środa, 29 czerwca 2016

Kwestia wszechobecnej Mszy cichej i rzadko odprawianej Mszy solennej

Cantabiles mihi erant justificationes tuae in loco peregrinationis meae. 
Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. – Psalm 118:54

Gdyby ktoś chciał opisać Mszę cichą jednym słowem, mógłby to być POKÓJ. A gdyby ktoś szukał słowa do opisania Mszy solennej, mogłaby to być CHWAŁA. Są to dwa aspekty tajemnicy ogłoszonej w pieśni aniołów: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2:14). Bóg na wysokości zasługuje, by otrzymać ofiarę z tego co jest najpiękniejsze i najdostojniejsze, co widzimy w Missa cantata, jeszcze bardziej w Mszy solennej, a najbardziej w Mszy pontyfikalnej. Równie prawdziwe jest, że Syn Boży zamieszkał między nami jako Syn Człowieczy, z cichą pokorą ukazaną w cichej modlitwie i szlachetniej prostocie Mszy cichej [1]. Bez względu na to, czy jest cicha czy solenna, pełna przepychu czy pełna ciszy, tradycyjna Msza wprawia wiernego w stan rozmodlonej uwagi i pozostawia go w stanie prostodusznej adoracji [2].

Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. "Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie" - mówił  w czasach swego świętego proboszcza wieśniak w Ars modlący się przed tabernakulum. (…) Kontemplacja kieruje również wzrok na  tajemnice życia Chrystusa. W ten sposób uczy "wewnętrznego poznania Pana", by Go coraz bardziej kochać i iść za Nim. (KKK 2715)
Msza śpiewana była, i w pewnym sensie nadal jest, liturgią normatywną rytu rzymskiego. Nawet liturgie wschodnie są śpiewane co do zasady i to samo niegdyś tyczyło się liturgii rzymskiej. Jej forma śpiewana znacznie poprzedza rozwój Mszy recytowanej i według Magisterium jest nadal wzorem, kiedy zachodzą dogodne okoliczności do jej odprawienia [3].

wtorek, 28 czerwca 2016

Msza święta podczas Pieszej Pielgrzymki Warszawa - Gietrzwałd 2016

Podczas tej pielgrzymki tradycyjna Msza święta będzie sprawowana w następujących miejscowościach:

1 VII (1. piątek) Leszno (k. Błonia) godz. 19.45
2 VII (1. sobota) Leszno godz. 6.
3 VII (niedziela) Zakroczym godz. 6.15 (Ośrodek AT).
4 VII (poniedziałek) Nowe Miasto godz. 6.
5 VII (wtorek) Sulerzyż - po dojściu około godz. 9.
6 VII (środa) Stupsk godz. 6.15.
7 VII (1. czwartek) Wieczfnia Kościelna godz. 6.15.
8 VII (piątek) Łyna - po dojściu około 11.
9 VII (sobota) Gietrzwałd - po dojściu około 15. 
Po Mszy świętej: modlitwa przy cudownym źródle i Droga Krzyżowa.

Dla pewności czy nie zaistniały zmiany, można dzwonić tel. 536 601 190.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy na pielgrzymim szlaku! Ave Maria!

Wakacje z tradycją

Autor zdjęcia: Anita Rutkowska
Lipiec i sierpień są tradycyjnie miesiącami pielgrzymek, rekolekcji czy obozów organizowanych przez różne ruchy i stowarzyszenia kościelne. 

W tegorocznej ofercie wakacyjnej nie mogło zabraknąć także wydarzeń dla wiernych przywiązanych do tradycyjnego nauczania Kościoła i straszej formy liturgii. Są nimi (w kolejności chronologicznej):

poniedziałek, 27 czerwca 2016

ks. Wojciech Pobudkowski IBP - kolejny polski ksiądz w tradycyjnym instytucie

Z radością zawiadamiamy, że dnia 25 czerwca w Instytucie Dobrego Pasterza we Francji święcenia kapłańskie przyjął ks. Wojciech Pobudkowski. To już piąty Polak, który jest kapłanem w Instytucie Dobrego Pasterza.

Msze prymicyjne zostaną odprawione przez księdza Wojciecha w następujących miejscowościach:

  • Białystok - 29 czerwca, godz. 17
  • Włocławek (klasztor Karmelitanek Bosych) -  2 lipca, godz. 11
  • Brwinów - 3 lipca, godz. 15.00
  • Gietrzwałd - 9 lipca (Msza na zakończenie pielgrzymki)
  • Iłowo (woj. warmńsko-mazurskie) - 10 lipca, godz. 11
  • Jasna Góra - 15 sierpnia (Msza na zakończenie pielgrzymki)

Zdjęcie: Profil Facebookowy Instytutu Dobrego Pasterza

Uroczysta Msza z polifonią w święto śś. Piotra i Pawła

W środę, 29 czerwca odbędzie się Mszę świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, podczas której Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wykona Mszę D-dur op. 86 Antonína Dvořáka na chór i organy. Liturgia będzie sprawowana w formie uroczystej z asystą diakona i subdiakona (Missa solemnis). Rozpoczęcie o godzinie 19:30 w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa (oo. jezuici) przy ul. Kopernika 26 w Krakowie.

 Msza D-dur op. 86 Antonína Dvořáka powstała w roku 1887 na zamówienie Josefa Hlavki, architekta i mecenasa sztuki, przyjaciela kompozytora. Utwór miał uświetnić uroczystość konsekracji nowej kaplicy zamku w Lužanach. Partię organów wykona Henryk Krawczyk, zaś całość poprowadzi Ewa Kieres. Propria (części zmienne Mszy) zostaną wykonane przez scholę działającą przy Fundacji św. Grzegorza Wielkiego.

 Więcej informacji można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku.

niedziela, 26 czerwca 2016

Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej

Już za tydzień w niedzielę 3 lipca Mszą Świętą solenną o godz. 17:30 oraz uroczystymi Nieszporami ludowymi rozpoczną się doroczne Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp2016. Spotkania te nie są rekolekcjami ani dniami skupienia. Mają one na celu przemienianie wspólnot Tradycji Łacińskiej w autentyczną wspólnotę kościelną o wymiarze krajowym, poprzez integrację lokalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej. Tradicamp2016 to czas spotkań duszpasterzy, rodzin, młodzieży, dzieci i seniorów, tych, którzy w naszej wspólnocie są od dawna i tych, którzy dopiero ją poznają. Spotkań różnorodnych – od wzniosłych dyskusji, poprzez leśne spacery i ogniska, aż po biesiadne świętowanie. Wszystko to osadzone jest w codziennym rytmie świętej liturgii  i tworzy atmosferę wręcz parafialną. Spotkania Tradicamp ukazują, że Tradycja Łacińska to wspólnota wiernych, których codzienność wykracza poza przestrzeń ściśle sakralną i odnajduje się w danej i zadanej przez Boga doczesnej rzeczywistości.


sobota, 18 czerwca 2016

Zakończenie zbiórki dla Sióstr Franciszkanek Niepokalanej

Zakończyliśmy naszą akcję zbiórki funduszy na wyposażenie kaplicy nowego domu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej z Pniewnika. Hojność darczyńców przerosła nasze oczekiwania. Zebraliśmy w sumie na nasze konto 27 074,40 zł podczas gdy nasz pierwotny cel był na poziomie 4000 zł.

100 % zebranych funduszy zostało zagospodarowane zgodnie z celami wskazanymi Stowarzyszeniu Una Voce Polonia przez Siostrę Przełożoną domu z Pniewnika.

Kwota 11 648,60 zł została wydana na wyposażenie kaplicy: relikwiarze, świeczniki, lichtarze, monstrancję, tabernakulum, ornat, cztery komplety welonów, burs oraz manipularzy a także mszał do celebracji w formie nadzwyczajnej.

Zgodnie z życzeniem Sióstr, pozostała kwota (15 425,80 zł) będzie wydana w przyszłości i została przekazana Siostrom na konto bankowe.

W imieniu Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz Sióstr Franciszkanek chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli ten cel.

Każdy kto chciałby wesprzeć działalność naszego Stowarzyszenia może to zrobić poprzez darowizny na konto Stowarzyszenia nr: 11 2130 0004 2001 0597 9745 0001
lub poprzez system PayPal na adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl