sobota, 9 grudnia 2017

Abp Fulton Sheen : Kapłan nie należy do siebie

Z wstępu abpa Sheena:

My, którzy przyjęliśmy sakrament święceń, nazywamy siebie „kapłanami”. Autor nie przypomina sobie, aby którykolwiek ksiądz powiedział kiedyś: „Zostałem wyświęcony na żertwę”, nie powiedział też nigdy: „Studiuję, aby stać się żertwą”. Ten aspekt wydawał się niemal obcy kapłaństwu. Seminarium zawsze kazało nam być „dobrymi” kapłanami; nigdy nie powiedziano nam, abyśmy byli ochotnymi żertwami.
A jednak czyż Chrystus, Kapłan, nie był Żertwą? Czyż nie przyszedł po to, aby umrzeć? Nie ofiarował baranka, wołu ani gołębi; nigdy nie ofiarował niczego poza samym sobą.
Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. (Ef 5,2)
Pogańscy kapłani, kapłani starotestamentowi, szamani – wszyscy oni składali ofiarę z czegoś poza samymi sobą. Ale nie nasz Pan. On był Kapłanem-Żertwą (Sacerdos-Victima).
Ponieważ jest właśnie tak, to podobnie jak tracimy wiele z życia Chrystusa, nie ukazując cienia Krzyża rzuconego nawet na żłóbek, na warsztat ciesielski i na Jego publiczną działalność, tak okaleczamy koncepcję naszego kapłaństwa, jeśli abstrahujemy od stawania się żertwą w ramach kontynuacji Jego Wcielenia. W niniejszej książce przedstawiona jest wyłącznie ta idea.  I jeśli czytelnik chciałby usłyszeć, jak akord ten wybrzmiewa po stokroć, może czytać dalej.

Z przedmowy abpa Gądeckiego:

Każdemu kapłanowi, który przypomni sobie, że nie należy do siebie oraz że został powołany przede wszystkim do bycia żertwą na wzór Chrystusa, Kapłana-Żertwy, łatwiej będzie postrzegać swoje powołanie jako najcenniejszy dar, niezrównany honor i największe szczęście. Dzięki tej perspektywie każde jego jarzmo stanie się słodsze, a każde brzemię – lżejsze.
Ufam, że książka ta będzie również ogromnie cenną i pożyteczną lekturą dla rodzin, a w szczególności dla rodziców kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Jakże wiele matek i ojców niepokoi się o synów, dla których pragnęli być może innej przyszłości. Niech znajdą pociechę w świadomości, że dostępują zaszczytu analogicznego do zaszczytu rodziców żołnierzy idących na wojnę z wrogiem ojczyzny. Ich synowie również idą na wojnę – przez całe swoje życie będą walczyć ze złem. Niekiedy służba żołnierzy Chrystusowych będzie bardzo trudna i znojna, nierzadko przyjdzie im zapłacić za nią wyrzeczeniami, zdrowiem, a nawet życiem. Ale – jeśli tylko zachowają do końca wierność swojemu Boskiemu Dowódcy i Panu – zwyciężą! Czyż może istnieć większy powód do dumy i radości dla rodziców kapłana niż świadomość faktu, że ich syn zdobył wiele dusz dla Chrystusa?
Polecam wreszcie lekturę tej książki wszystkim wiernym. Niech pomoże im ona w zrozumieniu trudności, z jakimi boryka się kapłan, oraz rozterek, z którymi musi się mierzyć w przeżywaniu swojego powołania. Każdy kapłan niesie drogocenny skarb w kruchym, słabym naczyniu swojego ciała! Niech lektura tej książki pomoże wiernym w uświadomieniu sobie, jak bezcennym darem dla całej wspólnoty katolickiej są święci kapłani.

Więcej o książce:

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Warszawa: 7-8 XII CZUWANIE z NIEPOKALANĄ

W kościele św. Klemensa na Karolkowej 49, czuwanie rozpoczynamy w 1.Czwartek o godz. 21.15 a zakończymy Mszą świętą o północy ze święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas czuwania będzie również adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, litania...

Świąteczny dzień - 8 XII (piątek) - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny zakończymy Nieszporami łacińskimi które rozpoczną się około godz. 21 - wcześniej (godz. 20.30) sprawowana będzie Msza święta.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy! AVE MARIA GRATIA PLENA.

wtorek, 28 listopada 2017

Servite Domino – podręcznik dla ministrantów

Okładka podręcznika,
Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich

W styczniu 2018 roku ukaże się drukiem podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, autorstwa Szymona Orkisza.

Podręcznik zostanie wydany przez Wydawnictwo Benedyktynów Tynieckich pod patronatem Stowarzyszenia Una Voce Polonia, Christianitas oraz Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

W publikacji będzie można znaleźć między innymi: krótką historię liturgii rzymskiej, podstawy kalendarza liturgicznego, opis budowy kościoła i prezbiterium, podstawowe regulacje prawne, ogólne normy służby ministranta, szczegółowy opis służby do mszy św.: recytowanej, śpiewanej (forma prosta i uroczysta) oraz solennej; szczegółowy opis innych ceremonii takich jak np. aspersja, egzekwie czy wystawienie Najświętszego Sakramentu; oprócz tego: zachowanie się chóru kleryckiego podczas różnych obrzędów, obszerny słowniczek pojęć oraz ordo missae z tłumaczeniem na język polski.

Dodatkowo wszystkie opisy ceremonii zostały zilustrowane 226 schematycznymi rysunkami, które wykonano specjalnie na potrzeby podręcznika.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla osób które chcą rozpocząć swoją przygodę służby przy ołtarzu jak i dla doświadczonych ministrantów i ceremoniarzy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności. Podręcznik może również okazać się pomocą dla opiekunów i duszpasterzy ministrantów. Został on opracowany przy współpracy z wieloma doświadczonymi ceremoniarzami z całej Polski oraz w oparciu o liczne ceremoniały polskie jak i zagraniczne.

Książka zyskała uznanie również J.E. ks. abp. Guido Pozzo, sekretarza papieskiej komisji Ecclesia Dei, który tak napisał o niej we wstępie:

W liście do biskupów towarzyszącym Motu Proprio "Summorum Pontificum" z 7 lipca 2007 r. papież Benedykt XVI pisał, że posługiwanie się dawnym mszałem zakłada pewien poziom formacji liturgicznej. Dlatego też każdy wysiłek zmierzający do pogłębienia znajomości złożonego dziedzictwa, jakim jest forma nadzwyczajna rytu rzymskiego, należy powitać z wielką przychylnością.
Jestem zatem wdzięczny, że z pomocą Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz Wydawnictwa Benedyktynów w Tyńcu doprowadzono do szczęśliwego końca redakcję i opublikowano podręcznik w języku polskim do użytku ministrantów przy celebracjach liturgicznych w "usus antiquior". Publikacja ta przysłuży się niewątpliwie bardziej odpowiedniemu, ujednoliconemu i wielowymiarowemu rozwojowi ceremonii, co zaowocuje u wszystkich uczestników celebracji pogłębioną i osobistą zażyłością z liturgią, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.
Ufam przeto, że podręcznik nie tylko będzie przyjęty z wdzięcznością przez tych, którzy zaangażowani są w służbę liturgiczną, ale że stanie się on instrumentem, który pozwoli podnieść jakość "ars celebrandi", a dzięki temu nastąpi pogłębienie życia wiary, nadziei i miłości ludu chrześcijańskiego."
abp Guido Pozzo
Arcybiskup Tytularny Bagnoregio
Sekretarz Komisji Papieskiej „Ecclesia Dei”

czwartek, 16 listopada 2017

Tradiclaromontana2017

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę - obraz z kaplicy jasnogórskiej - można łączyć się z pielgrzymami i śledzić na żywo modlitwę przeżywaną w kaplicy Jasnogórskiej Matki Boskiej http://www.jasnagora.pl/612,372,artykul,Kaplica_Matki_Bozej.aspx
  • Piątek - 17 listopada 2017
13:30 Odsłonięcie Cudownego Obrazu i tradycyjna Msza Święta
21:00 Apel Jasnogórski
  • Sobota - 18 listopada 2017
5:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
15:00 Modlitwa zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej

piątek, 10 listopada 2017

11 XI - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W Narodowe Święto Niepodległości, w warszawskim kościele św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, tradycyjna Msza święta sprawowana będzie o godz. 9.30. Podczas Mszy świętej, okolicznościowe kazanie wygłosi rev. ks. Jacek Bałemba SDB. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY ZA NASZĄ OJCZYZNĘ!
 Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix...

czwartek, 2 listopada 2017

Bractwo Kapłańskie św. Piotra - statystyki 2017

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Stowarzyszenie powstało 29 lat temu. Dom Generalny Bractwa właśnie opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.
Członkowie FSSP:
- 272 inkardynowanych księży (dodatkowo: 5 zrzeszonych, 2 postulantów oraz 8 włączonych ad annum)
- 21 diakonów
- 129 seminarzystów (nie wliczając diakonów)

poniedziałek, 23 października 2017

Tradiclaromontana2017 – XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

W dniach 17-18 listopada A.D.2017, wierni z duszpasterstw oraznieformalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej z całej Polski jak co roku pielgrzymować będą na Jasną Górę, do tronu Matki Kościoła. W bieżącym roku pielgrzymka będzie również stanowić główne polskie uroczystości jubileuszowe X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Pielgrzymi z racji jubileuszu złożą wotum dziękczynne za liczne owoce togo doniosłego Motu Proprio. Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrowane będą przedCudownym Obrazem oraz w Bazylice Jasnogórskiej. W programie pielgrzymki jak co roku przewidziano też tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe, a także spotkanie formacyjne pielgrzymów. Obecnie trwają już – za pośrednictwem strony internetowej pielgrzymki – zapisy pielgrzymów indywidualnych oraz pielgrzymów do grup zorganizowanych. Począwszy od bieżącego roku prowadzone są również zapisy pielgrzymów duchowych. 

Czytaj więcej: https://www.tradiclaromontana.pl/.....