sosnowieckiej) – kl. Marcin Krężelok (UPJPII)
13:15 Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Polsce na przykładzie Archidiecezji Wrocławskiej – mgr lic. Joanna Duda (PWT Wrocław)
13:30 Krajobraz muzyczny tradycyjnych liturgii w Polsce – mgr lic. Agnieszka Mycka (KUL)

13:45 Dyskusja
14:15 Przerwa obiadowa

Sesja IV (prowadzenie: mgr lic. Anicet Piotr Gruszczyński OFM)

15:15 Dlaczego „starsza forma”? Źródła atrakcyjności form nienowoczesnych w świecie nowoczesnym – dr Paweł Milcarek
15:30 Współczesna nauka w służbie liturgii. Argumenty epistemologiczne i kognitywne za starszą formą rytu rzymskiego – ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP (UPJPII)
15:45 Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego wobec „nowej ewangelizacji” – mgr Arkadiusz Robaczewski

16:00 Dyskusja
16:30 Podsumowanie i zakończenie sympozjum

17:30 Msza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16A

Informacja za: http://www.wieden1683.pl/news/x-lat-summorum-pontificum-konferencja-na-kulu-patronat-centrum-kultury-i-tradycji/

czwartek, 27 kwietnia 2017

Polska grupa na pielgrzymce Paris-Chartres 2017

Zapraszamy do dołączenia do grupy polskiej na pielgrzymce Paryż-Chartes.

Pielgrzymka wyruszy już po raz 35 z Paryża w przeddzień święta Zesłania Ducha Świętego i zmierzać będzie do Chartres przez 3 dni. W roku 2017 odbędzie się w dniach 3–5 czerwca.

Co roku uczestniczy w niej kilkadziesiąt osób z Polski. Polacy tworzą dwie własne grupy: św. Tomasza z Akwinu (młodzież z Liceum Katolickiego z Gorzowa) oraz św. Stanisława, biskupa (pozostali pielgrzymi).

Rejestracji online można dokonać poprzez formularz na stronie organizatora pielgrzymki.


Koszt pielgrzymki w tym roku to 40 euro (do 07.05), lub 54 euro (po 07.05).

Więcej informacji na temat pielgrzymki i grupy polskiej na stronie: chartres.pl

piątek, 14 kwietnia 2017

Kardynał Burke odprawi tradycyjną Mszę w Niepokalanowie

File:Raymond Leo Cardinal Burke.JPGW Niedzielę Miłosierdzia, 23 kwietnia br., amerykański kard. Raymond Leo Burke odprawi Mszę św. w Niepokalanowie oraz spotka się z Fundacją Dobrej Edukacji Maximilianum. Głównym celem przyjazdu duchownego do Polski są rekolekcje dla kapłanów, które poprowadzi w dniach 25-28 kwietnia w Licheniu.

Źródło: http://kair.ekai.pl/depesza/536150/show

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/202804360210776/

Więcej informacji na PCh24


Zdjęcie: By Pufui Pc Pifpef I (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

niedziela, 9 kwietnia 2017

Triduum Sacrum 2017 in forma extraordinaria

Publikujemy zestawienie świątyń, w których podczas tegorocznego Triduum Paschalnego (13-15 kwietnia) będzie celebrowana liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana na mocy motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI. 

Jeśli w jakimś innym kościele także planowane są takie celebracje, prosimy o wiadomość na redakcyjny adres.


Białystok - kaplica pw. Imienia Maryi i św. Stanisława BM:
Wielki Czwartek - 18.00
Wielki Piątek - 17.00
Wigilia Paschalna - 20.00 (poświęcenie pokarmów o 12.00)

Bytom - kościół pw. Ducha Świętego:
Wielki Czwartek - 19.00
Wielki Piątek - 19.00
Wigilia Paschalna - 20.00

Częstochowa - Sanktuarium Św.Ojca Pio na Górce Przeprośnej:
Wielki Czwartek - 18.00
Wielki Piątek - 17.00
Wigilia Paschalna - 20.00

Józefów - kościół pw. MB Częstochowskiej (dolny kościół):
Wielki Czwartek - 20.00
Wielki Piątek - 15.00
Wigilia Paschalna - 20.30

Kraków - kościół pw. Świętego Krzyża:
Wielki Czwartek - 20.00
Wielki Piątek - 15.00 (o 14.30 Droga Krzyżowa)
Wigilia Paschalna - 21.00

Lublin - kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP:
Wielki Czwartek - 18.00
Wielki Piątek - 18.00
Wigilia Paschalna - 20.00
Ciemne Jutrznie (Piątek i Sobota) - 9.00

Poznańkaplica pw. Świętej Rodziny, ul Krysiewicza:
Wielki Czwartek - 18.00
Wielki Piątek - 18.30
Wigilia Paschalna - 20.30

Poznań - kościół pw. Maryi Królowej na Wildzie:
Wielki Piątek - 15.00

Rzeszów - kaplica Domu Diecezjalnego "Tabor" (pierwsze piętro), ul. Połonińska 25:
Wielki Czwartek - 19.00
Wielki Piątek -19.00
Wigilia Paschalna - 13.00 (po mszy św. poświęcenie pokarmów)

Stobno (koło Szczecina) - kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej:
Wielki Czwartek - 19.30
Wielki Piątek - 19.30
Wielka Sobota - 21.00

Warszawa - kościół pw. św. Klemensa na Woli:
Wielki Czwartek - 22.30
Wielki Piątek - 15.45
Wigilia Paschalna - 23.00 (po mszy św. poświęcenie pokarmów)

Warszawa - kościół św. Antoniego Padewskiego:
Ciemna Jutrznia w Wielki Czwartek - 7.30
Ciemna Jutrznia w Wielki Piątek - 7.30
Ciemna Jutrznia w Wielką Sobotę - 8.00

Wrocław - kościół pw. NMP na Piasku:
Wielki Czwartek - 20.00
Wielki Piątek - 20.30
Wigilia Paschalna - 22.30
Ciemne Jutrznie (13-15 kwietnia) - 6.30

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Zapisy na warsztaty Ars Celebrandi

Trwają zapisy na IV edycję warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi, która odbędzie się w dniach 20 – 27 lipca w Licheniu.

Aby zapisać się na warsztaty należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie arscelebrandi.pl Serdecznie zapraszamy!czwartek, 30 marca 2017

WARSZAWA: DROGA KRZYŻOWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

1 kwietnia (sobota) o godz. 14 zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej ofiarowanej w intencji prześladowanych na całym świecie chrześcijan. Uczestnicy tej Drogi Krzyżowej, medytując poszczególne stacje, przejdą ulicami Warszawy z kościoła św. Klemensa (ul. Karolkowa 49) na Żoliborz, do grobu bł. męczennika ks. Jerzego Popiełuszki (kościół św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2).

Wcześniej w kościele św. Klemensa o godz. 12.30 sprawowana będzie tradycyjna Msza święta ofiarowana w intencji wszystkich prześladowanych za chrześcijańską wiarę...

Na Drogę Krzyżową ze swoich domów, można zabrać krzyż... 

Bądźmy solidarni z cierpiącymi za Chrystusa i dajmy świadectwo umiłowania Jego Krzyża!

ADORAMUS TE CHRISTE ET BENEDICIMUS TIBI. QUIA PER SANCTAM CRUCEM TUAM REDEMISTI MUNDUM.

sobota, 25 marca 2017

WARSZAWA: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2017

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne w warszawskim kościele Duszpasterstwa Tradycji będą przeżywane od poniedziałku 27 marca do środy 29 marca. Msza święta z nauką rekolekcyjną głoszoną przez ks. Wojciecha Pobudkowskiego IBP będzie sprawowana o godz. 19.30. 


W rekolekcyjny poniedziałek (27 III) o godz. 19.30 tradycyjna Msza święta ofiarowana będzie w intencji łaski zdrowia i wszelkich uwolnień... Po Mszy świętej, będziemy się również modlić za przyczyną św. Szarbela, uczcimy Jego relikwie oraz będzie możliwość przyjęcia namaszczenia (sakramentale) olejem Tego świętego. 

Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszamy! ORATE, FRATRES!

piątek, 24 marca 2017

Śmierć reformy reformy? - część 4 - Novus Ordo po łacinie?

W poprzednim wpisie stwierdziłem, że Mszał kompromisowy, zawierający to, co „najlepsze” z Formy Zwyczajnej i z Formy Nadzwyczajnej, mógłby okazać się czymś, co w efekcie nie pozwala wiernym uczestniczyć we Mszy ani w sposób tradycyjny, ani w ten właściwy dla Novus Ordo.

Pomysł, że można by ułatwić uczestnictwo w tradycyjnej Mszy Świętej poprzez dokonanie w niej pewnych zmian – używanie języka lokalnego, wypowiadanie cichych modlitw na głos, obrócenie kapłana „do ludzi” – opiera się na przekonaniu, że jest tylko jeden sposób sensownego udziału w niej, mianowicie uczestnictwo intelektualne, werbalne: zrozumienie liturgii poprzez dokładne, słowo po słowie, uchwycenie sensu wypowiadanych tekstów liturgicznych.

środa, 22 marca 2017

Śmierć reformy reformy? - część 3

W moim ostatnim artykule opisałem historyczny proces, który zaowocował liturgią systematycznie odzieraną z dramatyzmu, gestów, misterium, bojaźni i piękna. Pozostało ich jeszcze trochę w liturgii, lecz mniej niż wcześniej. Jednakże najważniejszą kwestią jest fakt, iż usunięcie tych komponentów nie było przypadkowe, lecz celowe i dobrze zorganizowane. Działano według reguły:
Msza Święta powinna być łatwa do zrozumienia.

Dramatyzm, poezja, wszystko co jest ukryte przed wzrokiem lub jest wyrażone w innym języku: te wszystkie rzeczy są oczywiście trudniejsze do zrozumienia. A któż może sprzeciwić się zasadzie? Reformatorzy założyli z góry, że mówimy o komunikacji werbalnej. Wyraźmy to zatem bezpośrednio:
Msza Święta powinna być łatwa do zrozumienia na poziomie komunikacji werbalnej.

środa, 8 marca 2017

Rekolekcje Wielkopostne w Aglomeracji Górnośląskiej

Od najbliższego czwartku 9 marca do soboty  11 marca rekolekcje wielkopostne w kościele Ducha Świętego w Bytomiu wygłosi dominikanin ojciec Marek Grzelczak - przeor klasztoru w Tarnobrzegu. Nauki wygłaszane będą każdego dnia po Mszach o godzinie 19.00
Tydzień później w będzińskiej kaplicy domu księży emerytów pw. św. Józefa - rekolekcje dla środowiska Tradycji łacińskiej w diecezji sosnowieckiej prowadzić będzie ks. Karol Załęski IBP z Częstochowy. Nauki w piątek 17 marca i sobotę 18 marca odbędą się po Mszach o godz. 19.00, natomiast w niedzielę 19 marca po Mszy o 9.30
W Gliwicach natomiast w okresie Wielkiego Postu - po każdej niedzielnej Mszy o godz. 14.30 w kościele św. Alberta Wielkiego głoszone są wielkopostne katechezy, a po nich śpiewane Gorzkie Żale.

Tradycyjny Mszał Rzymski. Opracowania Federacji Una Voce. E-book dostępny w formatach na czytniki

Z radością informujemy, że drugi tom opracowań Federacji Una Voce jest już dostępny w formatach na czytniki. Pliki są dostępne pod adresem:


Spis treści:

Positio 11. Ewangelizacja i kultura zachodnia

Positio 12. Nauka łaciny w seminariach

Positio 13. Dni świąteczne nakazane

Positio 14: Reforma Wielkiego Tygodnia z 1955 roku. Część pierwsza: Uwagi ogólne

Positio 14: Reforma Wielkiego Tygodnia z 1955 roku. Część druga: Liturgie

Positio15. Lekcjonarz Formy Nadzwyczajnej

Positio 16. Wygłaszanie lekcji po łacinie w formie nadzwyczajnej

Positio 17. Przyjmowanie Komunii św. wyłącznie pod postacią chleba w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

Positio 18. Msza czytana

Positio 19. Pocałunek pokoju

Positio 20. Przedpoście oraz Wigilie i Oktawy w Formie Nadzwyczajnej

Rekolekcje Wielkopostne w Krośnie


Środowisko Tradycji Katolickiej w Krośnie serdecznie zaprasza na Rekolekcje Wielkopostne w dniach 17.03 - 19.03. 2017 r.

W piątek (17.03) o godz. 19:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim (recytowana), a następnie nauka rekolekcyjna. 
W sobotę (18.03) o godz. 19:00 Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim (recytowana) oraz nauka rekolekcyjna zakończona nabożeństwem maryjnym.
W niedzielę (19.03) o godz. 13:00 suma z kazaniem i zakończenie rekolekcji świętych. 
Nauki rekolekcyjne w Bazylice mniejszej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie (fara, ul. J.Piłsudskiego 5) wygłosi Ks. Leopold Powierża CSMA.

niedziela, 5 marca 2017

Śmierć reformy reformy? - część 2

W swoim ostatnim artykule wprowadziłem ideę, że Novus Ordo i Vetus Ordo posiadają odpowiednie im, i różniące się, rozumienia uczestnictwa liturgicznego. Myślę że trochę argumentacji w tym i następnym artykule sprawi, że to co mam na myśli stanie się jasne i bezsprzeczne. Zawiera to oszałamiające implikacje dla przyszłości rozwoju liturgicznego w Kościele, do czego jeszcze wrócimy.

Podczas trwania Ruchu Liturgicznego entuzjaści liturgiczni stali się bardzo podekscytowani wspaniałymi bogactwami katolickiej liturgii, chcąc przekazać je wiernym w całej ich okazałości. Ponieważ byli historykami liturgii, skupili się jednak na słowach liturgii. Napisali wiele znakomitych książek o Mszy, oraz komentarzy do roku liturgicznego. Odnieśli wielkie sukcesy w tej dziedzinie, chociaż ich prace oczywiście były czytane wyłącznie przez mniejszość katolików. 

czwartek, 2 marca 2017

Tradycyjny Mszał Rzymski. Opracowania Międzynarodowej Federacji Una Voce. Tom Drugi.

Czy Msza łacińska ma jeszcze rację bytu we współczesnej kulturze Zachodu?
Czy forma nadzwyczajna powinna dostosować swój kalendarz świąt do formy zwyczajnej?
Czy warto celebrować Triduum Paschalne używając ksiąg liturgicznych sprzed reformy 1955 roku?
Czy lekcjonarz formy nadzwyczajnej powinien być rozbudowany na wzór lekcjonarza formy zwyczajnej?
Czy czytanie Lekcji w języku łacińskim powinno zostać zachowane w formie nadzwyczajnej?
Czy w formie nadzwyczajnej należałoby wprowadzić przyjmowanie Komunii Św. pod dwiema postaciami?
Czy koniecznie należy dążyć do dialogowania wiernych z kapłanem podczas Mszy czytanych?
Dlaczego forma nadzwyczajna nie zawiera znaku pokoju znanego nam z formy zwyczajnej?
Czy przedpoście, wigilie i oktawy nie znane w formie zwyczajnej powinny pozostać częścią kalendarza formy nadzwyczajnej?

Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi w drugim tomie opracowań Federacji Una Voce. Bezpłatny e-book jest dostępny pod adresem:

http://www.unacum.pl/p/positio.html

środa, 1 marca 2017

Dokąd tak naprawdę może doprowadzić nas „wzajemne ubogacenie”?

Powód, dla którego liberałowie nienawidzą Summorum Pontificum, jest następujący: doskonale zdają sobie sprawę, że odnowa starej liturgii stwarza wyzwanie dla kluczowych zasad stojących za reformą liturgiczną i większością jej praktycznych skutków. Nie jest to "cofanie zegara", lecz niszczenie go: owym zegarem jest osobliwe nowoczesne, zachodnie założenie, według którego nasze praktyki muszą zostać zmienione (lub zmieniane), w przeciwnym wypadku stają się skostniałe i tracą swe znaczenie. W rzeczywistości to właśnie zbyt wiele zmian powoduje zatracenie znaczenia form – utrata świeżego, wiecznego źródła prowadzi do stagnacji i wysuszenia.

Proszę wyobrazić sobie następujący scenariusz: powiedzmy, że istnieje wspólnota parafialna, w której połowa osób uczęszcza na rozrywkowy, charyzmatyczny Novus Ordo, a druga połowa słucha cichej Mszy. Na obydwie celebracje zezwala Kościół. Charyzmatycy zapewne pomyślą: "To my jesteśmy naprawdę otwarci na działanie Ducha Świętego i pokazujemy to poprzez sposób, w jaki chwalimy Boga – z rękami i głosami. Ci katolicy, którzy po prostu klęczą cicho na starej Mszy, podczas gdy ksiądz robi wszystko – Ci to wiele tracą!" Wierni na starej Mszy pewnie pomyślą: "To właśnie w ten sposób niezliczona rzesza mężczyzn i kobiet została uświęcona na przestrzeni dziejów. To jest osobiste spotkanie z Panem w Jego Męce i misterium Eucharystii. Podczas tej liturgii głęboko odczuwamy Obecność Boga i daje nam to siłę na cały dzień, czy wręcz tydzień. To przykre, jak pomyśli się, że ci charyzmatycy utknęli na poziomie własnych emocji i nie sięgają do tego głębszego doświadczenia!"

wtorek, 28 lutego 2017

Śmierć reformy reformy? - część 1

Peter Kwasniewski na stronie New Liturgical Momement napisał bardzo dobry artykuł łączący kilka niedawno opublikowanych tekstów kapłanów powiązanych z „Reformą Reformy”. Ks. Thomas Kocick, ks. Mark Kirkby i ks. Hugh Somerville-Knapman, niegdyś oddani temu wielkiemu dziełu jakim miała być „Reforma Reformy” Novus Ordo, doszli do wniosku, że projekt ten po prostu jest daremny z powodu fundamentalnych problemów w samym Novus Ordo, które czynią taką reformę niemożliwą.

Aby to wyjaśnić trzeba zapytać czym jest RR (Reforma Reformy) i co próbowali owi kapłani osiągnąć. Poprzez odmawianie Novus Ordo z jak największą czcią oraz używanie najbardziej tradycyjnych dostępnych opcji, takich jak łacina, celebracje ad orientem itp. mieli oni nadzieję stworzyć doświadczenie liturgiczne, które miałoby więcej wspólnego z Mszą trydencką. Spodziewali się i  nawoływali (w długiej serii książek) o zmiany w mszale, które dawałyby jeszcze więcej tradycyjnych opcji (takich jak stare modlitwy offertorium), a nawet odwołanie niektórych ze zdecydowanie nietradycyjnych opcji (takich jak niektóre modlitwy eucharystyczne). Czasem nawet wyczekiwali połączenia tych dwóch rytów w jakiś rodzaj kompromisowego mszału. Celem tego ćwiczenia jest przywrócenie celebracjom czegoś co jest często nieobecne w Novus Ordo, coś co zostało odnotowane przez papieża Benedykta jako specyfika Vetus Ordo: poczucie sacrum.

Rekomenduję czytelnikom przejrzenie postów na portalu the New Liturgical Movement oraz interesujących komentarzy pod tym postami. Nie jest moim celem powtórzenie tego co już zostało tam napisane. 

W przeszłości zwróciłem już uwagę na praktyczny i duszpasterski problem RR: pomimo tego co nieprzerwanie twierdzą jej orędownicy, trudniej jest narzucić Reformę Reformy parafii, niż wprowadzić tam Mszę trydencką.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Pielgrzymka do Rzymu z okazji 10-lecia Summorum Pontificum

Dnia 19 stycznia Cœtus Internationalis Summorum Pontificum (CISP) zorganizował konferencję prasową w Paryżu, by przedstawić zarys obchodów, które we wrześniu uświetnią dziesiątą rocznicę motu proprio Benedykta XVI. List apostolski Summorum Pontificum datowany na 7 lipca 2007 wszedł w życie dokładnie 14 września 2007 roku.

Obchody zbliżającej się rocznicy będą miały przede wszystkim oficjalny charakter: J.E. Guido Pozzo, sekretarz Komisji Ecclesia Dei, skierował do wszystkich przełożonych instytutów i wspólnot Ecclesia Dei – męskich i żeńskich – zaproszenie do uczestnictwa w uroczystościach.

W trakcie konferencji prasowej potwierdzono, że 14 września 2017 roku na Uniwersytecie papieskim Angelicum odbędzie się konferencja podsumowująca dziesięć lat istnienia motu proprio. Wśród prelegentów, których nazwiska poznamy w większości w najbliższych miesiącach usłyszymy J.E. Guido Pozzo. Przedstawi on bilans dziesięciu lat odnowy liturgii tradycyjnej w Kościele. Szósta pielgrzymka ludu Summorum Pontificum, ożywiona obecnością instytutów i wspólnot Ecclesia Dei podkreśli znaczenie odbywających się w przededniu spotkań konferencyjnych. Przewodniczył im będzie ojciec dominikanin Vincenzo Nuara z Komisji Ecclesia Dei. Za stronę organizacyjną odpowiadać będą Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum oraz stowarzyszenie Giovani e Tradizione.

Wznowienie celebracji w Toruniu.

Toruńskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ź: Wikipedia
Po półtoramiesięcznej przerwie do Toruńskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Toruń-Koniuch; św, Faustyny 7) powracają coniedzielne celebracje Mszy w nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Zmienia się ich godzina - obecnie msze odprawiane będą o 18.00. Po każdej Mszy odmawiana będzie kompleta. Ponadto Msze odprawiane będą również w każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca o 20.00.

niedziela, 19 lutego 2017

Podarowaliśmy dwudziesty piąty mszał. Wesprzyj nasz fundusz!


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Przede wszystkim chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą akcję. 

Zachęcamy do dalszych wpłat na nasz fundusz. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży celebrujących tradycyjne Msze, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.

Od października 2014 roku podarowaliśmy już 25 mszałów, które są wykorzystywane do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Obecny stan zbiórki wygląda następująco:
Zebrane środki: 19 681,36  zł
Środki wydane na zakup 25 mszałów: 17 939 zł
Środki obecnie dostępne w funduszu: 1 742,36 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

sobota, 18 lutego 2017

Msza w Pile

Kolejna Msza w Pile odbędzie się 5 marca o godzinie 14.00.

Informacje o wydarzeniu z Facebooka:
https://www.facebook.com/events/244259652697609/

Od marca zmiana miejsca sprawowania Ofiary Mszy świete - Kościól pw. Miłosierdzia Bożego w Pile ul. Śniadeckich 90.

Proszę o modlitwę za ks. Krzysztofa - prośmy naszego Boga Ojca o potrzebne łaski oraz pomoc Najświętszą Maryję Pannę w trudzie przygotowania się do sprawowania Mszy świętej w rycie trydenckim.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Piły i okolic do współuczestniczenia w Ofierze Mszy świętej,zaproście rodziny, przyjaciół i znajomych. Tradycyjnie rozpoczynamy różańcem świętym około 13.40. Msza św.rozpocznie się jak zawsze o godzinie 14.00.

Pamiętajmy o tradycji związanej z nakrywaniem głowy przez niewiasty (np.mantylki lub szale), o czym przypomina w 1 Liście do Koryntian apostoł św.Paweł (1 Kor. 11,4-6).

czwartek, 16 lutego 2017

Warszawa - św. Klemens

Dzisiaj (16.02) u św. Klemensa na Karolkowej, podczas Mszy świętej o godz. 19.30, wygłoszona będzie przez ks. Wojciecha Pobudkowskiego IBP duchowo-katechetyczna nauka. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z możliwością pogłębienia naszej katolickiej wiary...

wtorek, 14 lutego 2017

Biskupi na Mszach trydenckich w Polsce w roku 2016

Nasza baza wiedzy dotycząca obecności biskupów na Mszy trydenckiej została zaktualizowana. W roku 2016 odnotowaliśmy uczestnictwo dwóch polskich biskupów na Mszy trydenckiej w Polsce. 

Baza informacji jest stale dostępna pod tym adresem. 


Prosimy o kontakt z naszą redakcją poprzez e-mail kontakt@unacum.pl jeśli nasze informacje są niekompletne lub niedokładne. 

środa, 8 lutego 2017

O wyborze tradycyjnego seminarium


Wraz z rozwojem ruchu tradycyjnego w Polsce, rośnie także liczba młodych mężczyzn, odczuwających powołanie do kapłaństwa i chcących otrzymać tradycyjną formację. W związku z tym zamieszczam, kilka rad dla osób zainteresowanych tradycyjną formacją kapłańską.


Najlepszą i najroztropniejszą metodą zdobycia informacji na temat danego zgromadzenia i jego domu formacyjnego jest szukanie „u źródła”. Warto w tym celu spróbować skontaktować się z księżmi i klerykami danego zgromadzenia, poprosić ich o rozmowę, spotkanie (klerycy, mimo iż przebywają za granicą – mają też czas ferii i wakacji). Dobrym pomysłem jest także osobiste odwiedzenie samego domu formacyjnego,  by na miejscu poznać kadrę i zdobyć więcej informacji na temat formacji kapłańskiej i samego zgromadzenia.

środa, 1 lutego 2017

Paix Liturgique : Liturgia tradycyjna w Szkocji

„Jak dotąd żaden nasz parafianin nie wyrażał pragnienia, by na nowo wprowadzić mszę tradycyjną, wielu natomiast życzyło sobie czegoś wprost przeciwnego.” Oto publiczna deklaracja kanclerza archidiecezji Glasgow ze stycznia 2010 roku. W związku z nią napisała do nas pewna szkocka czytelniczka Paix liturgique, przekazując sugestię, by przeprowadzić sondaż dotyczący recepcji motu proprio Benedykta XVI. Przychyliliśmy się do tego pomysłu i w czerwcu 2010 roku w instytucie Harris Interactive zleciliśmy przeprowadzenie badań.